Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

допомогою генетичних, «інженерних» дій бактерій і рослин. Пластики, що синтезуються трансгенетичною ферментацією, до­рожчі, але вони мають високі захисні властивості і морозостійкі.

Поліоксиалконоати вперше синтезовані у 1925 році, але тільки зараз знаходять своє застосування як біорозкладувальні полімери. Вони переробляються як звичайні термопласти, стабільні при збері­ганні, експлуатації і стійкі до вологи. За механічними властивостя­ми ці матеріали аналогічні полістиролу і поліпропілену, а за бар'єрними властивостями — перевершують поліетилентерефталат. Вони втричі менше пропускають водяну пару, ніж поліпропілен, більш стабільні до УФ-випромінення, термостійкі (130 °С).

Після використання поліоксиалконоат здатний рециклювати, гідро­лізуватись або піддаватись біорозкладуванню знову до СО2 і води.

Англійські фірми ІСІ і Zeneca створили новий співполімер Bsopol, який добре переробляється у пляшки під шампуні, косме­тичні баночки, у пляшки і посуд для харчового сервісу із ламіно­ваного ним паперу.

Полігліколенова кислота (ПГК) переробляється екструзією в листи плівки, що здатні до біорозкладування. Вона має темпера­туру плавлення понад 150 °С, а пластик з неї теплостійкий, про­зорий, газобар'єрний, з біорозкладуванням у ґрунті. Із листів мож­на термоформувати контейнери, упаковку для харчових про­дуктів, медичні інструменти, стійкі при стерилізації.

Вчені Республіки Корея вперше отримали родину легких пін із водних розчинів агару. Вони повністю біорозкладаються і мо­жуть застосовуватись для упаковки та ізоляції холодильників.

Перспективними вважаються хітозинові композиції із природ­ного поліцукриду хітину.

У 1997 р. підприємства швидкого обслуговування Mc Donald's почали використовувати біорозкладувальний посуд, зроблений із суміші вапняку і картопляного крохмалю.

Частина великих супермаркетів також починають переходити на біорозкладувальну упаковку.

5.7. Гнучкі полімерні пакувальні матеріали

Гнучкі пакувальні матеріали мають суттєві переваги порівня­но із жорсткими таропакувальними виробами. Важлива характе­ристика цих плівок — їх здатність поєднуватись одна з одною різ­ними методами. Вони можуть бути зварені при нагріванні, меха­нічно скріплені або зшиті, склеєні, сполучені ультразвуком або

високочастотним зварюванням. Крім того, плівкові економічно ефективні, як пакувальні матеріали, оскільки мають високі екс­плуатаційні показники, що забезпечують довготривалий термін служби і привабливий зовнішній вигляд упаковки.

Гнучкі плівки дозволяють виготовляти компактну і ергоно­мічну упаковку. Вони характеризуються оптимальним співвід­ношенням зовнішнього вигляду і маси, можливістю герметизації, захистом від проникнення газів, вологи і хімічних сумішей. Упа­ковка, виготовлена з гнучких плівок, надає товару привабливий вигляд, дозволяє легко наносити малюнки і надписи. Зниження маси упаковки, добрі захисні властивості порівняно з паперовою і картонною упаковкою роблять плівки більш сприятливими для до­вкілля. Характеристика гнучких плівок наведена в табл. 5.14.

Найбільш розповсюдженим типом гнучких упаковок є моно- плівка із поліетилену високого тиску, яка займає близько 75 % усього обсягу споживання термопластичних плівок в упаковці. Вагому частку займають також плівки з поліетилену низького ти­ску, поліпропілену і полівінілхлориду, хоча вони поступово втрачають провідне місце на користь ламінатів, співекструдатів та інших комбінованих матеріалів на їх основі. Останні характе­ризуються більш досконалою структурою, високими бар'єрними властивостями і широким діапазоном експлуатаційних характе­ристик.

Гнучка упаковка готується на основі широкої гами різноманіт­них одно- і багатошарових полімерних плівок. Вона дає змогу зберігати продукти тривалий період. Найбільшу частку цієї упа­ковки займають молоко і молочні продукти та корми для тварин, трохи нижчу — побутова хімія, кондитерські вироби і морозиво.

