Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робочий зошит ітф.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
881.66 Кб
Скачать

Полтавська державна аграрна академія

Кафедра економіки підприємства

Робочий зошит

для виконання практичних занять

з дисципліни “Економіка аграрного виробництва”

для студентів спеціальності “Механізація сільського господарства”

Полтава 2010

Робочий зошит для виконання практичних занять з дисципліни “Економіка аграрного виробництва” підготовлені:

Писаренко С.В. - к.с.-г.н., доцент кафедри економіки підприємства

Робочий зошит схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри економіки „1”липня 2010 р.

(Протокол №20)

Робочий зошит схвалено і рекомендовано до друку на засіданні методичної ради спеціальності:“Механізація сільського господарства”

протокол № __ від 200_р.

Голова науково-методичної ради

к.т.н., доцент Арендаренко В.М

ВСТУП

Фахівці аграрного сектора повинні бути компетентними в питаннях підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу села; мати сучасні знання про умови виробництва, про нову техніку, прогресивні технології і вміти застосовувати них на практиці. В умовах перехідної економіки вони повинні виробляти навички самостійності в прийнятті складних економічних рішень, уміти грамотно обґрунтовувати перспективні рівні розвитку галузей виробництва, збільшення обсягів виробництва конкретних видів продукції, зниження її собівартості і поліпшення якісних параметрів. З розвитком підприємництва і конкуренції тільки висококваліфіковані фахівці в стані грамотно реалізувати самостійність, наданий сільськогосподарським підприємствам чинним законодавством.

У зв’язку з цим головною метою розробки є оволодіння студентами методикою розрахунку економічних показників, засвоєння понять і економічних категорій сільськогосподарського виробництва з використанням річних звітів сільськогосподарських підприємств, поточної бухгалтерської звітності. Робочий зошит адаптовано для студентів неекономічних спеціальностей, що пропонує розбір ситуацій на практичному прикладі та дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал. За даними табличного матеріалу та результатами розрахунків з метою виявлення закономірностей розвитку економічних явищ студент формулює висновки і пропозиції, виявляє невикористані в процесі виробництва резерви і можливості розвитку сільськогосподарського виробництва.

Запропонована система тестів допомагає перевірити, на стільки глибоко засвоєний навчальний матеріал.

Мета дисципліни “Економіка аграрного виробництва ” полягає в формуванні у студентів системи теоретичних і прикладних знань з раціональної організації та напрямків підвищення результативності виробничих систем аграрного підприємства.

Завдання вивчення дисципліни “Економіка аграрного виробництва”: вивчення теорії і практики організації виробництва; набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у виробництві, закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічних розрахунків та обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  1. Цілі, задачі і мету вивчення курсу «Економіка аграрного виробництва»

  2. Основні економічні засади функціонування виробництва

  3. Поняття системи, та вимоги до раціональної системи господарств

  4. Організацію землекористування, використання трудових ресурсів та засобів виробництва в сільськогосподарським підприємстві

  5. Організацію галузей рослинництва, тваринництва та промислового виробництва.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  1. Аналізувати економіку підприємств усіх форм власності, в розрізі галузей і господарства загалом,

  2. Розкривати резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок використання організаційних чинників,

  3. Розробляти заходи удосконалення організації виробництва,

  4. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу на основі наукового прогресу,

  5. Досягнення високої прибутковості в умовах ринкових відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.