Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Технологія різноманітних видів одношарового картону вклю­чає розмелювання, відливання, пресування, сушіння. Багатоша­рові і профільноорієнтовані види картону виробляють із застосу­ванням склеювання, екструзійного нашаровування, зварювання та інших технологічних операцій.

За складом і технологією отримування допоміжні пакувальні матеріали поділяють на такі типи:

 • металеві (пресовані, штамповані, гарячо- і холоднокатані тощо);

 • полімерні (відлиті, екструдовані, пресовані т. ін.);

 • комбіновані (співекструзійні, склеєні, зварені тощо).

Отримання допоміжних пакувальних матеріалів без визначеної

форми (клеї, лаки, фарби, покриття тощо) здійснюється: агломеру- ванням, змішуванням, розчиненням, гранулюванням тощо. Відпові­дно розрізняють матеріали агломеровані, гранульовані та інші.

Таро- і допоміжні матеріали також поділяють за покриттям, кольором, фактурою, текстурою, декоруванням і художнім офо­рмленням (друк, декалькоманія, тиснення тощо).

2.5. Картон коробковий

Відповідно до діючого ГОСТу на картон коробковий, до мате­ріалів для виготовлення споживчої тари належить картон одно- і двошарового формування: хромовий — крейдований або некрей- дований із біленої целюлози; хром-ерзац — крейдований і не- крейдований із біленої і небіленої целюлози, деревинної маси і макулатури; коробковий — із небіленої целюлози, деревинної маси і макулатури (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структура картону типу «хром-ерзац»:

1 — крейдовані шари (1 або кілька); 2 — верхній шар (білена або небілена целюлоза, деревинна маса, знебарвлена макулатура); 3 — середні шари (товстий шар із дешевої сировини); 4 — нижні шари (один або кілька шарів якісної сировини).

Коробковий картон для виготовлення упаковки повинен мати:

 • добре сполучення крейдованого покриття з картоном і шарів між собою;

 • мінімальну скручуваність картону, який лежить у стопі;

 • добрі друковані властивості і якісне закріплення фарб;

 • достатню здатність до лакування навіть невеликою кількіс- тю лаку;

 • відповідну ступінь відносної вологості в дозволених межах. Залежно від застосування коробковий картон виготовляється

декількох типів (табл. 2.7 ).

Таблиця 2.7

ОСНОВНІ ТИПИ КОРОБКОВОГО КАРТОНУ

Підгрупи

Характеристика

Сфера використання

Хромовий

Крейдований або некрей- дований із біленої целю­лози

Для споживчої тари з ба­гатокольоровим друком

Хром-ерзац

Крейдований або некрей- дований із біленої або не­біленої целюлози, дере­винної маси і макулатури

Для споживчої тари з од­но- і багатокольоровим друком

Коробковий

Із небіленої целюлози, де­ревинної маси і макула­тури

Для споживчої і групової тари без друку

Для виготовлення упаковки в ЄС застосовується картон, який відповідно до Європейської класифікації має такі позначення: U — некрейдований, G — крейдований, GG — литий крейдова­ний, UC — картон хром-ерзац, GC — картон хромовий, D — ду- плекс-картон, T — триплекс-картон, Z — целюлозний картон. Бі­льшість макулатурних видів картону мають марку GD-2, а картон із первинних волокон — GC-2.

За способом виробництва (складом) виділяють три основні групи:

 • SBB (SBS) — Solid Board (Solid Bleached Sulphate) — суто целюлозний картон (SBS — із небіленої целюлози);

 • FBB — Boxbosrd -коробковий картон (частіше хром-ерзац), призначений для виготовлення складної тари;

 • WLC — White Lined Chipboard (Recycled fibre — based board) — макулатурний крейдований картон.

Кожний із цих сортів може бути кількох видів. Коробковий кар­тон поставляється в рулонах, бобінах (товщиною 0,9 мм) і листах

(товщиною більше 0,9 мм). Картон для виготовлення споживчої і групової тари повинен відповідати певним вимогам (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

НОРМИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КАРТОНУ ДЛЯ СПОЖИВЧОЇ ТАРИ

Найменування показників

Норма для картону

хромового, хром-ерзацу

коробкового

Маса картону 1 м2, г

170—850

170—2500

Товщина, мм

0,3—1,5

0,3—3

Жорсткість при статичному перегинанні в попе­речному напрямі, Н-см для картону масою 1 м , г

 • 70—850

 • 600—2500

1,6—30

0,1—15,0 0,9—100

Опір розшарування , Н

90—150

60—120

Межа міцності при розшаруванні

140—180

130—170

Гладкість, С

40—100

120—200

Шорсткість, мл/хв

15—150

150—300

Енергія зв'язку, Дж/м2

80—140

70—130

Білизна, %

73—86

Вологість, %

5—12

5—12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.