Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

до споживачів новизну рішення, при появі нових технологічних можливостей у виробників упаковки і з урахуванням попиту споживачів.

Приблизно 80 % соків, нектарів, фруктових і овочевих напоїв надходить у картонних асептичних пакетах, 15—19 % соків — у скляних банках і близько 1 % — у скляних пляшках та інших ви­дах упаковки. До інших видів упаковки відносять пакет типу «Дой-Пак» (наприклад, напої Capri — Sonne/) і ПЕТ-пляшки (ТМ «Соки біола»).

Домінування картонної упаковки пояснюється тим, що вона зручніша і в ній легше транспортувати продукцію. Ці самі влас­тивості притаманні упаковці типу «Дой-Пак».

Актуальним є позиціювання торгової марки на споживчу тару для дітей, тому поширені упаковки місткістю 0,2 і 0,25 л. Для цього використовують картонну упаковку: «Тетра-Брик», «Тетра -Сквей», «Тетра-Вейдж-Асептик», а також — із багатошарової ламінованої плівки «Дой-Пак» для напоїв Capri Sonne. Невеликі упаковки надходять з трубками, мають у верхній частині пакета спеціальний отвір, запаяний фольгою.

«Садочок»

19 Асортиментних позицій у 4-х типах упаковки (Tetra Slim Aseptic з кришечкою — 1,5 л; Tetra Brik Aseptic — 1 л; Tetra Slim Aseptic з трубочкою — 0,5 л; Tetra Brik Aseptic — 0,2 л)

«Sandora Gold»

Соки і нектари європейського зразка 22 асортиментних позиції у 2-х типах упаковки (Tetra Slim Aseptic з закруткою — 1,5 л; 1 л) (Tetra Slim Aseptic з трубочкою — 0,25 л)

«Sandora Classic»

10 асортиментних позицій. Упаковка Tetra Brik Aseptic, 1 л

«Дар»

11 асортиментних позицій у 3-х типах упаковки (Tetra Slim Aseptic з кришечкою — 1,5 л; Tetra Square Aseptic — із закруткою — 1 л; Tetra Brik Aseptic з трубочкою — 0,2 л)

«Sandora Fruit of the World»

11 Асортиментних позицій (Tetra Prizma Aseptic із закруткою)

«Sandora Українська Класика»

10 асортиментних позицій (Tetra Square Aseptic з кришечкою)

«Сандорик»

8 асортиментних позицій (Tetra Wedge Aseptic з трубочкою)

Соки можуть розливати у готові пакети і в пакети, які форму­ють під час пакування. При розливанні соків і соковмісних нега- зованих напоїв, їх нагрівають до температури 90—95 °С і пода­ють на пакувальну машину, яка із рулону плівки формує пакет (заварює бокові шви і висікає певну форму), всередину пакета вкладається трубочка, дозується продукт і на завершення — за­варюють верхній шов. Готові пакети , які виходять із пакувальної машини з температурою близько 90 °С, надходять в охолоджую­чий тунель, де під дією проточної охолодженої води при 6—10 °С відбувається часткове вакуумування із-за різкого перепаду темпе­ратури. При виході із тунелю пакет висушується шляхом обдуван­ня. Готові пакети укладають у картонну коробку (рис. 14.7, 14.8).

Рис. 14.7. Технологічна схема для упакування 100%-х соків

Бак для роз- чинення цук-

->| ру з сорочкою

120 об/хв градуйований

Вода

> <

£Z

Засипка цукру

Пара через клапан, що регулює тиск при 2 атм.

а л к

с

д

я

лг

O

Теплообмінник пластинчастий 2000 л/год для охолодження сиропу

^

Охолод­жуюча місткість

^

^ ^ ^

^^ *

Бак змішувач — 1 120 об/хв

^

^-

Бак змішувач — 1 120 об/хв

^ r

і t

)

і v

{

>

I

>

( k

[

Фільтр трубчастий

Фільтр трубчастий

г

V

До пластинчастого нагрівача для стерилізації

До пластинчастого нагрівача для стерилізації

Рис. 14.8. Технологічна схема упакування 25 %-х соків

Завдяки тришаровій ламінованій плівці термін зберігання напоїв, упакованих у пакети «Дой-Пак», становить від 6 до 10 міс. Внутрішній поліетиленовий шар забезпечує стійкість пакета і зварювання швів упаковки, а зовнішній ПЕТ-шар — для нане­сення друку до 8 кольорів. З метою подовження терміну збері­гання упакованого продукту використовують проміжний шар із алюмінієвої фольги, що служить бар'єром між оточуючим се­редовищем і продуктом. Вітчизняні підприємства виробляють як готові пакети, так і рулонні матеріали для пакетів «Дой-Пак».

У пакетах компанії «Найхром» трубочка для пиття знаходить­ся не ззовні пакета (наприклад, напій Capri-Sonne), а всередині.

Таке її розміщення вважається гігієнічним. Кожна трубочка пе­ред пакуванням обробляється УФ-променями, а також взаємодіє із соком при температурі 90 °С, а тому містить мінімальну кіль­кість бактерій. При відкриванні пакета трубочка стає доступною у використанні, зручною, порівняно з пакетом Capri-Sonne, у який вставляють трубку через спеціальний закритий отвір.

