Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

9

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ УПАКУВАННЯ

9.1. Особливості транспортного упакування

Існує багато технологій транспортного упакування. Найбільш розповсюдженим і недорогим вважається упакування у поліети­ленову термоусадкову плівку. Ця плівка випускається у вигляді рукава, полотна і підходить для групової упаковки будівельних матеріалів, ПЕТ або скляних пляшок, косметичної продукції тощо.

Така упаковка захищає товар від зволоження, завдяки водо- і па- ронепроникності плівки, від пошкодження, при перевезенні (термо- усадкова плівка легко зварюється, утворює міцні шви і надійно фік­сує навіть дуже крихкий товар, а якщо він установлений на під­кладку, ризик механічних пошкоджень зменшується вдвічі), від на­вмисного вилучення товару, оскільки для упакування товару в по­шкоджену термоусадкову плівку необхідне спеціальне обладнання.

Така упаковка легка, займає невеликий об' єм, стійка до знач­них коливань температури (поліетиленова плівка здатна зберіга­ти міцність навіть при температурі до -70 °С).

Для транспортування нефасованої продукції перспективним є гігієнічне пакування «Polybac-in box», яке знайшло широке роз­повсюдження у США і Європі.

У пакувальній галузі важливим є раціональне використання сировинних ресурсів. Так, директивами Європейського співтова­риства передбачається вторинна переробка більшої частини па­кувальних матеріалів. Для виконання цих вимог підприємствам, які відвантажують нефасовану продукцію у коробках із картону, необхідні певні системи пакування, що забезпечують повторну переробку пакувальних матеріалів. На основі цього пакувальні контейнери повинні бути захищені від забруднення продукцією, яка знаходиться всередині, а сама продукція повинна бути захи­

щена від забруднень упаковкою, що може виготовлятись із по­вторно перероблених матеріалів.

Ефективне розв' язання цього завдання полягає в тому, що в контейнер вставляють поліетиленовий пакет. За цією системи па­кування можлива вторинна переробка картону, що робить її еко­логічною і сучасною, на відміну від пакування в коробки, виго­товлені із вощеного або покритого пластиком гофрокартону.

У гофрокартонних коробках з поліетиленовими пакетами мож­на пакувати і транспортувати різноманітну суху продукцію, а та­кож заморожені продукти, кондитерські вироби, масло, марга­рин, смакові добавки тощо.

Дубльовані поліетиленом коробки із гофрокартону найбільше підходять для упаковки маргарину, масла, інших жирів, які вико­ристовуються у хлібопекарній та кондитерській промисловості. При пакуванні цих виробів поліетиленовий пакет необхідно за­кривати так, щоб він щільно прилягав до продукту і всередині упаковки не було повітря.

Для пакування фруктів і овочів поліетиленові пакети забезпе­чують перфорацією, щоб об' єкти зберігання могли дихати, але при цьому пакет і коробка були закриті зверху. У супермаркетах Великобританії овочі і фрукти виставляють на реалізацію у транспортних контейнерах — пластикових лотках із вкладеним поліетиленовим пакетом, який відкривається на прилавку.

У коробках з вкладеними поліетиленовими пакетами постав­ляють продукцію у роздрібну торгівлю підприємства ресторанно­го господарства і швидкого приготування.

У Великобританії випускають обладнання, завдяки якому об­робляють до 17 коробок за хвилину, є стандартним засобом ав­томатизованої системи пакування у Європі, США, Росії. Сучасна техніка дає змогу із фальцьованого поліетиленового рулону за одну операцію виготовити пакет, вкласти його в коробку і загор­нути на краї контейнера. Таким чином можна підготувати тару для укладання і пакування різних видів продукції.

Автоматизований процес пакування в коробки наведено на схемі (рис. 9.1).

За цією схемою машина збирає коробку із плоскої складеної і заклеює дно, наступна — виготовляє пакет із рулону поліетиле­ну, вкладає його в коробку і загортає на краї. Далі коробка над­ходить на пристрій для завантаження, на якому проходить напо­внення продуктом. Спосіб наповнення залежить від виду продукції. Після заповнення коробка надходить на пристрій, де загорнутий на краї коробки пакет піднімається і закривається

складанням або запечатуванням. На заключній стадії закрива­ються і запечатуються верхні клапани коробки.

Рис. 9.1. Схема автоматичного упакування в коробки

1 — зборка коробок і заклейка дна; 2 — виготовлення і укладка поліетиленового пакета в коробки; 3 — наповнення коробок; 4 — складання і заварювання пакетів у коробках; 5 — закривання і заклейка коробок.