Завдяки своїй конструкції гнучка упаковка легко відкривається і може багаторазово закриватися, стійка на стелажах торговельних підприємств або холодильниках, зручна при зберіганні вдома. Така упаковка привертає увагу споживачів насиченістю кольорової гам­ми поліграфії, блиском плівки та іншими дизайнерськими прийо­мами. Щорічний приріст використання гнучкої упаковки становить 5—7 %. Така тенденція зберігатиметься й надалі, особливо при розширенні асортименту пакувальних матеріалів, створенні й модер­нізації відповідних конструкцій упаковки, а також розробці і впро­вадженні різних елементів відкривання-закривання.

За останні роки в Україні зберігається чітка тенденція щодо росту споживання продуктів харчування. Водночас зростає по­треба у високоякісних та ефективних полімерних плівках для хар­чової галузі.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ I ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ ВИДІВ ПОЛІМЕРІВ

Назва полімеру

Властивості полімеру

Застосування плівки

LDPE^LDPE

0ТЕНГ/ЛПЕВГ — поліети­лен низької густини/ліній­ний поліетилен низької гус­тини)

Міцність при розтягуванні, морозостійкість, добра прозорість, волого- і паропрогникли- вість, середня газопроникливість, легке термозварювання

Термоусадкові і «стретч» плівки, паке­ти, текстильні пакети, пакети в коробці (для вина), предмети одягу, мішки для транспортування, вкладиші в картонні коробки, мішки для сміття, повітряно- прозора плівка, конверти

HDPE

ДШНГ — поліетилен низь­кої густини)

Перешкоджає проникненню рідини, середня газопроникність, стійкий до проколів, але низька стійкість до олій і жирів, притягує пил

Пакети, вкладиші в картонні коробки, мішки для транспортування, матеріали для виготовлення конвертів

PP

ДШ-поліпропілен)

Добра прозорість, середній опір газопроник- ненню, добра сила натягу, більш висока те­мпература плавлення порівняно з поліети­леном

Упаковка для пачок із сигаретами, кар­тонних коробок з косметикою, харчових продуктів, медичних товарів. Стерильна упаковка підгузок. ПП мішки для транс­портування хімічних речовин, добрив

PVC

ДГОХ-полівінілхлорид)

Добра прозорість і блиск, висока міцність при розтягненні, паропроникність вища, ніж у поліолефінів, добра бар'єрність до олій і жирів, напівпроникність до кисню, невисока схильність до злипання, стійкість до проколів, добра усадка

Деякі плівки для промислової упаковки і паллет, пакети і вкладиші, упаковка для свіжого м'яса, ярлики, клейкі стрічки

Назва полімеру

Властивості полімеру

Застосування плівки

PET

^TET—поліетилентерефга-лат)

Добрі механічні характеристики, висока межа міцності при розтягуванні, добрі захис­ні властивості від олій, жирів, на неї добре наноситься друк. Непридатна до термоск- леювання. Погано відкриваються

Металізована упаковка, упаковка для мікрохвильових печей, пачки для сига­рет, брикети, медична (стерильна) упа­ковка, етикетки, упаковка для електрон­них деталей

PVDC ОТВДХ — полівініл- денхлорид)

Добра водо-,газо-, жиронепроникність, оп­тична прозорість, хімічна стійкість

Плівки побутові, упаковки одиничних доз фармацевтичних продуктів, бар'єр­ний шар та інші матеріали, такі як полі­пропілен

EVON (етилен-вініловий спирт)

Добре перешкоджає проникненню газу, але така властивість втрачається при її зволо­женні

Багатошарові, співекструзійні у поєд­нанні з поліетиленом, у якого кращі бар'єрні і властивості зволоження, упа­ковка у модифікованому середовищі

NYLON (нейлон)

Добра кисненепроникність, напівпроник- ність двоокису вуглецю, відносно висока температура плавлення

Застосовується в кулінарії і для мікро­хвильових печей, покриття для інших матеріалів (проникних), упаковок для сирів

EVA

(CEB — етилен-вініл- ацетат)

Добрі властивості склеювання, опір при згинанні, здатність до запаковування при високих температурах

Частіше використовується з поліетиле­ном для виготовлення пакетів у коробці, упаковки для м'яса, птиці, морозива

Орієнтовані полімерні плівки використовуються най­більш активно. Вони мають певні переваги завдяки своїй масі, досить великій міцності на розрив, добрим оптичним характе­ристикам і відповідним сприйняттям до нанесення друку. Се­ред двовісноорієнтованих найбільшого застосування набули плівки із поліпропілену (ПП), біоксальноорієнтовані поліпро­піленові (БОПП), об'єм і споживання яких у всьому світі ста­новить понад 60 % від загального обсягу біоорієнтованих плі­вок (табл. 5.15).