Термін зберігання соків суттєво збільшує алюмінієва фольга, яка входить до складу ламінатів. Пакети Doy-Pack мають ефектний зов­нішній вигляд, тобто глянцеву блискучу поверхню із сучасним ди­зайном. Упаковка Tetra Brik Aseptik включає п'ять інформаційних панелей, тоді як стоячий пакет — лише дві. Площа однієї панелі Doy- Pack майже вдвічі перевищує розмір передньої панелі упаковки Tetra Brik Aseptik. На передній панелі Doy-Pack міститься основна інфор­мація про продукт. Покупець зразу може виділити стоячий пакет, оскільки він блискучий. Doy-Pack місткістю 1 л виглядає порівняно з вощеною коробкою такого самого об'єму, більшим. Міжшаровий друк виключає у стоячому пакеті залишковий запах розчинника. Властивість упаковки типу Doy-Pack бути плоскою до наповнення і після використання продукту, дозволяє легко утилізувати відходи.

Особливістю упаковки Doy-Pack є те, що форма її залишається однаковою для різних типів упакованих продуктів. Разом з тим збе­реженість продовольчих товарів, вологопроникність, можливість гарячого розливання створюється гаммою структур ламінованих плівок. Ці пакети відрізняються від традиційних видів упаковки і мають ряд переваг: при оформленні використовується вся поверхня пакета; зберігання пустих пакетів вимагає менше місця, ніж інші види упаковки; для зручності відкривання пакет може мати лазерну насічку; а для використання пакета — «зіп»-застібку, що дозволяє використовувати сік по частинах, пакети зручні для транспортуван­ня. Пакети Doy-Pack з особливою структурою ламінованої плівки можуть замінити консервні банки, завдяки тому, що стерилізація може проходити в автоклаві разом із упакованим соком.

За системою «комбіблок» шов верхнього гребня пакета фіксу­ється над рівнем продукту так, щоб виключити попадання окре­мих волокон або частинок продукту.

Нова тара вдало поєднується з асептичним фасуванням. За­вдяки цьому скорочуються витрати виробництва, краще викорис­товуються виробничі приміщення при складському зберіганні, транспортуванні та відпадає необхідність в охолодженні продукту.

ПЕТ-пляшки використовують для фасування більшості напо­їв, мінеральної води, вина, пива, соків тощо, і виробництво їх по­стійно зростає. Щорічний ріст світового споживання ПЕТ для ви­

готовлення пляшок досягає 10 %. Цьому сприяють особливі вла- стивості ПЕТ, які забезпечують пляшкам високу конкурентність на ринку порівняно з пляшками із скла, банками із алюмінію або жерсті, пакетами із комбінованих матеріалів на основі картону. Пляшки із ПЕТ порівняно легкі, удароміцні, привабливих різно- манітних форм і кольорів, високої якості й прозорості та здатні до утилізації. Найбільшу кількість ПЕТ-пляшок використовують для мінеральної води і фруктово-ягідних газованих напоїв.

Ці напої також розливають у скляні пляшки і банки з алюмі- нію (табл. 14.22).

Таблиця 14.22

ТАРА ДЛЯ ВОДИ І НАПОЇВ

Наймену­вання

Матеріал

Об'єм тари

Використання, %

переважно

рідко

Україна

Європа

усього у світі

Пляшка

Скло

0,33; 0,5

0,75; 1,0

40

25

18

Пляшка

ПЕТ

0,5; 1,0; 1,5; 0,2

0,33; 5,0; 20,0

60

65

70

Банка

Алюміній

0,33; 0,5

сліди

10

12

Для розливання лікувальних мінеральних вод використовують тільки скляні пляшки, часом фірмові. В останні роки намітилася тенденція до збільшення обсягу виробництва і застосування пля­шок із ПЕТ місткістю 0,33; 0,5 і 1 л для води і напоїв, а місткістю 5, 10 і 20 л — для питної води (табл. 14.23).

Таблиця 14.23

СТРУКТУРА ТАРИ ІЗ ПЕТ ДЛЯ ВОДИ І НАПОЇВ В УКРАЇНІ

Місткість, л

0,33

0,5

1,0

Частка, %

5

8

10

Місткість, л

1,5

2,0

5,0

20,0

Частка, %

40

30

5

2

Із ПЕТ виробляють також каністри місткістю 5 л і бутилі — 20 л.

Основним видом упаковки соків у країнах СНД є Tetra Brik з клапаном або без нього від компанії «Тетра Пак Україна». Ряд виробників розливають соки у Tetra-Slim (з клапаном) і в малень­кий Tetra Brik (з трубочкою). Ці види упаковок покривають 70— 80 % українського розливу. На сьогодні «Сандора» розливає сік в

481

0 % українського розливу. На сьогодні «Сандора» розливає сік в 1,5-літрові упаковки Tetra-Slim Re Cap.

