Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сам. роб. окремо.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
83.97 Кб
Скачать

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра психології

_____________________________________________ Україна, 36003, Полтава, вул. Остроградського, 2, к. 222, тел. /053-22/2-94-19.

Індивідуально-семестрові завдання

для самостійної роботи з курсу

Зоопсихологія та порівняльна психологія”

для студентів психолого-педагогічного факультету

першого курсу заочного відділення

Полтава – 2010 Завдання до самостійної роботи по спецкурсу

Форма самостійної роботи із слухачами вибирається викладачем, який веде спецкурс. Можливі різні варіанти організації цієї роботи як наприклад: заглиблення у окремі конкретними методами вивчення кола проблем, які стосуються опанування питань із зоопсихології. На підставі отриманої інформації студенти складають звіт про проведену роботу.

Самостійна робота по даному спецкурсу планується у вигляді конспектування першоджерел, працювання над конспектами лекцій. Для написання завдань необхідно використовувати наукову та публіцистичну літературу, яку можна знайти у бібліотеці та читальному залі університету.

Вимоги до конспектування першоджерел

Для конспектування першоджерел студенти заводять окремий зошит. Повинно бути законспектовано 6 статей із хрестоматії з зоопсихології та порівняльної психології (Сравнительная психология и зоопсихология / Под ред. Г.В. Калягиной. – СПб.: Питер, 2004. – 256с. («Хрестоматия по психологии»). Конспект статей приймається лише у рукописному вигляді. Конспектуючи статтю, студент повинен поділити листи у зошиті на дві частини. У першій частині конспектується (А НЕ ПЕРЕПИСУЄТЬСЯ) потрібна стаття, а у іншій частині, до кожного абзацу, студент записує свої думки, висновки, зауваження, тобто робить аналіз прочитаної статті. У кінці всієї статті студент робить заключний висновок про те, яка головна її ідея, на що автор статті хотів звернути увагу читачів, що сам студент почерпнув з цієї статті. Конспектування наступної статті бажано починати з нового листа. При перевірці конспекту першоджерел у викладача можуть виникнути запитання до студента, тому він повинен бути готовим дати потрібну відповідь на будь-яке запитання, що стосується даної статті. Мається на увазі, що викладач може запропонувати студенту захистити свій конспект статті, щоб впевнитись у тому, що він сам виконав цю роботу.

н/п

Першоджерела для самостійного конспектування (Сравнительная психология и зоопсихология / Сост. и общая редакция Г.В.Калягиной. – СПб:Питер, 2004. – 256 с.

Кількість годин

I.

Змістовий розділ I

5

1.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – С.21-49.

3

2.

Тих Н.А. Развитие чувствительности. – С.57-78.

2

II.

Змістовий розділ II

4

1.

Тих Н.А. Законы взаимодействия вида и индивида. – С.49-57.

2

2.

Прайор К. Не рычите на собаку! О дрессировке животных и людей. – С.354-412.

2

III.

Змістовий розділ III

5

1.

Зорина З.И., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. – С. 91 – 118.

3

2.

Зорина З.И. Индивидуально-приспособительная деятельность животных. – С.338 – 354.

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.