Кожний агрегат обладнано програмним командним пристроєм (ПКП-PLC), який обмінюється керуючими сигналами з поперед­німи і наступними машинами. Ця лінія також придатна для робо­ти з лотками, виготовленими з гофрокартону чи пластмаси. Такі лотки часто використовують для пакування овочів, фруктів, риб­них і м'ясних продуктів. Пакети можна вкладати і в циліндричні барабани, які використовуються при пакуванні деяких продуктів. У цілому система пакування «Polybac-in box» займає одне із про­

відних місць серед сучасних способів транспортної упа­ковки.

Досить поширеною є групова упаковка «Jaffa». Раніше вико­ристовувався традиційний спосіб пакування готової продукції у міцні ящики із гофрокартону. Разом з тим ця упаковка досить до­рога і вимагає нанесення на зовнішню поверхню транспортної тари інформаційних даних щодо споживчої тари.

Для поєднання переваг сучасної групової упаковки у термо- усадкову плівку з надійністю традиційних ящиків із гофрокартону розроблено упаковку, яка забезпечує підвищення завантаження транспорту продукцією у пакетах і пляшках. Патентом України захищену конструкцію групової упаковки, зображеної на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Групова упаковка «Jaffa» пакетів Tetra Pak

1 — пластина; 2 — пакет; 3 — накладка; 4 — виріз; 5 — термоусадкова плівка; 6 — за­хисна стінка.

У цій конструкції жорстка гофрокартонна пластина обтиску­ється з двох сторін рядами пакетів «Тетра-Пак». Висота пластини перевищує висоту пакета. Зверху на пакети прикладається наклад­ка з вирізами, ширина якої дорівнює ширині блоку. Зовнішні краї накладок перешкоджають зминанню пакетів у тарі. Прозора плі­вка у вирізах фіксує пакети. Накладка виконана Г-подібною і вер­тикальна частина її утворює захисну стінку, яка розташована пе­рпендикулярно пластині. Завдяки цьому маса і транспортні пере­вантаження у вертикальних взаємоперпендикулярних площинах сприймаються пластиною і стінкою, а в горизонтальній — наклад­кою. У ній вирізані вікна над маркуванням дати одного із пакетів.

Групова упаковка пакетів «Тетра-Пак» готується таким чином. З конвеєра пакети направляють у формувач і вибудо­

вують у ньому два ряди по шість штук. Між рядами заклада­ють пластину, яку обтискують пакетами, наривають зверху на­кладкою, притискують захисну стінку, обгортають термоусад- ковою плівкою і здійснюють її усадження. Обтиснута пакетами пластина не втрачає стійкості навіть при сильному переванта­женні. У складських приміщеннях піддони з блоками штабе­люють.

Групова упаковка може застосовуватись для пачок печива. При цьому по обидві сторони від пластини, висота якої переви­щує подвоєну ширину пачки, ставлять по два ряди з кожної сто­рони на велику бокову сторону пачки печива у два шари. Якщо на боках пачки зроблено маркування на різних ящиках, то поло­вину пачок повертають на 90 або 180 °С і збирають у блок так, щоб з різних сторін від пластини було видно інформацію на пач­ках. Блок загортають у взаємоперпендикулярних площинах плів­кою і після термоусадження отримують герметичну упаковку, яка не боїться вологи, не сприймає сторонніх запахів і може ви­тримувати механічні навантаження.

Цукерки, кухонну сіль, косметичні вироби в картонних короб­ках, аналогічних групових упаковках, перевозять і зберігають з меншими затратами. Молочні продукти в упаковці типу «Пюр- Пак» можуть бути упаковані двома способами: 1 — верх коробки покривається перед загортанням плівкою; 2 — з кожної сторони від пластини пакети з молоком розміщують у два ряди із розта­шуванням гребенів уздовж ряду, а потім між ними закладають горизонтальну картонну тригранну піраміду, верхня бокова грань якої лежить на площині вершин гребенів пакетів, і накривають накладкою.

У груповій упаковці під скляними пляшками знаходиться під­кладка з низькими боковими стінками, висота яких не перевищує відстані від основи до циліндричної частини пляшки. Три стінки жорстко зв'язані з основою, а четверта через компенсатор, який є послабленим, наприклад, отвором у місці згину стінки пониженої жорсткості. Пляшки направляються з транспортера на підкладки, без ручного перенесення або маніпулятора. При термоусаджу- ванні плівка сама піднімає і фіксує послаблену компенсатором стінку. Обтягнуті плівкою пляшки захищені знизу підкладкою із гофрокартону. В такому вигляді упаковка завантажується в транспортні засоби.

Таким способом можна пакувати різноманітні товари, збері­гаючи їх товарний вигляд і знижуючи собівартість технологічних операцій пакування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.