Таблиця 5.15

СТРУКТУРА ОРІЄНТОВАНИХ ПЛІВОК У 2001 р.

Назва плівок

Виробництво, тис. т

Частка, %

Поліпропіленова

4100

61,0

Поліетилентерифталатна

1780

26,5

Полістирольна

480

7,1

Полівінілхлоридна

100

1,5

Поліамідна

180

2,7

Інші

80

1,2

Усього

6720

100

Частину прозорих БОПП-плівок використовують для вироб­ництва багатошарових гнучких упаковок у вигляді зовнішнього шару, що обумовлено особливими властивостями двовісноорієн- тованого поліпропілену: підвищеною міцністю, високою прозорі­стю, легкістю нанесення поліграфічного друку, що надає упаков­ці привабливий зовнішній вигляд.

Більше 60 % усієї кількості БОПП-плівок використовується у харчовій промисловості. Найбільш широке використання мають прозорі БОПП-плівки (49,6 % від загального обсягу всіх БО1111- плівок). Вони застосовуються для пакування цукру, хлібобулоч­них і круп' яних виробів.

Основною продукцією композиційних матеріалів є конди­терські, макаронні вироби, снеки, морозиво і напівфабрикати.

Достатньо розповсюджене використання БОПП-плівок для фа- сування макаронної продукції (90 %). Таку упаковку частіше виготовляють із двошарової композиції з міжшаровим друком (флексографічним або глибоким). Один із шарів — полімерна плівка-основа, другий — прозора БОПП-плівка товщиною 20—30 мкм.

При пакуванні круп'яних виробів БОПП-плівки забезпечують їм надійний захист від вологи, дії кисню і проникнення жиру. Найбільше використовують двошарову плівку з додаванням шару неорієнтованого поліпропілену (20—70 мкм) і верхнього шару із БОПП-плівки товщиною 20 мкм.

Кондитерські вироби упаковують у такі види БОПП-плівок: металізована (для загортання великих цукерок і шоколадних батончиків, кексів і вафель); перлинова (для пакування шоко­ладних батончиків, печива, крекерів, вафель); прозора (для фа- сування цукерок, пряників, сухарів, печива, драже).

Снекова продукція (чіпси, сухарики, кукурудзяні пластівці та ін.) характеризується значною кількістю жирів, тому вона чутли­ва до дії навколишнього середовища.

Щороку світове виробництво БОПП перевищує 3,5 млн. т плі­вок. Найбільший приріст цієї продукції помітний у Китаї (3,3 ра- за) і в країнах Середнього Сходу (60 %). Значне зростання поту­жностей цієї продукції помітне і в країнах Східної Європи (126 %), хоча загальна потужність цих країн становить усього 130 тис. т або 3,2 % світових потужностей. Виробництвом БОПП- плівок займається понад 150 компаній, у тому числі в Азії — 70, Західній Європі — 24 і в Східній Європі — 8.

Світовим лідером на ринку БОПП-плівок вважається компанія «ExxonMobil». В Україні цю плівку виробляють «Укрпластик» і «Луцькхім», у Білорусі — Могильовський завод штучного воло­кна, а в Росії — «Полімерконтейнер». У країнах ЄС основними виробниками є: — «Morlejan S.P.A» (Італія), «Trespaphan GmbH» (Німеччина), група «TVK» (Угорщина), «Flexpol» (Польща) і «Chemosvit» (Словаччина).

На одну особу умовне споживання БОПП-плівок у Японії, За­хідній Європі, США і Канаді становить 1,9 кг на рік. Низький рі­вень використання цієї плівки в країнах Центральної і Східної Європи та Середнього Сходу — усього 0,15 кг на рік.

Спеціалізоване підприємство «Укрпластик» виробляє такі плі­вки: тришарові ВОРР — тришарові і п'ятишарові співекструзійні полімерні плівки, плівки з «твіст»-ефектом, ламінати на основі фольги, паперу, полімерів, металізовані полімерні плівки, клейкі

етикетки, термозварювальні кришки, пакети вакуумні, стоячі па­кети типу Doy-Pack.