Упаковка для напоїв, у тому числі скляні пляшки, закупорюваль­ні засоби і етикетки, здебільшого відносилася до «елітної» харчової упаковки. Внутрішній ринок пропонує широкий асортимент скля­них і полімерних пляшок, металевих банок, високоякісну етикетко­ву продукцію, закупорювальні засоби, гофрокартонні коробки то­що. Швидкими темпами розвивається машинобудування для розливання і пакування напоїв. Це виробництво значною мірою за­лежить від обладнання, технологій і сировинних засобів: картону, паперу, жерсті, фарб, комплектуючих виробів та ін.

Упаковка із поліетилентерефталату, поліаміду та інших полі­мерів із тришаровою структурою має пасивну бар'єрну дію від­носно кисню. Але вона не може ефективно запобігати проник­ненню кисню, який знижує якість продукту при зберіганні. Створено «активний» бар'єрний матеріал, який зв'язує кисень і не дозволяє йому контактувати з продуктом. Цей матеріал діє, як губка, забезпечуючи тим більше зв'язування, чим вища проник­ність кисню, має добру прозорість і властивості поверхні та може інтегруватися в існуюче устаткування.

Фірма Hochwald Sprudel (Німеччина) поставляє щоденно до 1,5 млн полімерних пляшок місткістю від 0,5 до 1,5 л мінеральної води. З метою підвищення рівня якості своєї продукції вона закупи­ла установку для холодного розливання в асептичних умовах з бло­ком, що дозволяє замінити один формат пляшок на інший.

Асоціація німецьких виробників мінеральної води позитивно оці­нює введення застави за одноразову упаковку, оскільки це привело до збільшення частки багатооборотної тари з 69,5 до 74,3 % у вироб­ництві мінеральної води. Тому передбачається введення застави на 2,4 млрд. упаковок для соків і вина. Згідно з проектом уряду Німеч­чини, заставу буде поширено на всі фруктові соки, холодний чай, на­пої для спортсменів і частково на змішані напої на основі молока і спирту в скляних пляшках, стаканчиках та пляшках із полімерів.

Застава за пляшки становить 8—15 центів, а за жерстяні банки або за одноразові пляшки — 25—50 центів. Тому в деяких сегмен­тах ринку менше половини всіх пляшок повертається для повторно­го використання. У відповідності із розрахунковим методом феде­рального відомства навколишнього середовища встановлено, що при низькій квоті на рециркуляцію багатооборотні пляшки сильні­ше забруднюють довкілля, ніж рециркульовані одноразові упаковки.

Упакування кави, чаю і тютюнових виробів. Кава надходить у зернах або у вигляді порошку і гранул у дрібному фасуванні.

В Україні каву розмелюють, роблять суміші із різних сортів і паку­ють. Важливим аспектом щодо фасування виступає збереженість кавового аромату, який можуть забезпечити лише ламінати. Для збереження аромату при багаторазовому відкриванні упаковка по­винна мати «зіп»-застібку. На ринку з'являються подібні упаковки для розчинної кави — Doy-Pack місткістю від 50 г до 1 кг. У круп- ногабаритні Doy-Pack можна фасувати каву в «стік»-упаковці.

Для забезпечення збереженості аромату чаю і попередження проникнення вологи всередину застосовують комбіновану упаков­ку. Пластмасовий пакет з чаєм вкладають у картонну коробку, на яку наносять інформацію про виробника продукту. Засобом від під­робки виступають голографічні наклейки. При використанні упаков­ки типу Doy-Pack виключається фальсифікація, оскільки підробити її неможливо у зв'язку зі складним технологічним процесом вироб­ництва плівки для неї — багатошарових ламінатів.

Тютюнова промисловість традиційно вважається великим споживачем пакувальних матеріалів, у тому числі і біоксально- орієнтованих поліпропіленових плівок (БОПП) під торговою мар­кою BIPAN®. Спеціальні прозорі плівки BIPAN® можна викори­стовувати при пакуванні сигаретних пачок і блоків на високо- швидкісних автоматах. Плівка BIPAN® марки ТТ 320 (товщиною 20 мкм) має двосторонній термозварювальний шар, а марка ТН 320 (товщиною 16—20—30 мкм) — термоусадкова.

Проблеми захисту оточуючого середовища зумовили розвиток надлетких, надтонких і водночас надійних пакувальних матеріа­лів. Європейський Союз вирішив збільшити кількість попере­джень на сигаретних пачках, що ускладнює дизайн упаковки.

Для частини сигарет почали використовувати упаковку нової форми з характерними ефектами із використанням екстраординар­них матеріалів. Наприклад, компанія Philip Morris працює над ство­ренням нової форми сигаретної пачки, а британська компанія Imperial Tobacco представляє останній бренд легких сигарет преміум-класу Fusion, упакованих у фліп-топ-пачку, виділяючи кришку з кутом, як основу новинки. Другою модифікацією класичної пачки є заокруг­лені кути. Тютюнова компанія Chancellor пропонує нові сигарети, упаковані в алюмінієву коробку із заокругленими сторонами.

