Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

2.11. Споживча упаковка на основі картону

Ця упаковка займає провідне місце в таких групах товарів: кондитерські вироби, заморожені продукти, морозиво, десерти, пиво, вино, алкогольні напої, молочні продукти, макаронні виро- би, чай, кава, какао, тютюнові вироби (табл. 2.15); лікарські пре- парати, парфумерія і товари побутової хімії, побутової техніки і електроніки; господарські товари, інвентар, інструменти; одяг, взуття, іграшки, товари для дозвілля.

У країнах ЄС споживча упаковка із картону найбільшу частку займає для пакування сухих продовольчих товарів — 21 %, замо- рожених продуктів — 10 %, інших продовольчих товарів — 23 %, тютюнових виробів — 6 %, лікарських препаратів і засобів осо- бистої гігієни — 24 %, інструментів та інвентарю — 8 %, одягу і взуття — 8 %.

Залежно від конфігурації виокремлюють прямокутну, цилінд- ричну, конусну, пірамідальну.

Запатентовано упаковку, що має основу з контактною поверх- нею і кришку з картону. Конструкція упаковки гарантує відповідну герметичність, захищає від дії світла, вологи і кисню. Шов для зче- плення виконано з можливістю повторного герметичного закриван- ня. Засіб, який передбачає це зчеплення поверхні, може бути нане- сений на ділянку контактної поверхні основи або кришки.

Таблиця 2.15

ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОННОЇ ТАРИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Продукт

Склад, характеристика

Вплив і процеси

Приклади використання упаковки

Дія світла

Дія кисню

Поглинання вологи

Втрата вологи

Поглинання ароматів

Втрата ароматів

Біозабруднення

Соки

Розчини глюкози і цукрози, ароматичні речовини, пектини

++

+ -

--

--

+ -

++

++

Упаковка «Бег-ін-Бокс», па­кети «Тетра-Брик-Асептік» та ін. на основі фольги

Вино

Ароматичні речови­ни, спирт, цукроза, цукор

+ -

+ -

--

--

+ -

++

-

Упаковка «Бег-ін-Бокс», па­кети «Тетра-Брик-Асептік» та ін. на основі фольги

Cyxi молочні суміші

Казеїн, жир, вітаміни

++

++

+++

-

+

+

+ -

Пакети із матеріалів на ос­нові фольги

Заморожені про­дукти

Білки, жир, клітко­вина

++

+

-

++

-

-

-

Пакети типу «Експресо»

Свіжеморожена риба

Білки, жир, амінокис­лоти

++

++

-

++

+ -

+ -

+ -

Ящики із шфрокартону з вкладишем із ПЕ-плівки або ламінованого ПЕ

Копчена риба, рибна кулінарія

Білки, жир, амінокис­лоти

+

+

-

+ -

+ -

+ -

+ -

Коробки із картону з жирос- тійким покриттям

Вироби із шоко­ладу

Какао-масло, цукор, вершки

+

+

+ -

+ -

+ -

+

-

Коробки із картону

Кава, чай, прянощі

Ароматичні речовини

+

+

++

--

++

+++

--

Пачки із картону з вклади­шем із фольги

Макаронні вироби

Крохмаль, білки, не- окислювальні жири

-

-

+

-

+

-

-

Пачки із картону

Борошняні конд­вироби

Крохмаль, білки, не- окислювальні жири

-

+ -

+

-

+

+

+ -

Коробки із картону з вкла­дишем із полімерної плівки

Концентрати, що містять жир

Білки, жир, крохмаль

+

++

+

--

++

+ -

--

Пачки із картону з жиро- стійким покриттям

Концентрати без жиру

Білки, жир, крохмаль

-

+ -

+ -

--

+ -

-

+

Пачки із картону

Cyxi сніданки

Білки, жир, крохмаль

+ -

++

++

-

+

-

-

Коробки із картону

* інтенсивність процесу: +++ - дуже висока; ++ - висока; + - невисока; + — помірна; - мала;

— дуже мала.

Контрольні питання

 1. Що являють собою пакувальні матеріали?

 2. За якими ознаками здійснюють класифікацію пакувальних мате­ріалів?

 3. Яким критеріям якості повинні відповідати пакувальні матеріали?

 4. Які види паперу використовують в якості пакувальних матеріалів?

 5. Чим відрізняється металізований папір від вологоміцного?

 6. Чим відрізняється пергамент від підпергаменту?

 7. Які споживні властивості основних марок пергаменту і підперга- менту?

 8. Які види картону використовуються для виробництва картонної тари?

 9. Як класифікують пакувальний картон у міжнародній торговельній практиці?

 10. За якими ознаками можна розрізнити основні марки гофрокартону?

 11. Які споживні властивості фільтрувального картону?

 12. Класифікація паперової та картонної тари.

 13. Параметри, конструкція та вимоги до якості паперової та картон­ної тари.

 14. Дефекти паперової та картонної тари.

3

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ І ТАРА

Металеві пакувальні матеріали займають вагому частку в за­гальному виробництві. Перші відомості про організацію вироб­ництва білої жерсті в Німеччині беруть початок з XIV століття. Захисні олов'яні покриття на залізному листі були відкриті ще наприкінці XI століття у Богемії. Промисловий випуск тари з бі­лої жерсті розпочався після 1810 р.

У XIX ст. результати наукових досліджень Мечнікова та Пас­тора стали поштовхом для виготовлення консервованих харчових продуктів. Водночас у 1825 році було відкрито спосіб виробниц­тва алюмінію. Наступний електролітичний метод дав змогу зни­зити вартість алюмінію майже у 500 разів. Завдяки цьому підви­щилась конкурентна спроможність алюмінієвої тари.

На даному етапі широко використовуються алюмінієві банки в пивоварній, м'ясній, рибній, лакофарбовій промисловостях, алю­мінієві туби — у фармацевтичній і харчовій промисловостях, алю­мінієва фольга — для загортання шоколаду та інших кондитерсь­ких виробів.

Для пакування продовольчих і непродовольчих товарів у ве­ликій кількості використовується біла жерсть, частка якої досягає 93 % усієї жерсті. Біла жерсть — це тонкий, м'який сталевий лист, який покрито тонким шаром олова з обох боків. Чорна жерсть без олова використовується тільки у виготовленні ящиків чи банок для різних технічних масел або мастил. З інших видів жерсті можна виділити хромовану, яка не може використовува­тись для контакту з харчовими продуктами.

Світове виробництво білої жерсті становить приблизно 14 млн. т. Основну частку у ньому займають США (40 %), Японія (19 %), Німеччина (10 %), Франція (10 %), Канада (6 %), Італія (5 %). Найбільшим імпортером білої жерсті вважається Японія.

В Україні недостатньо виробляється білої жерсті необхідного асортименту та якості. Запорізький завод використовує гаряче лудження з великими затратами олова.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.