Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самост. станд.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.07.2019
Размер:
81.92 Кб
Скачать

7

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Кафедра технології переробки продукції тваринництва

Методичні рекомендації

до виконання самостійної роботи студентами стаціонарної і заочної форми навчання з дисципліни «Стандартизація продукції тваринництва»

ПОЛТАВА 2011

Методичні рекомендації розробили: канд.с.-г. наук, доцент Рибалка М.М., ст. викладач Юхно В.М.

Рецензент: докт. с.-г. наук, професор кафедри годівлі і гігієни с.-г. тварин Трончук Іван Самійлович

Методичні рекомендації розглянуто, обговорено і рекомендовано до видання на засіданні кафедри технології переробки продукції тваринництва від 5 вересня 2011 року, протокол № 1

Cамостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона сприяє більш глибокому опрацюванню літературних джерел, вмінню знайти потрібну літературу і зробити відповідні висновки.

З дисципліни «Стандартизація продукції тваринництва» навчальним планом відводиться 55 годин на самостійну роботу. Суть її в тому, що студент самостійно, кілька разів в семестр, виконує розроблені кафедрою завдання. На початку семестру кожний студент знайомиться з завданнями, одержує список необхідної літератури. Викладач надає консультаційну допомогу як сильним, так і слабшим студентам і контролює засвоєння матеріалу під час опитування на лабораторних і практичних заняттях.

Найменування тем для самостійного опрацювання

п.п.

Назва теми

Кількість

годин

Рекомендо-вана літе-

ратура

1

Закон України «Про стандартизацію». Основні положення

10

2,4,9

2

Державна система стандартизації України (ДССУ). Тенденції її становлення і розвитку

10

2,4,5,6,7,10,11,17,18,20

3

Порядок розроблення НТД (нормативно-технічних документів) в Україні

10

2,3,5,8,10,1517,20

4

Стандартизація і комплексна система управління якістю продукції

10

1,2,3,5,6,7,8,10,14,17,20

5

Стандартизація і якість продукції тварин-ництва (конярства, скотарства, свинарства, вівчарства, птахівництва, кролівництва, бджільництва і рибництва)

15

1,2,3,6,8,9,

10,15,17,20, відповідні НТД

Всього

55

Тема 1. (10 год.) Закон України «Про стандартизацію». Основні положення.

Питання до контролю знань:

1. З якою метою і коли прийнято Закон України «Про стандартизацію»? Як вплинув даний Закон на подальший розвиток стандартизації, сертифікації і метрології в Україні?

2. Хто приймав участь у розробці даного Закону?

3. Основні терміни і визначення в галузі стандартизації згідно даного Закону.

4. Сфера дії Закону і відповідність його законодавчим актам України.

5. Основні функції у сфері стандартизації. Як вони виконуються в Україні?

6. Основні принципи державної політики у сфері стандартизації.

7. Задачі стандартизації в Україні. В якій мірі вони реалізовані?

8. Інформаційне забезпечення в галузі стандартизації, сертифікації і метрології в Україні. Якою миірою воно доступне для пересічного споживача?

9. Хто має право на нормативно-технічну документацію в Україні?

10. Об’єкти стандартизації.

11. Фінансування робіт в галузі стандартизації, сертифікації і метрології.

12. Міжнародне співробітництво в галузі стандартизації, сертифікації і метрології.

Рекомендована література: Закон України «Про стандартизацію», відповідні нормативні документи, методичні рекомендації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.