Американський виробник сигарет SPS Cigarone підготував но­винку, яка позиціонується у преміум-сегменті і відтворюється та­кож на упаковці та візуальному зображенні самої сигарети. Паку­вальні інновації цього типу полягають у такому: облицювання із ламінованої фольги, пачка віддрукована і лакована з обох сторін для додаткового захисту виробу, використано голографічну пер­

фострічку і стягуючу плівку, яка надає блиск готовій упаковці. Компанія Austria Tabak для сигарет Blend застосовує упаковку з меншою кількістю кольорів і графічних елементів. Наприклад, немає назви бренду на пачці, термінів «light», «full flavour», а ди­зайн сконцентровано виключно на логотипі. Звичайні сигарети випускають у чорній, а легкі — у білій упаковці.

Збільшення застережень від підроблення на сигаретних пачках дозволило британській фірмі New Scientist відкрити новий варі­ант пачки сигарет, що «говорить». При цьому кожний раз із від­криванням пачки відтворюються попередження. Жорстка стрічка зв'язує відкидну кришку пачки з мікрочіпом і мініатюрним ди­наміком, схованим у пачці.

У Таїланді з 2001 р. на упаковках друкуються фотографії по­шкоджених раком органів курців.

В Україні запропоновано нову сигаретну пачку, удосконалену в конструктивно-функціональному відношенні, що дозволяє реа­лізувати новий підхід до комплектації сигаретної упаковки.

Контрольні питання

 1. Яка залежність між якістю скла пляшок і стійкістю лікеро-горіл­чаних виробів?

 2. Які новинки упакування і маркування захищають лікеро-горілчані вироби від фальсифікації?

 3. Які типи скляної тари для вин використовуються у різних країнах?

 4. Переваги й недоліки окремих видів скляних пляшок для вин.

 5. Засоби закупорювання пляшок з вином та їх особливості.

 6. Порівняйте переваги й недоліки різних видів споживчої і транспорт­ної тари для пива.

 7. Відмінні особливості пляшки для пива Stella Artois.

 8. Оцінка сучасної групової упаковки пива і безалкогольних напоїв.

 9. Які переваги банок, виготовлених за технологією ПЕТ-МЕТ порі­вняно з традиційними?

 10. Напрямки вдосконалення споживчої тари для слабоалкогольних напоїв.

 11. Порівняйте традиційні та нові види пакувальних матеріалів і спо­живчої тари для упакування соків і напоїв.

 12. У чому різниця між технологічними схемами упакування 100 %-их і 20 %-их соків?

 13. Які складові пакувального матеріалу визначають терміни збері­гання соків?

 14. Які особливості упакування кави, чаю і тютюнових виробів?

14.11. Упакування м'яса і м'ясних продуктів

Для упакування і формування м'ясних виробів застосовують різноманітні форми, штучні й натуральні оболонки, плівки. Не­давно створено спеціальні термозварювальні пакувальні матеріа­ли, які мають високі захисні властивості у поєднанні зі стійкістю до біокорозії, і є екологічно та гігієнічно безпечними. Нові бага­тошарові пакувальні матеріали відрізняються підвищеною анти­мікробною, протипліснявою, антидріжджовою активністю. Вони призначені для пакування, у тому числі вакуумного, багатьох м' ясних продуктів, у першу чергу делікатесних, для збільшення терміну їх зберігання та зручності споживання.

Значна увага приділяється дрібному фасуванню готових до спо­живання м'ясних виробів: м'ясо тушковане, сосиски, сардельки. Тара і упаковка можуть мати різну форму, відрізнятися тривалістю збері­гання виробів у відповідній тарі. З урахуванням цього використову­ють різноманітну полімерну тару, лотки, ковбасні оболонки тощо.

Термоупаковка може подовжити термін реалізації варено- копчених виробів до 15, а сирокопчених — до 30 діб. Завдяки та­кій упаковці делікатесні вироби стають доступними для спожи­вача. Наприклад, вакуумна нарізка виробів малої маси, невисокої ціни забезпечує необхідну доступність продукту, і термін прида­тності сервірованої нарізки до 10 діб.

Нова технологія Scrand Skin (друга шкіра) дозволяє виробляти упаковку сервірованої нарізки, і така продукція має підвищений попит.

Сучасні технологічні процеси в м'ясній промисловості не завжди запобігають забрудненню м' яса і м' ясних продуктів мік­роорганізмами, у тому числі і патогенними. З метою забезпечен­ня виробництва високоякісної продукції необхідно дотримувати­ся ветеринарно-санітарних правил на всіх етапах технологічного циклу. Упаковка захищає продукт від псування і збільшує термі­ни його зберігання. Порушення санітарно-гігієнічних правил під час пакування і зберігання може сприяти зниженню якості про­дукції, її стійкості під час зберігання. Гальмування розмноження бактерій досягається різноманітними методами упакування і збе­рігання сировини та готових продуктів. Ідеальною для зберігання м' яса є багатошарова плівкова упаковка.

Вона дозволяє захистити упакований продукт від проникнен­ня ззовні всередину упаковки мікроорганізмів, кисню, вологи, сторонніх ароматичних речовин, сонячних променів, а із упаков­ки назовні — вологи, ароматичних і летких речовин.

