Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

рами. Завдяки цьому підвищуються бар'єрні властивості картону, його водо-, паро- і газонепроникність. За видом покриття, що на­носиться, парафінований картон поділяється на три категорії: 100 %-вий — з використанням парафіну; з модифікованим пара­фіном; з різними добавками на основі полімерів. Найбільш ефек­тивним є картон із покриттям на основі розплавів модифікованих парафінів та різних полімерних добавок. Матеріал з подібним по­криттям рекомендують використовувати для тари під продоволь­чі товари.

2.8. Картон профільно-орієнтований (гофрований)

Гофрований картон вважається самим розповсюдженим, на­дійним і ефективним матеріалом для транспортної тари. Він при­датний для багаторазового використання. Характерна ознака го- фрокартону — наявність хвилястого шару. До переваг гофрокартону і транспортної упаковки із нього належать:

 • висока міцність при стискуванні;

 • стійкість до дії ударних і вібраційних навантажень;

 • висока стійкість до вологи і жиру;

 • можливість штабелювання гофроящиків і відповідно ефек­тивного об' ємів транспортних засобів;

 • простота маніпуляцій при упакуванні і розпакуванні продукції;

 • нижчі транспортні витрати за рахунок полегшеної тари;

 • універсальність, що дає змогу отримувати оптимальний ма­теріал упаковки з ріними типами гофру;

 • можливість комбінування з іншими матеріалами (папером, ПЕ, фольгою тощо);

 • можливість повторного використання гофротари;

 • проста утилізація і повторна переробка при використанні відпрацьованої упаковки, як вторинної сировини.

Гофрований картон отримують способом склеювання одного чи декількох шарів гофрованого паперу (флютінга) з одним або кількома шарами плоского картону (крафт-лайнеру або тест- лайнеру). Гофрований картон належить до анізотропних матері­алів, які мають неоднакові в різних напрямах властивості. Він має достатню жорсткість, а також амортизаційні властивості, завдяки яким його використовують для виготовлення зручної і легкої упаковки. Плоскі (зовнішні і внутрішні) шари фіксують

стан гофрів, функціонують на стискання, розрив і опір продав- ленню.

За числом шарів гофрований картон поділяють на такі типи (рис. 2.4):

 • Д — двошаровий картон, що складається із плоского і гоф­рованого шарів;

 • Т — тришаровий картон, що складається із двох плоских і одного гофрованого шарів;

 • П — п' ятишаровий картон, що складається із трьох плоских і двох гофрованих шарів.

Рис. 2.3. Картон гофрований

1 — двошаровий; 2 — тришаровий; 3 — п'ятишаровий;

4 — семишаровий; h — висота гофра; t — крок гофра.

Переважно використовуються чотири типи профіле-гофро- ваного шару: А, В, С, Е.

Гофр А (крупний). Висота гофру — від 4,5 до 5,5 мм, крок — від 8,0 до 9,5 мм. Картон з таким типом гофру має високу амор­тизаційну міцність, легко витримує динамічні навантаження, прикладені перпендикулярно до його поверхні. В ящики із такого картону добре упаковувати крихкі товари, скло.

Гофр В (дрібний). Висота гофру — від 2,2 до 3,2 мм, крок — від 4,5 до 6,4 мм. Картон із таким типом гофру здатний витримувати зусилля на зім'яття хвилястого шару значно більше, ніж картон з гофром А, однак він має гірші амортизаційні властивості. У ящики із такого кар­тону рекомендують пакувати консервні банки або важкі предмети.

Гофр С (середній). Висота гофра — від 3,2 до 4,5 мм, крок — від 6,5 до 8,0 мм. Він характеризується всіма перевагами картонів з гофрами А і В та є універсальним матеріалом для виготовлення ящиків різноманітного споживання.

Гофр Е (мікро). Висота гофра — від 1,1 до 1,6 мм, крок — від 3,2 до 3,6 мм. У ящики, коробки і пачки із такого картону найчас­тіше пакують невеликі товари, які потребують додаткового захи­сту від зминання.

В країнах ЄС застосовується ряд інших типів гофрів: F, G, N. Картон з такими типами гофрів використовують для нане­сення якісного багатокольорового друку. Він також викорис­товується для індивідуальної упаковки предметів, які потре­бують додаткового захисту.

Фірма «Kaysersberg» (Франція) випускає картон семишаровий (Trylpe-wall) і дев'ятишаровий (Qudriwall). Картон Trylpe-wall виробляється з гофром К, висота якого 7 мм, товщина 1,5 см і біль­ше, маса 1 м2 — більше 1 кг. Тару із такого картону застосовують для транспортування вантажів навалом і для виготовлення амор­тизаційних прокладок.

Гофрований картон виготовляється типів: Д, Т і П. Вони ма­ють три класи (1, 2, 3), а також декілька марок: Т11-Т15, Т21-Т27, П31-П37 (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ

Тип

Клас

Марка

Призначення

Д

Д

Виготовлення допоміжних пакувальних засобів

Т

1

Т11, Т12, Т13, Т14, Т15

Виготовлення тари і допоміжних засобів для виробів, здатних протидіяти наван­таженню в штабелі

Т П

2 3

Т21, Т22, Т23, Т24,Т25, Т 26, Т27

П35, П36, П37

Виготовлення тари і допоміжних засобів для пакування продукції, не здатної сприймати навантаження штабеля

П

3

П31, П32,П33, П34

Виготовлення контейнерів, крупногаба- ритної високоміцної і жорсткої тари

Картон гофрований виготовляють у рулонах або листах (тип Д), в листах (типи Т і П).

Гофрований картон окремих типів, класів і марок має відпові­дати певним параметрам (табл. 2.11 ).

Таблиця 2.11

НОРМИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ

Найменування показників

Типи, класи і марки картону

Д

Т11—Т15

Т21—Т27

П31—П37

Абсолютний опір продавлюван­ню, МПа, не менше

0,2

1,1—2,0

0,7—1,7

1,1—2,8

Питомий опір розриву вздовж гоф­рів по лінії рилювання після вико­нання одного подвійного переги­нання на 180 °, кН/м, не менше

8—16

4—11

7—21

Опір торцевому стисканню вздовж гофрів, кН/м, не менше

3,0—4,0

2,2—7,0

5,0—7,0

Опір розшаруванню, кН/м, не менше

0,2

0,2

0,2

Вологість, %

6—12

6—12

6—12

6—12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.