Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робочий зошит (з виправленнями).doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
634.37 Кб
Скачать

29

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Аграрно – економічний коледж ПДАА

Робочий зошит

для навчальної практики з дисципліни

"Економічний аналіз"

для студентів спеціальності

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

Підприємство ________________________________________________________

______________________________________________________________ району

______________________________________________________________ області

Виконав: студент (ка) _____ курсу _____ групи

Відділення "Бухгалтерський облік"

_________________________________________

Перевірив:___________________ ___________

(ПІП викладача) (Підпис)

Оцінка ______________

"___" _________ 20__р.

Полтава 2013

Дата _____________________

Інструкційна картка № 1

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА

МЕТА ЗАВДАННЯ: Дати оцінку структурних змін у землекористуванні підприємства, проаналізувати розмір і структуру посівів. Провести аналіз рівня забезпечення та використання основних засобів. Проаналізувати ефективність використання тракторів та вантажних автомашин.

ОБЛАДНАННЯ: річні звіти, калькулятор.

ЛІТЕРАТУРА: Економічний аналіз: Навчальний посібник / Паланюк Н.А., Петренко В.Г. – К.: Аграрна освіта, 2010. – с. 56-86.

Завдання для аудиторного заняття

1. Аналіз структурних змін у землекористуванні підприємства.

2. Аналіз розміру і структури посівних площ.

3. Аналіз ефективності використання тракторів та вантажних автомашин.

Завдання для самостійної роботи

1. Аналіз рівня забезпечення та використання основних засобів.

Методика виконання

1. Аналіз структурних змін у землекористуванні підприємства.

Земельні угіддя аграрних формувань об’єднують у дві групи – сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.

До сільськогосподарських угідь належать земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції: рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища.

Структура угідь залежить як від рельєфу місцевості, так і від якості ґрунтів.

Найбільшу питому вагу в структурі земельних угідь мають сільськогосподарські угіддя, які можна об’єднати у дві основні групи: інтенсивні (орні землі, багаторічні насадження, поліпшені сіножаті, культурні пасовища) та екстенсивні (малоцінні луки і пасовища).

В таблиці 1 проаналізувати зміни у землекористуванні підприємства. Сформулювати висновки на основі проведених розрахунків.

Таблиця 1

Аналіз структурних змін у землекористуванні підприємства

Показники

Минулий рік

Звітний рік

+, - до минулого року

площа, га

структура, %

площа, га

структура, %

площі, га

структури, %

Загальна земельна площа

У т. ч. сільськогосподарські угіддя

З них: рілля

пасовища

сіножаті

багаторічні насадження

Несільськогосподарські угіддя

Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.