Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РЗ Землеробство.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
2.81 Mб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Аграрно–економічний коледж

Полтавської державної аграрної академії

Робочий зошит

з навчальної дисципліни

Землеробство

студент групи

Полтава 20

Укладач: Звонар Лідія Михайлівнавикладач вищої категорії Аграрно-економічного коледжу ПДАА.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № 7 від 19.02.2009 р.

Голова ц.к. В.І. Стовба

Рецензент: Торяник А.І.заступник директора з навчально-виробничої роботи Полтавського аграрного коледжу управління і права

Підготовлений згідно з навчальним курсом дисципліни «Землеробство з ґрунтознавством».

Містить деякі відомості теоретичного характеру, які включають в себе перелік матеріалів, реактивів, обладнання і хід їх виконання сприятимуть кращому засвоєнню курсу агрономічного ґрунтознавства та землеробства.

Після кожного практичного заняття наведені запитання на які студент повинен знати відповіді. Робочий зошит призначений для закріплення теоретичних знань, здобутих на аудиторних заняттях і при самостійному вивченню і включає в себе 14 практичних робіт.

Рекомендовано для студентів агрономічних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з дисципліни «Землеробство» зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

© Аграрно-економічний коледж ПДАА

Зміст

Практичне заняття № 1-2

Тема: Вивчення бур’янів та насіння у натурі та за гербарним матеріалом 4

Практичне заняття № 3

Тема: Ознайомлення з найважливішими гербіцидами 8

Практичне заняття № 4

Тема: Розробка комплексу агротехнічних та хімічних заходів боротьби з бур’янами 11

Практичне заняття № 5

Тема: Складання схем сівозмін на основі модельних структур посівних площ 14

Практичне заняття № 6

Тема: Розробка планів освоєння сівозмін і ротаційних таблиць 17

Практичне заняття № 7

Тема: Оцінка сівозмін за виходом продукції з одиниці площі, зокрема

за виходом зерна, кормових одиниць, перетравного білка та ін. показниками 21

Практичне заняття № 8

Тема: Проектування системи обробітку ґрунту під ярі культури після

різних попередників залежно від умов зони і забур’яненості поля 22

Пактичне заняття № 9

Тема: Проектування системи обробітку ґрунту під озимі культури в різних

сівозмінах залежно від умов зони та забур’яненості 24

Практичне заняття № 10

Тема: Проектування системи обробітку ґрунту в різних сівозмінах 25

Практичне заняття № 11

Тема: Проектування системи обробітку ґрунту в умовах меліорованих

та заново освоєних земель 28

Практичне заняття № 12

Тема: Розроблення системи заходів боротьби з ерозією для конкретних

умов господарства 31

Практичне заняття № 13-14

Тема: Розробка основних елементів зональних систем землеробства

(на конкретному прикладі та в цілому) 33

Використана та рекомендована література

Додатки

Практичне заняття № 1-2

Тема заняття: Вивчення бур’янів та насіння у натурі та за гербарним матеріалом.

Мета заняття: Навчитися розрізняти найбільш поширені в місцевих умовах види бур’янів та їх насіння для того, щоб успішно боротися з ними

Робоче місце: аудиторія.

Матеріально - технічне забезпечення робочого місця: зразки бур’янів, визначник бур’янів, атлас , таблиці бур’янів, лупа, гербарій бур’янів

Правила безпеки: обережно поводитися зі склом та підручниками.

Зміст та послідовність виконання завдання

Для ефективної боротьби з бур’янами необхідно знати їх зовнішній вигляд, їх насіння, морфологічні ознаки і біологічні особливості, райони поширення, які культури засмічують. Що ж таке бур’ян?

Бур’ян - це дикоросла рослина , яка засмічує сільськогосподарські угіддя і приносить шкоду сільськогосподарським культурам. Засмічувач - культурна рослина, яка росте на полі, але в цьому році не висівалася на даному полі.

Бур’яни класифікуються:

за способом живлення:

 • паразити - живуть за рахунок іншої культури і нездатні фотосинтизувати. Вони мають коричневий колір - повитиці.

 • напівпаразити - залежно від умов: можуть самостійно фотосинтизувати або жити за рахунок іншої рослини. Мають зелено - коричневий колір -(дзвінець великий)

 • непаразити - рослини, які самостійно утворюють продукти харчування, тобто здатні фотосинтизувати. Вони мають зелений колір - (лобода, щириця та ін.)

за тривалістю життя :

 • малорічні - розмножуються насінням, мають життєвий цикл не більше двох років та відмирають після дозрівання рослин (зірочник середній)

 • багаторічні - із життєвим циклом понад два роки, здатні до багато разового плодоношення, розмножуються насінням і вегетативно. Після визрівання насіння відмирає лише надземна частина насіння.(осот повзучий, пирій повзучий)

за біологічними особливостями малорічні бур’яни поділяються на:

 • ефемери - здатні за сезон давати декілька поколінь.(зірочник середній -мокрець);

 • ярі ранні - насіння проростає ранньою весною, рослини плодоносять відмирають у цьому ж році. Вегетація закінчується раніше зернових(вівсюг звичайний, редька дика);

 • ярі пізні - насіння проростає при стійкому прогріванні ґрунту, рослини плодоносять у другій половині літа і відмирають у цьому ж році (лобода, щириця);

 • озимі - потребують для свого розвитку понижених температур осінньо - зимового періоду. Насіння їх достигає одночасно з озимими культурами (метлюг звичайний);

 • зимуючі - рослини, які при ранніх весняних сходах закінчують вегетацію в цьому ж році, а при пізніх - здатні зимувати у будь - якій фазі розвитку (ромашка непахуча, сокірки польові);

 • дворічні - рослини, які утворюють насіння на другий рік вегетації (буркуни).

Багаторічні за органами вегетативного розмноження (будови кореневої системи) поділяються на:

 • стрижнокореневі - кульбаба лікарська;

 • мичкувато кореневі - подорожник великий;

 • коренепаросткові - осоти, березко польова;

 • кореневищні - перій повзучий ;

 • повзучі - жовтець;

 • бульбоплідні - чистець болотний;

 • цибулинні - часник дикий;

Хід роботи:

Завдання 1. Уважно розглянути зовнішні ознаки живих рослин бур’янів або гербарій.

Завдання 2. Користуючись визначником, атласом-визначником бур’янів, підписаним гербарієм, визначити невідомі види бур’янів. Запам’ятати назву бур’янів.

Завдання 3. Насіння бур’янів розглянути під лупою, запам’ятати зовнішній вигляд, замалювати або приклеїти в зошиті.

Завдання 4. Звіт по виконанню практичної роботи скласти

за формою наведеної таблиці 1.

Таблиця 1.

Біологічна група бур’яну

Назва рослини

Родина

Які культури засмічує

Місце для малюнка

Місце для насіння бур’янів

Зробити висновок:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.