Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Визначення попиту на окремі види продукції. Планування виробничої програми підприємства.

Перед виробництвом конкретних видів продукції необхідно ретельно вивчити попит на зовнішньому і внутрішньому ринку товарів і послуг. Краще всього при цьому використовувати маркетинг і маркетингові дослідження. Спочатку необхідно дізнатися який товар, з якими споживчими якостями, по яких цінах і в якій кількості, де саме хоче придбати потенційний покупець і тільки потім планувати і організовувати його виробництво.

Суспільний попит на окремий вид продукції складається з різних потреб внутрішнього і зовнішнього (світового) ринку товарів. Внутрішні потреби країни в продукції охоплюють необхідні її об'єми для виробництва і особистого поточного споживання, накопичення, поповнення державного резерву. За умови виходу підприємства на світовий ринок і конкурентоспроможності на нім запропонованих товарів визначають необхідні об'єми експорту. У Україні суспільний попит визначає міністерство економіки України. Це обумовлено тим, що самі підприємства не завжди можуть визначити справжні масштаби ринкового попиту, існує система державного замовлення на виробництво певного об'єму продукції найважливіших її видів на конкурсній основі. Держава також здійснює розрахунки потреб в окремих видах продукції виробничого і споживчого призначення.

Загальну потребу в засобах праці визначають по конкретних видах виходячи їх потреб поповнення і оновлення парку устаткування (відповідно до зростання виробництва), що діє, забезпечення реконструйованих і нових підприємств.

Розрахунки потреби в матеріальних ресурсах визначають по даним про масштаби виробництва продукції на підставі прогресивних норм витрат сировині, матеріалів, палива і т.д.

Необхідні об'єми виробництва предметів споживання визначається з урахуванням об'єму і структури попиту на них окремо для продовольчих і промислових товарів.

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства.

Виробнича програма (план виробництва продукції) – конкретна сукупність завдань за об'ємом виробництва продукції певної номенклатури і асортименту, відповідної якості на певний календарний період. Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно.

Запроектовану і відображену в плані підприємства виробничу програму необхідно економічно обґрунтувати і погоджувати з необхідними виробничими потужностями цього підприємства, трудовими, матеріальними і інвестиційними ресурсами.

Виробнича потужність Трудові ресурси

п ідприємства

В иробнича програма

Матеріальні ресурси Інвестиційні

ресурси

Об'єм виробництва (товарній або валовій продукції) може бути визначений через величину ресурсів:

Основних виробничих засобів

- фондовіддача основних виробничих засобів

- середньорічна вартість виробничих засобів підприємства

2. трудових ресурсів

де Ч – чисельність працівників на підприємстві, ПТ – продуктивність праці.

Розрахунок можливого об'єму виробництва продукції (ВП) при наявній потужності підприємства визначають по формулі:

,

де - середньорічна виробнича потужність

- коефіцієнт використання виробничої потужності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]