Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

У документах обов' язково зазначається місце застосування матеріалу. Наприклад, стрічка поліпропіленова призначена для виготовлення споживчої тари і фасування в неї молочних, м'ясних, у тому числі і продуктів дитячого харчування. Якщо в документі немає слів «для дитячого харчування», для «молоч­них», «рибних» продуктів, то санітарно-епідеміологічний висно­вок не видається.

Це відноситься і до імпортних матеріалів та споживчої тари, при сертифікації яких на території України вимагаються відпові­дні сертифікати країн-виробників, які підтверджують, що даний матеріал дозволений для упаковки конкретної харчової продукції в тих країнах.

10.2. Вимоги до упаковки

Упаковка повинна не лише приваблювати споживача своїм зовнішнім виглядом, але й забезпечувати якість упакованої про­дукції, безпеку для життя і здоров'я людей та не забруднювати довкілля. Від якості упаковки залежить доставка без втрат товару від виробника до споживача, полегшення складських і транспорт­них операцій.

Умови експлуатації упаковки — сукупність різноманітних фак­торів, які впливають на упаковку на етапах транспортування, зберігання, проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Виробники пакувальних матеріалів використовують більш дешеву сировину низької якості, від чого міцнісні показники ма­теріалу і упаковки знижуються, вихідний матеріал і тара частіше не відповідають технічним вимогам галузевих стандартів і між­народних документів. Наприклад, м' які контейнери із полімер­них матеріалів не витримують підвищених навантажень, довго­тривалих термінів зберігання, а під дією атмосферних явищ руйнуються — проходить передчасне старіння матеріалу. Ящики із гофрокартону, що виготовлені із макулатурної сировини, не витримують статичних навантажень при штабелюванні, руйну­ються при зберіганні, втрачають міцність під час довготривалого перебування на морозі, при підвищеній вологості повітря розша­ровуються.

При визначенні нормативно-технічних вимог для конкретного виду, типу упаковки або при розрахунку і зіставленні надійності й екологічності вибраних конструкцій, неможливо обійтися без досліджень тари і таропакувальних матеріалів.

У Центрі дослідження (ФГУП «НІЕКІТУ» м. Калуга) прово­дяться сертифікаційні і лабораторні дослідження тари і пакуваль­них матеріалів на відповідність технічним вимогам, які підляга­ють обов' язковій сертифікації:

  • тари споживчої із картону, паперу і комбінованих матеріалів (коробок, пачок, пакетів); пакетів із полімерних матеріалів; міш­ків паперових і тканинних, барабанів картонних навивних; тари із полімерних матеріалів (ящиків, лотків, бочок, банок, каністр, відер, бідонів, фляг, пляшок, корзин, коробок та інших); фляг молоч­них; бочок стальних; паперу для пакування харчових продуктів на автоматах; плівки поліетиленової.

Добровільній сертифікації можуть підлягати:

  • мішки-вкладиші плівкові; упаковки в термоусадковій плівці; ящики із гофрованого і тарного склеєного картону; піддони пло­скі; ящики дерев'яні; барабани фанерні; фляги і бідони металеві; барабани і бочки стальні; каністри металеві; ящики алюмінієві; прокладки горбкуваті для яєць; папір мішковий; картон гофрова­ний; картон для плоских шарів гофрованого картону; картон тар­ний склеєний; плівка полімерна та з комбінованих матеріалів; пластмаси, поліетилен низького тиску, пінополістирол; гума; стрічки паперові, полімерні і сталеві пакувальні.

Лабораторним способом можна визначити міцність і захисні властивості тари при стискуваннях, штабелюваннях, ударах при вільному падінні, горизонтальному ударі.

Універсальний комплекс досліджень фірми ISNSTRON дає змогу проводити випробування і дослідження міцністних та де­формаційних характеристик міцності різних матеріалів у широ­кому діапазоні температур і вологи. На основі отриманих даних визначаються тимчасові характеристики, будуються діаграми за­лежності з використанням ЕОМ.

У кліматотермосвітлокамері центру проводяться прискорені кліматичні дослідження на фотостаріння матеріалів і упаковки дією кліматичних факторів: сонячної радіації, верхніх і нижніх меж воло­гості, температур повітря при зберіганні, визначаються антикоро­зійні властивості упаковки металевих виробів. Дослідження механіч­них показників упаковки і пакувального матеріалу після витримки в кліматичній камері дощу дозволяє визначити їх вологоміцність.

Підтримання стандартних умов у дослідних приміщеннях за­безпечується промисловими кондиціонерами, за допомогою яких підтримується температура та вологість повітря.

Достовірні результати лабораторних досліджень тари і таро­пакувальних матеріалів служать невід' ємною частиною комплек­

су факторів, які визначають конкурентоспроможність пакуваль­ної продукції.

Особлива увага звертається на гігієну і якість харчової упако­вки. Наприклад, у Великобританії встановлено точні критерії, яким повинні відповідати постачальники, щоб одержати сертифі­кат перевірки. Цей стандарт дозволяє постачальнику проходити лише одну перевірку на відповідність вимогам і скоротити кіль­кість постійних перевірок.

Усі види тари і упаковки повинні відповідати специфічним вимогам, мати задану газо-, паро-, водонепроникність, прозо­рість, міцність, еластичність, морозостійкість, здатність до тер- мозварювання (полімери), можливість використання у вигляді посуду (розігрівання гарячих страв у мікрохвильових печах, ви­пікання тощо). Більшість матеріалів повинні бути жиро- і оліє- стійкими, гальмувати розвиток мікроорганізмів.

Сучасна упаковка, крім функціональних естетичних і еконо­мічних вимог, повинна враховувати екологічні аспекти самого матеріалу. Передбачено спеціальні санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання тари і упаковки, її нешкідливість, особливо на харчові продукти, відсутність низькомолекулярних включень, слідів або залишків мономерів, стабілізаторів, пластифікаторів, модифікаторів, деяких пігментів, солей важких металів. При цьому розраховується відношення максимально-допустимої кон­центрації певних сполук для людини (мг/кг) до кількості харчо­вих продуктів середньодобового її раціону. Для всіх токсичних речовин встановлені свої нормативи.

З метою дотримання відповідних вимог на підприємствах па­кувальної індустрії впроваджують систему НАССР. Вона забез­печує безпеку продовольчим товарам, сприяє проведенню держав­ного контролю і нагляду за дотриманням обов' язкових вимог стандарту в процесі виробництва. Система НАССР ураховується багатьма страховими компаніями при страхуванні відповідально­сті і вважається новим ступенем у менеджменті якості. Вона впроваджена на деяких підприємствах і передбачає проведення щоквартального внутрішнього аудиту виробництва, потім на на­раді керівників підрозділів розробляються завдання щодо усу­нення виявлених зауважень, визначаються причини їх появи, розробляється план подальшої роботи за системою НАССР для кожного підприємства. Організація виробництва на основі прин­ципів НАССР вважається однією із важливих конкретних переваг підприємства, які гарантують якість і безпеку виробленої про­дукції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.