Для упаковки теплого м'яса в модифікованій атмосфері в Ні­меччині виробляють ряд оболонок із спеціальної суміші полісти­ролу. Вони відрізняються високою прозорістю і ударною міцніс­тю. В окремих випадках використовують абсорбційні прокладки.

Для упакування свіжого м'яса перспективними є пластикові пакети, виготовлені з екструзійної плівки серліну і нейлону.

Серлін — це іономірна смола у вигляді пластикового грануляту, який застосовується для виготовлення пакувальних плівок. Серлі- нова плівка здатна до термозварювання, витягування і вторинного зварювання. Вона надійно герметизується у широкому діапазоні тем­ператур, підвищуючи експлуатаційну гнучкість і надійність термо- зварювальної упаковки. Порівняно з іншими плівками, серлін до­зволяє знизити кількість негерметичних м' ясних упаковок на всіх технологічних стадіях. Підвищена міцність цього матеріалу змен­шує шанси протікання і забезпечує довготривале зберігання, пере­везення на великі відстані, а також гарантує складні вантажно- розвантажувальні роботи.

Завдяки своїй здатності до закривання при низьких темпера­турах серлін підходить для вторинної герметизації. Первинна за­крита упаковка швидко пропускається через тунельний нагріваль­ний апарат, де відбувається закривання у всіх місцях контакту плівки з плівкою.

Вторинне вакуум-закривання забезпечує додатковий захист м' яса, дозволяє значно знизити втрати продукції внаслідок виті­кання м' ясного соку.

Плівки з серліну тісніше прилягають до продукту, надають упаковці більш щільний і свіжий вигляд. Прозорість упаковки поліпшує товарний вигляд м' ясних продуктів і робить їх приваб­ливими для покупця.

Заморожене м'ясо втрачає протягом року 1,5—2,5 % маси. Якщо його упаковувати у вологонепроникну плівку (наприклад поліети­лен), ці втрати можна скоротити до 0,1 % і нижче. Для довготрива­лого зберігання замороженого м' яса використовують тришарові спі- векструзійні плівки на основі поліетилену. Вони мають підвищену міцність до проколів і надривів, що гарантує надійну герметизацію туш, півтуш, четвертин, відрубів або шматків з виступаючими час­тинами і кістками. Багатошарові співекструзійні поліетиленові плів­ки мають спеціальні зовнішні шари, що забезпечує добру зварюва­ність при низьких температурах. Зберігання свіжозамороженого м' яса і птиці проводять у споживчій упаковці із картону або вспіне- ного полістиролу коробок, яка закривається стретч-плівкою із ПЕ або ПВХ. Вона не має особливої непроникності, але при температурі

-12 20 °С і нижче гарантує якість розібраного і обробленого

м'яса протягом 6—12 міс. Терміни зберігання м'яса у такій упаковці в охолодженому стані 0 —+ 6 °С лише 5 діб, а без холодильника — менше доби.

Довготривале зберігання м'яса і м'ясних продуктів в охоло­дженому вигляді і при кімнатній температурі (+18 — 25 °С ) до­сягають з використанням «бар'єрної» упаковки, яка має низьку проникність для водяної пари і кисню. Крім цього, застосовуєть­ся спеціальне оброблення м' ясних продуктів (антисептиками або варка, коптіння, пастеризація тощо), стерилізація упаковки і про­дукту, зберігання виробів в інертному середовищі або у вакуумі.

Створено систему пакування Pi-Vac для теплого м'яса з викори­станням постійно-еластичної полімерної плівки з непроникним для газу шаром. Ця система має ряд переваг порівняно з традиційним вакуумним пакуванням щодо обмеженого виділення м' ясного соку, кращого збереження кольору м' яса і м' якої структури.

Залежно від ступеня захисту і термінів зберігання продукції упаковку можна умовно поділити на декілька груп (табл. 14.24).

Таблиця 14.24

ПРОНИКНІСТЬ УПАКОВКИ ДЛЯ КИСНЮ І ВОЛОГИ ТА ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ М'ЯСОПРОДУКТІВ

Проникність упаковки

Орієнтовні терміни придатності м'ясопродуктів

Ступінь бар'єрності

S Й

<2s S

OmjS 2 S s ^

C Q (N

"s

^

O н- Й2 O ^f C <N

Обробка

С

O ¥

O

18 — 20 °С

Надвисокий

< 1

< 1

Стерилізація упаковки і продукту, зберігання в інертному газі

3—6 міс. і більше

1—1,5

міс.

Високий

1—10

1—5

Варка, копчення, пасте­ризація, зберігання в інер­тному газі або у вакуумі

1—3 міс.

