Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сам. роб.ОБЛАДНАННЯ.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
102.91 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства україни

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Кафедра технології переробки продукції тваринництва

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЦЕХІВ

ПО ПЕРЕРОБЦІ МОЛОКА

Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів стаціонарної форми навчання напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

ПОЛТАВА 2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Кафедра технології переробки продукції тваринництва

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЦЕХІВ

ПО ПЕРЕРОБЦІ МОЛОКА

Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів стаціонарної форми навчання напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

ПОЛТАВА 2012

Автори:

Ножечкіна Г.М., кандидат технічних наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва

Кузьменко Л.М., ст. викладач кафедри технології переробки продукції тваринництва

Рецензент:

Васильєва О.О., канд. с.-г. наук, доцент кафедри розведення та генетики с.-г. тварин

Методичні рекомендації розроблені згідно навчальної програми курсу «Технологічне обладнання цехів по переробці молока» для студентів стаціонарного відділення факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

У методичних рекомендаціях викладені основні теми, які студентам необхідно засвоїти самостійно, мета і короткий зміст завдань, а також питання для самоконтролю та рекомендована література для вивчення тем.

Методичні рекомендації обговорені та схвалені на засіданні кафедри технології переробки продукції тваринництва,

протокол № __ від „__”_______ 2012 року

Методичні рекомендації схвалені Науково-методичною радою факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтавської ДАА,

протокол № __ від „__”_______ 2012 року

ЗМІСТ

стр.

ВСТУП……………………………………………………………....

6

1.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ….........................................

7

2.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ОКРЕМИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ………………………………………………

8

2.1. Тема 1. Обладнання для транспортування, приймання і зберігання молока……………………………………………

8

2.2. Тема 2. Обладнання для теплової обробки молока і молочних продуктів…………………………………………

9

2.3. Тема 3. Обладнання для механічної обробки молока………..

9

2.4. Тема 4. Обладнання для виробництва незбираномолочної продукції та морозива…………………………………………

10

2.5. Тема 5. Обладнання для виробництва масла……………….

11

2.6. Тема 6. Обладнання для виробництва сиру .…………………

12

2.7. Тема 7. Обладнання для виробництва згущених молочних консервів та сухих молочних продуктів……………………..

13

3.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...............……………………

14

ВСТУП

Основними задачами вивчення дисципліни „Технологічне обладнання цехів по переробці молока” є набуття студентами знання по призначенню, будові і принципу роботи обладнання молочної галузі, вміння розраховувати і підбирати обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних продуктів. Крім цього викладачі повинні не тільки передати студентам певні знання і досвід, але і пробудити в них інтерес до самостійного пізнання, зокрема, зокрема, технічних наук, бо самостійна робота студента є дуже важливою в оволодінні спеціальністю. Вища освіта це в значній мірі самоосвіта.

Протягом семестру студенти вивчають курс в об’ємі 54 години, з них: 14 год. – лекції, 10 год. – лабораторні роботи, 4 години – семінарські заняття і 26 год. – самостійна робота.

Майбутній спеціаліст повинен:

знати призначення, будову і принцип роботи основного технологічного обладнання для переробки молока;

вміти підбирати технологічне обладнання в лінії виробництва молочних продуктів і розраховувати його кількість, враховуючи потужність або ємність і цикл роботи.

У методичних вказівках викладені основні теми, які студентам необхідно засвоїти самостійно, час відведений на вивчення кожної теми, мета і короткий зміст завдань, а також питання для самоконтролю та рекомендована література для вивчення тем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.