Сучасне українсько-словацьке підприємство «Луцькхім» ви­робляє поліпропіленові і поліетиленові плівки, у тому числі для фасування молочних продуктів. Завдяки багатошаровій поліети­леновій плівці з нанесенням флексодруку (біла, чорно-біла, біло- чорно-біла) забезпечуються високі бар'єрні властивості, міцність зварного шва і привабливий зовнішній вигляд. Ця плівка застосо­вується для упакування молочних, кондитерських, макаронних, хлібобулочних виробів, морозива, круп, тютюнових виробів і різ­них промислових товарів.

Частина підприємств спеціалізується на випуску певної продукції. Наприклад, ТОВ «Типографія «Новий світ» постав­ляє свою продукцію кондитерським підприємствам (ЗАТ «АВК», ЗАТ «Київ Конті» — матеріали з «твіст» ефектом для упакування виробів «взакрутку», термозварюючі плівки для високошвидкісних машин), підприємствам холодильної про­мисловості з випуску морозива (ЗАТ «Геркулес», ВАТ Дніпро­петровський холодокомбінат — поліпропіленові плівки для термозварювання), підприємством молочної промисловості (поліетилен двошаровий).

У числі інших орієнтованих полімерних плівок значний обсяг займає поліетилентерефталатна (БОПЕТ), якої виробляється близь­ко 1,5—1,7 млн т на рік.

Біоорієнтована полістирольна (БОПС) плівка має добру про­зорість, відповідні захисні властивості, міцність і жорсткість, то­му використовується переважно для упакування продуктів хар­чування. Щорічне виробництво цієї плівки досягає 400-500 тис. т і вона використовується переважно для упакування продуктів під вакуумом.

Біоорієнтована поліамідна (БОПА) плівка виробляється в об­сязі 120 тис. т на рік. Вона досить жорстка, міцна, характеризу­ється добрими захисними властивостями і в комбінуванні з ін­шими плівками широко використовується для упакування жиро- вмісних продуктів.

Різноманітність полімерних плівок дозволяє розширити номен­клатурний склад упаковки. Значного розповсюдження набула упаковка у термоусадкову і розтягувальну плівки, асептична, упаковка під вакуумом, у газовому середовищі, розігрівальна і стерилізуюча.

Пластикова упаковка у великій кількості використовується для фасування різних продовольчих товарів і прохолоджувальних

напоїв. Для короткотривалого зберігання харчових продуктів за­стосовують тонкі газопроникні плівки із полеолефінів (ПЕ, дво- вісноорієнтований 1111, пластифіковані ПВХ, ПС та ін..). Перева­жну більшість цих плівок випускають термоусадковими (heat shrink), розтягувальними (strech, super strech), до складу плівок вводять добавки, які надають їм властивості прилипання (клінг (cling)-плівки), що забезпечує щільний контакт плівок з упакова­ним продуктом. Ці плівки використовують для обгортання лотків з виробами, виготовлення мішків, пакетів і формування скін ^кт)-вакуум упаковки.

Досить часто використовуються клінг-плівки з мікропер- фораціями для запобігання запотівання упакованої продукції, а також покращання дизайну за рахунок нанесення друку. Щорічний світовий приріст споживання клінг-плівки складає 50—70 %.

При дослідженні впливу упаковки із ПВХ мікроперфорованої і суцільної поліпропіленової різної товщини на стійкість огірко­вої трави в процесі зберігання, кращі результати при використан­ні поліпропіленової плівки (P-Plus), що забезпечує зберігання продукту протягом 15 діб. Залежність зовнішнього вигляду про­дукту від інтенсивності росту мікроорганізмів не встановлено. При задовільних органолептичних показниках продукт мав під­вищене мікробіологічне забруднення, яке допустиме Європейсь­кими регламентаціями.

Поступово зростає використання термоусадкових (heat shrink) ПЕ-плівок (прозорих або забарвлених) з багатокольоровим дру­ком, а також з перфорацією і мікроперфорацією. Крім групової упаковки, такі плівки використовують для загортання холодної і гарячої штучної продукції хлібопекарських виробництв, а також для рекламної комбінованої упаковки.

Продовольчі товари довготермінового зберігання упаковують у вакуумі або модифікованому чи регулюючому (контролюючо­му) газовому середовищі, у термоформовані пакети, газонепро­никні (бар'єрні) полімерні плівки, коробки, упаковки типу blister, skin та інші з асептичним обробітком продукту та внутрішнього об'єму упаковки.

Залежно від рецептури можна регулювати властивості окре­мих плівок і багатошарових матеріалів.