1—2 тижні

Середній

10— 50

5—20

Варка, копчення, пасте­ризація, зберігання в інер­тному газі або у вакуумі

1—4 тижні

3—10 днів

Низький

50— 200

20— 50

Варка, копчення, пасте­ризація, зберігання в інер­тному газі або у вакуумі

5—15 днів

2—3 дні

Без спеціаль­ного бар'єру

> 200

> 50

Без спеціальної обробки

2—5

днів

0,5—1 день

Прозорі ламінати і співекструзійні плівки із середнім бар'єром товщиною 30—120 мкм виробляє «Укрпластик». Їх використо­вують для виготовлення різноманітних пакетів, у які можна упа­кувати м' ясо і м' ясопродукти (ковбасу, шинку, корейку, бужени­ну тощо). З метою попередження окислення жирів, міоглобіну, пригнічення активності мікроорганізмів необхідно видалити по­вітря з такої упаковки або створити всередині упаковки безкис- неве чи слабокисневе газове середовище з додатковим введенням СО2 і N2. Співекструзійні бар'єрні плівки відрізняються високою прозорістю, еластичністю і добре обтягують товар.

Розповсюджена бар'єрна упаковка — термоформована — для сосисок, сардельок та інших м' ясних продуктів. Нижня частина цієї упаковки готується із багатошарових плівок середньо- і ви- сокобар'єрних. Верх упаковки виготовляють із співекструзійної або ламінованої плівки.

Для м' яса і м' ясних продуктів використовують різні види плівкових пакувальних матеріалів (табл. 14.25).

Для формування і пакування м' ясних виробів застосовують різ­номанітні форми, штучні й натуральні оболонки, плівки. Створені спеціальні термозварювані пакувальні матеріали, які відрізняються високими захисними властивостями у поєднанні зі стійкістю до біо­логічного розкладу, характеризуються екологічною та гігієнічною безпекою. Нові багатошарові пакувальні матеріали відрізняються підвищеною антимікробною, протипліснявою і антидріжджовою актив­ністю. Вони можуть використовуватись для пакування під вакуу­мом багатьох продуктів, особливо м' ясних делікатесних виробів, що гарантує подовження терміну зберігання і зручність у використанні.

Фірма CRYOVAC (Німеччина) пропонує пристрій Ulma Flow- Vac, який призначено для пакування теплого м'яса, працює по гори­зонтальній технології формування, заповнення і зварювання з вико­ристанням плівок CRYOVAC RS 1000 і RS 2000. RS 1000 — матеріал із середньою проникністю для кисню, підходить для короткочасного зберігання (наприклад теплої свинини). RS 2000 відрізняється висо­кими бар'єрними властивостями щодо кисню і призначений для три­валого зберігання. Обидва матеріали разом з доброю усадкою і опти­чними властивостями, відрізняються надійним зварюванням.

Компанія CRYOVAC вважається світовим лідером новаторських технологій харчової упаковки. Пакувальні матеріали CRYOVAC — це велика кількість різних типів термоусадкових плівок, пакетів, ру­кавів і ламінатів. Понад 50 років вона забезпечує відчутні економіч­ні переваги своєї упаковки, направлені на поліпшення якості, зов­нішнього вигляду продукції і подовження строків зберігання.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІВКОВИХ I КОМБІНОВАНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ М'ЯСА I М'ЯСОПРОДУКТІВ

Тип матеріалу

Товщина,

MKM

Маса, г/м2

Вид м'ясної продукції

Упаковка

Умови зберігання

Співекструдати СоПА/ПЕ/ПЕ *

30—120

32—116

Нарізана шматочками шинка, буженина, ков­баса, бекон тощо

Геометричний пакет для зберігання продукту в іне­ртному газі або вакуумі

10—20 діб при 0 — +6 °С; 3—5 діб при 20 °С

ПЕ/СоПА/ПЕ*

ПЕ/ПА/ПЕ*

ПЕ/ПА/ПП*

40—150

43—142

Нарізана шматочками шинка, буженина, ков­баса, бекон тощо

Термоформована упаковка (плівка для низу), обтягуюча термоформована упаковка для сосисок, сардельок ваку­умні і пакети для зберігання продукту в інертному газі

15—30 діб при 0 — +6 °С; 3—8 діб при 20 °С

ГШ/СЕВСЛЛЕ*, ГШ/СЕВСЛЛЕ*

40—150

42—153

Сосиски, сардельки, м'ясні напівфабрикати

Термоформована упаковка (плівка для низу), вакуумні пакети і пакети для зберіган­ня продукту в інертному газі

15—30 діб при 0 — +6 °С; 3—8 діб при 20 °С

Тришарова спів- екструзійна плів­ка, ПЕ-плівка

20—90

36,8—82,8

Заморожене м'ясо, птиця

Пакети і мішки для збері­гання заморожених м'яса і м'ясопродуктів

Рік і більше при -20 °С

Ламінати БІПАН™/ЛЛЕ

20—40

18,2—36,5

Охолоджене або замо­рожене м'ясо, птиця, м'ясні напівфабрикати або кулінарія

Герметичні пакети або мішки

до 3-х діб при +2 — +5 °С;

більше 10 діб при-2 10°С

ГШТ/ЛЛЕ/СоПА/ ПЕ*

65—105

68—106

М'ясо, нарізна шинка, ковбаси, бекон, окорок, сало, корейка

Вакуумні пакети

до 15-ти діб при +2 — +5 °С;

