Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
роб.зош.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
563.71 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Аграрно - економічний коледж

Полтавської державної аграрної академії

Робочий зошит

для практичних робіт

з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»

для студентів спеціальності:

№ 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

№ 5.03050801 «Фінанси і кредит»

IІ номінація

Полтава 2011

Укладач: Щербакова Л.І. викладач - методист вищої категорії Полтавського Аграрно – економічного коледжу ПДАА

Рецензент : Аранчій В.І. – доктор економічних наук ПДАА

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № 1 від 13 вересня 2010 року

Голова циклової комісії Білокінь Л.О.

Робочий зошит для практичних робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» розроблений для проведення практичних занять для аграрних вищих навчальних закладів І -ІІ рівнів акредитації для студентів спеціальності:

№ 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та № 5.03050801 «Фінанси і кредит» відповідно до навчальної програми курсу «Гроші та кредит» затвердженої Науково - методичним центром аграрної освіти 7 квітня 2010 року та має на меті сформувати у сту­дентів сучасне економічне мислення та систему глибоких практичних навичок з питань особливостей функціонування грошей та грошово-кредитної системи за­галом; опанування теоретичних навичок, необхідних для аналізу грошово-кредитної політики центрального банку, кредитних відносин між суб'єктами го­сподарювання; засвоєння відповідної термінології.

Робочий зошит містить ме­тодичні розробки до тем практичних занять, які включають перелік питань прак­тичних занять; практичні завдання; список рекомендованої літератури. Робочий зошит дозволяє студенту не тільки отримати інформацію з основних питань теми, а і систематизувати та закріпити знання, отримані в ході теоретичного вивчення шляхом вирішення практичних завдань.

© АЕК ПДАА

Перелік практичних робіт

Практичної роботи

№ Теми

Назва практичної роботи

Кількість годин

1

2

Визначення темпу приросту або зменшення грошової маси, питомої ваги готівково - грошового обігу в грошовій масі, швидкості обігу грошей.

2

2

3

Вивчення основних показників ринку грошей. Визначення вартості грошей.

2

3

5

Розрахунок величини інфляції, індексів цін. Визначення грошового мультиплікатора

4

4

6

Операції банків з іноземною валютою. Розрахунок валютних курсів, котирування валют. Визначення купівельної спроможності валют.

4

5

8

Оформлення документації на одержання кредиту. Проведення фінансових розрахунків у кредитуванні.

4

6

9

Визначення кредитних ставок та їх розмірів.

Кредитна застава, визначення її розміру.

4

7

10

Дослідження фінансових аспектів діяльності фінан-сових посередників.

2

8

11

Вивчення основних показників діяльності Національного банку України

2

9

12

Вивчення основних показників діяльності комерційних банків України.

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.