ВАТ «Укрпластик» може виготовляти співекструзійні і ламі­новані матеріали з нанесенням високоякісного флексографічного або глибокого друку (табл. 5.16).

АСОРТИМЕНТ ГНУЧКИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПАНІЇ «УКРПЛАСТИК»

Матеріал

Товщина,

MKM

Вихідні матеріали, властивості готової плівки

Призначення упаковки

BIPAN® — біоксально-орієнтовані поліпропіленові плівки

BIPAN><

GT(GP, GW) 300,312

GM 200

TT (HT) 320

LT200

LP300

LW300

15,20, 25 30,35,40

Двовісноорієнтовані ПП плівки (прозорі, білі, біло-перламутрові, металізовані, етикеткові, тютюнові, термоусадкові, з холоднозварювальним клеєм). Приваб­ливий зовнішній вигляд. Низька прони­кливість до водяної пари. Широкий діа­пазон термозварювання — від 115 до 140 °С. Флексо- або ротодрук

Для ламінування, сувенірної упаков­ки квітів, упакування харчових про­дуктів і промислових товарів, виго­товлення етикеток на ПЕТ-пляшки, упаковки тютюнових виробів. Для наступної вакуумної металізації. Ос­нова для пакувальних матеріалів з холоднозварювальним клеєм

TWISPAN® — плівка з «твіст»-властивостями

TWISPAN® LT^M)

23,25

Двовісноорієнтовані плівки на основі IiLl (прозорі, металізовані). Відмінне утримання перекрутки, добрі механічні характеристики. Флексо- або ротодрук

Для упакування карамелі, цукерок «у перекрутку»

100TWISPAN® LT (LW, LM) 200

28, 30

Співекструзійні плівки на основі ПЕ (прозора, біла, металізована). Добре утримує перекрутку, має високі меха­нічні характеристики. Флексо- або ро­тодрук

Для упакування карамелі, цукерок «у перекрутку»

TWISPAN® LT ^M) 300

25,27

Співекструзійні плівки на основі ПЕТ (прозора, металізована). Добре утри­мує перекрутку, з високими механіч­ними характеристиками. Флексо- або ротодрук

Для упакування карамелі, цукерок «у перекрутку»

Матеріал

Товщина,

MKM

Вихідні матеріали, властивості готової плівки

Призначення упаковки

VIPAN® — співекструзійні багатошарові плівки

VIPAN®

GT (GW, DW, DC) 330 GT (GW, DW, DC) 530 GM 531

BT 510; BT 510 (TF) BW510; BW510 (TF) WT 331

WT(WM,FT, FW)531

40-150

Три-, п'ятишарові співекструзійні плі­вки на основі ПЕ, СоПА та інших по­лімерів (прозорі, білі, біло-чорні, бар'єрні термоформувальні). Високі бар'єрні властивості, що подовжують строк зберігання продуктів. Флексо- або ротодрук

Пакети для молока і молочних продуктів, мішки для м'яса у від­рубах, пакети вакуумні і термофор- муючі для упакування м'ясних, ри­бних і жировмісних продуктів

ALPAN® — багатошарові ламіновані матеріали, які включають алюмінієву фольгу

ALPAN®

SG (SD) 120, 160,210

25-100

Двошарові глянцеві або матові матері­али на основі алюмінієвої фольги, жи- ростійкого паперу, полімерних плівок. Високі бар'єрні властивості забезпе­чують збільшення терміну зберігання продукту. Флексо- або ротодрук

Брикети для морозива, сирків, ве­ршкового масла, маргарину, для загортання цукерок «в носок» «в обтяжку»

ALPAN®

CG(CD) 151,215,315

50-150

Тришаровий глянцевий або матовий матеріал на основі алюмінієвої фоль­ги, БОПП-плівок, ПЕТ-плівок, ПЕ- плівок. Має високі бар'єрні властивос­ті, що дозволяють подовжити строки зберігання. Флексо- або ротодрук

Пакети для снеків, чаю, кави, ка­као, для сухого молока довготри­валого зберігання, сухих сумішей для дитячого харчування. Вакуумні пакети, пакети MAP для м'ясних і рибних виробів, шинки, ковбаси, сиру. Пакети для товарів побутової хімії. Пакети типу Doy-Pack для кетчупів, соусів, спецій, майонезу

SOLAN® -ламіновані багатошарові матеріали, які не мають у складі алюмінієвої фольги