більше 30 діб при-2 10°С

Тип матеріалу

Товщина,

MKM

Маса, г/м2

Вид м'ясної продукції

Упаковка

Умови зберігання

БІПАН™/ ЛзІПАН™

40—60

36,5—54,8

Заморожені напівфабри­кати, пельмені, варени­ки, м'ясна кулінарія

Герметичні пакети

до 15 діб при +2 — +5 °С;

більше 30 діб при -2 10°С

ПА/ЛТЕ*

65—105

66—102

М'ясо (тепле, охолодже­не, заморожене), сосис­ки, сардельки, нарізана шинка, ковбаса, бекон, окорок

Вакуумні пакети

до 20 діб при +2 — +5 °С; більше 30 діб при - 2...-10 °С

ПЕТ/ЛТЕ*

50—100

52—103

М'ясо (тепле, охолодже­не, заморожене), сосис­ки, сардельки, нарізана шинка, ковбаса, бекон, окорок

Вакуумні і вакуумнотермо- формовані пакети

до 15 діб при +2 — +5 °С;

більше 60 діб при -2 10°С

БІПАН™// ФАЛ/ЛТЕ*

70—120

80—126

Заморожене і охолодже­не м'ясо, птиця, які під­лягають довготривалому зберіганню

Вакуумні пакети і мішки, упаковка зі штучним газо­вим середовищем

до 15 діб при +2...+5 °С; більше 60 діб при -2 10°С

ПЕТ//ФАЛ/ЛТЕ *

60—100

78—115

Заморожене і охолодже­не м'ясо, птиця, які під­лягають довготривалому зберіганню

Вакуумні пакети і мішки, упаковка зі штучним газо­вим середовищем

до 15 діб при +2...+5 °С; більше 60 діб при -2 IO0C

Умовні позначення. ПЕ — поліетилен; ПЕТ — поліетилентерефталат; ФАЛ — фольга алюмінієва; БІПАН™ — торгова марка З-шарової біоксальноорієнтованої поліпропіленової плівки; ПЕ і ПЕ* — поліетилен низької густини і модифікований; ПП — поліпро­пілен; CEBC — співполімер етилену з вініловим спиртом; ПА — поліамід-6; СоПА — співполімер поліаміду.

Для охолодженого м'яса використовують упаковку CRYOVAC CASE-READY. Це дозволяє виробникам раціонально фасувати м'ясо, виділити свою торгову марку, підвищити ефективність ви­робництва і розширити співробітництво з роздрібною торгівлею. Остання може збільшити обсяг продажу завдяки наявності і розши­рення асортименту продукції, реально контролювати якість по всьому ланцюгу товаропросування, більш наочно представляти то­вар, завдяки удосконаленому зовнішньому вигляду упаковки.

Для споживача можна гарантувати постійну якість, свіжість і гігієнічні характеристики м' яса, можливість контролю якості та джерела походження м'ясної продукції. Така упаковка надійна, герметична, приваблива, зручна, гарантує зберігання продукції.

Плівка CRYOVAC BDF® — термоусадкова, з високими бар'єрними властивостями, застосовується для упаковки підкла­док зі свіжим м'ясом. Завдяки цьому утворюється захищена упа­ковка, яка не протікає і гарантує довготривалий термін зберіган­ня, відрізняється повною прозорістю, поліпшеною споживчою привабливістю і можливістю пакування лотків різних типів.

Вакуумна упаковка CRYOVAC DARFRESH® добре підходить для зберігання більше 10 діб. Система вакуумної упаковки типу «друга шкіра» CRYOVAC DARFRESH® пропонує широкий асор­тимент верхніх і нижніх бар'єрних плівок.

Внаслідок незалежних досліджень, які проведені двома найбільш авторитетними європейськими інститутами (BAFF — Bundesanstalt fur Fleischforschung у Німеччині і Institut de l'Elevage у Франції), бу­ло встановлено, що після витримування у вакуумних бар'єрних па­кетах Cryovac і наступному пакуванні у модифікованому газовому середовищі, м' ясо не тільки не втрачає своїх початкових властивос­тей, але стає більш м' яким і соковитим.

У Швейцарії, Голландії, Великобританії та Ірландії з розвину­тою роздрібною торгівлею понад 75 % м'яса направляється у роздріб в упаковці Сase-Ready. У цілому в Європі в цій упаковці реалізується понад 30 % м'яса.

Основними перевагами упаковки Cryovac Case-Ready вважають:

 • збільшення обсягів продажу завдяки наявності і розширено­му асортименту продукції;

 • доступний реальний контроль якості по всьому ланцюгу підприємств роздрібної торгівлі;

 • підвищена привабливість для споживачів завдяки вдоскона­леному зовнішньому вигляду упаковки;

 • висока якість, свіжість та гігієнічні характеристики про­дуктів;

 • можливість контролю якості та джерела походження м'ясної продукції;

 • краща збереженість продукту.

Середній строк зберігання (6—10 діб) гарантує упаковка у мо­дифікованому газовому середовищі, яка передбачає використан­ня бар'єрної упаковки, заповненою сумішшю кисню для збере­ження природного червоного кольору м' яса, і діоксиду вуглецю — для попередження росту бактерій.