SOLAN®

ST (SM, SP, SW) 220 ST (SM, SP, SW) 250 ST 280

ST (SM, SW) 350 SM(SW) 270

30—120

Двошаровий матеріал на основі прозо­рої, білої, біло-перламутрової, металі­зованої БОПП-плівки ЩЕ-плівок, ПА- плівок, ПЕТ-плівок, парафінового па­перу, бар'єрних плівок). Високі бар'єрні властивості подовжують строки зберігання продуктів. Нано­ситься міжшаровий флексо- або рото­друк, що не стирається

Пакети, упаковка Flow-Pack для морозива. Пакети для снеків, чаю, кави, какао. Пакети, пачки, упаков­ка Flow-Pack для печива, шоколад­них батончиків, шоколаду, цуке­рок, вафель, драже та інших кон­дитерських виробів. Загортання цукерок і карамелі «в перекрутку». Вакуумні пакети для м'ясних і риб­них виробів, ковбас, шинки, сиру. Пакети для товарів побутової хімії. Пакети Doy-Pack для соусів, спе­цій, майонезу

SOLAN®

CT (CM CP, CW) 325 CT (CW) 545

50—160

Тришаровий матеріал на основі прозо­рих, білих, біло-перламутрових, мета­лізованих БОПП-плівок ^ТЕТ-плівок, ПЕ-плівок, ПА-плівок). Високі бар'єрні властивості, які продовжують строк зберігання продуктів. Міжшаро­вий флексо- або ротодрук, що не сти­рається

Пакети для м'ясних, молочних, риб­них, жировмісних продуктів, сухих сніданків, чаю, кави, прянощів, праль­ного порошку, отрутохімікатів

СП «Хемосвіт Луцькхім» виготовляє плівки для виробництва комбінованих матеріалів методом екструзії із біоорієнтованої по­ліпропіленової плівки (БОПП), поліетиленової (ПЕ) неорієнтова- ної і поліамідної (ПА) плівок, а також інших матеріалів із еколо­гічно чистої первинної сировини. Комбіновані матеріали виробляються методом холодного або гарячого ламінування і кашируванням (табл. 5.17).

Таблиця 5.17

АСОРТИМЕНТ БАГАТОШАРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПАНІЇ «ХЕМОСВІТ ЛУЦЬКХІМ»

Матеріал

Товщина, мкм

Вихідні матеріали, властивості готової плівки

Призначення упаковки

Тенофан EVA,

AL/EVA,

M/EVA

44—125

ПЕТ-плівка і ЕВА-спів- полімер етилену з вініл­ацетатом (AL — алю­мінієва фольга, МПЕТ- плівка, металізована алюмінієм)

Чай, кава, чіпси, го­рішки, какао, косме­тичні товари та ін.

Світафан ON

52—112

ПП- і ПЕ-плівки

Макарони, рис, бо­бові, сир та ін.

Алюфан ON/EVA

78—113

ПП-плівки з'єднані з алю­мінієвою фольгою і співполімером етилену з вінілацетатом

Сухе молоко, кава, корм для тварин, ліки та ін.

Київський завод «Бліц-Флекс» виготовляє ламінати і компози­ти на сучасних спеціальних машинах. Асортимент упаковки і етикетки цього заводу із закупленої сировини включає понад со­тню композицій із поліпропілену, поліетилену та інших видів плівок, фольги і ламінованого паперу для упакування морозива, пельменів, сухих сніданків, кормів для домашніх тварин, сирків, горіхів, макаронів, крабових паличок, пральних порошків та ін­ших видів сипучих і вологовмісних продуктів.

В асортименті «Бліц-Флекс» виокремлюють чотири групи ви- сокотехнологічних ламінатів:

  • триплекси (тришарові ламінати) з алюмінієвою фольгою для упакування кетчупів, кави, прянощів, рідких фарб для волосся, які забезпечують довготривале зберігання товару;

  • твіст-композити для загортання цукерок, карамелі, що по­єднують блиск металізованої плівки з належним твістом парафі­нованого паперу;

АСОРТИМЕНТ БАГАТОШАРОВИХ I КОМБІНОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 3 ПОВЕРХНЕВИМ I МІЖШАРОВИМ ДРУКОМ КОМПАНІЇ «ІТАК»

Матеріал

Товщина,

MKM

Вихідні матеріали, властивості готової плівки

Призначення упаковки

Ламінова­ний папір

60—120 г/м2

Ламінат пакувальний на основі паперу з полі­етиленом. Maca і склад змінюються за бажан­ням замовника, у складі може бути алюмініє­ва фольга. Добрі бар'єрні властивості проти УФ- променів, водяної пари, запаху

Cyxi харчові продукти (супи, киселі та ін.), спеції, таблетки та інші лікарські препарати

ППЛТП ППЛТПМ ППЛТПП ППЛТП cast

40—80

ПП-плівки з міжшаровим друком, викону­ються в різній комбінації (прозорі, металі­зовані, перламутрові) залежно від їх при­значення

Чіпси, горішки, снеки, морозиво і замороже­ні продукги, цукерки, сухарі, чай, кава, бака­лійна група товарів, макаронні вироби, су­хофрукти, бісквіти та інші товари і продукти

ППЛТЕ

60—90

Поєднання lill- і ПЕ-плівок у матеріалі забезпе­чує високі фізико-механічні показники і стій­кість до проколів, порізів, розривів, водяної пари

Матеріал для пакування заморожених про­дуктів і напівфабрикатів. Пельмені, варени­ки, а також сухі миючі засоби

ПЕТЛТЕ

80—140

Забезпечують високі бар'єрні властивості для УФ-променів, кисне- і вологонепроник- ливості

Для вакуумного пакування продукгів, кальмарів, майонезу, кетчупів, напоїв, шам­пуні, миючих засобів

ПЕТ/АЛЛТЕ

12—140

Поєднання ПЕТ-плівки і алюмінієвої фоль­ги надійно забезпечує захист від УФ-проме- нів кисне-, аромато- і вологонепроникності

Продукти, що мають кислотне або агресив­не середовище, продукти що мають арома­ти і ефірні масла, кетчупи, напої, шампуні, миючі засоби

ППЛТАЛТЕ

80—100

Плівки на основі ПП, ПА, ПЕ мають хороші бар'єрні властивості від газів, водяної пари, ароматичних речовин

Вакуумна упаковка для риби, м'яса, м'ясних виробів; порційного нарізання

АСОРТИМЕНТ ГНУЧКИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПАНІЇ «АРТПЛАСТ»

Матеріал

Товщина, мкм

Вихідні матеріали, властивості готової плівки

Призначення упаковки

ПЕТ/АЛЛТЕ

120—140

Верхній шар — спеціальна ПЕТ-плівка, призначена для стерилізації і проварювання кришки. Забезпечує захист від УФ-променів завдяки ПЕТ і шару алюмінієвої фоль­ги. Спеціальний багатошаровий поліетилен усередині рекомендований для кислотовмісної і агресивної проду­кції, яку фасують при високих температурах

Кетчупи, соуси, соки, що ма­ють кисле і агресивне середо­вище рідини, кава, продукти, які мають у складі ефірні масла

ПЕТЛТЕ

80—140

ПЕТ-плівка забезпечує надійні бар'єрні властивості, УФ-захист, кисне- і вологонепроникність. Внутрішній шар -спеціальний, багатошаровий прозорий або білий поліетилен

Миючі і косметичні засоби, шам­пуні, майонез, соуси, напої, кальмари і продукти, що потре­бують вакуумного упакування

ППЛТП

30—90

Поліпропіленові плівки з міжшаровим друком можуть мати будь-яку комбінацію (прозорі, металізовані, ма­тові, кольору перлів з частковою металізацією або ви­бірковим лакуванням

Макарони, крупи, снекова група, чіпси, печиво, бісквіти

SUPmet

12,5—80

Співекструдований поліпропілен, з одного боку мета­лізований, з другого — кольору перлів. Друк нано­ситься зі боку металу. Високі бар'єрні властивості, як у алюмінієвої фольги, дозволяють використовувати матеріал для пакування масла. Згинається і тримає форму. Матеріал — термозварювальний з одного боку

Снекова група, чіпси, печиво, бісквіти, морозиво, кава, мас­ло вершкове, маргарин

Папір/АЛ/ ПЕ

Верхній шар паперу дозволяє легко розгортати упаков­ку при розриві, внутрішній шар — алюміній (бар'єрний для вологи, кисню і УФ-променів) і полі­етилен (антистатик). Матеріал — термозварювальний з двох або одного боку

Спеції, фармацевтичні і мед­препарати, добрива, кава, будь-які продукти що запи­люються

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.