Патентується упаковка, яка призначена для зберігання відру­бів м'яса на кістках. Вона має подвійну структуру, яка утворю­ється двома окремими мішками. Перший термозварювальний мішок виготовлений із багатошарової термоусадкової плівки, має нижній поперечний зварний шов і відкриту верхню частину, че­рез яку вкладають шматок м'яса. На ділянці зварювального шва зроблено вентиляційний отвір. Другий зварювальний мішок та­кож виконаний із багатошарової термоусадкової плівки, має ниж­ній поперечний зварювальний шов без розривів і верхню відкри­ту частину, через яку поміщають перший мішок з м' ясом. Плівка, з якої виготовлено перший мішок, має бар'єрні властивості і піс­ля герметизації забезпечує надійне зберігання м' яса.

Термоупаковка збільшує термін реалізації варено-копчених виробів до 15 діб, а сирокопчених — до 30 діб. Крім цього, вона робить доступними для споживача делікатеси, особливо сервіру- вального нарізання і вакуумного упакування. Перевагами цього пакування можна вважати невелику масу, доступну ціну і опти­мальний термін придатності у вакуумній упаковці (10 діб).

Нова технологія (Second Skin) дозволяє виробляти упаковку, яка легко відкривається, із сервірувальним нарізанням і користу­ється стійким попитом у споживачів.

Використання розчинів молочної і надоцтової кислот до і під час упакування значно збільшує строки зберігання тушок птиці. У щільній упаковці ріст колоній і розмноження Pseundomonas проходить менш інтенсивно, ніж на неупакованих тушках або в упаковках, що багаторазово відкриваються. Це зумовлено тим, що в процесі газообміну інтенсивно зростає кількість ентеробак- терій. Для охолодження неупакованих тушок бройлера за допо­могою вуглекислого газу забезпечується збільшення термінів зберігання до десяти діб.

Для антимікробного оброблення натуральних м'ясних напів­фабрикатів, упакованих у пакети із ПЦ-2, можна застосовувати окис пропілену і окис етилену в суміші з вуглекислим газом, що дозволяє значно збільшити строк їх придатності.

Зберігання м'яса в атмосфері вуглекислого газу з невеликим надлишковим тиском (0,3 бар) у герметичній упаковці при тем­пературі 1 °С дає кращі результати, ніж відомі режими із засто­суванням газових сумішей (кисень—водень). При цьому низький залишковий вміст кисню 0,2 % (можлива й більша концентрація) попереджує поверхневе потемніння м' яса, характерне для вугле­кислих середовищ із підвищеним тиском кисню (5—20 мм. рт. ст.). В умовах достатньої герметичності упаковки невелика кількість залишкового кисню повністю поглинається продуктом унаслідок різних біохімічних процесів і життєдіяльності аеробних мікроор­ганізмів. Це виключає можливість утворення метгемоглобіну і природне поверхневе потемніння.

Запропоновано режим зберігання в атмосфері вуглекислого газу з газонепроникною упаковкою при температурі, близькій до початку замерзання. Він дозволяє зберегти органолептичні влас­тивості продукту протягом кількох тижнів. При температурі 0...+4 °С протягом 10 діб виявлено, що дослідні зразки набули більш вираженого забарвлення, а вміст аеробної мікрофлори збі­льшився до 9 • 105 од/г. Смак дослідних зразків трохи погіршу­вався після 6 діб зберігання.

Полімерна упаковка забезпечує стабільність атмосфери в4угле- кислого газу і зменшення кількості аеробних бактерій до 104 і 10 на 14-ту і 35-ту доби відповідно. При цьому змінюються доміну­ючі типи бактерій з грам-від'ємних на грам-додатні.

Тушки бройлерів, випотрошені, промиті і обсушені, упаковані під вакуумом у плівку низької газопроникності зберігалися дов­ше, ніж у пакетах з матеріалу високої газопроникності або загор­нуті у розтяжну плівку.

Основним видом упаковки свіжої птиці в Європі до 2001 року залишалась плівка ПВХ — стретч (81 % ринку порівняно з 25 %- для м'яса). У перспективі очікуються впровадження більш склад­них технологій упаковки птиці, наприклад, у захисній атмосфері (до 43 %) або з використанням вакуумних технологій (до 12 %). Основним стимулом появи на ринку нових видів сучасної упако­вки є потреба в надійній, герметичній упаковці товару; високій якості продукції і її безпечності; тривалому строку зберігання продукту; контролі ідентичності товару (походження і торгова марка).

Короткі строки придатності птиці (до 4 діб) забезпечує упаков­ка у небар'єрний матеріал без газу і вакууму. Середні строки при­датності (5—15 діб) вимагають упакування в модифіковану атмо­сферу, а тривалі строки (понад 15 діб) — вакуумної упаковки.

В Європі найбільше використовують упаковку птиці в захис­ній атмосфері методом обгортання. Для цього застосовують різ­номанітні лотки і плівку BDF, що не запотіває і зберігає нанесену друковану інформацію. Упаковку в захисній атмосфері (з висо­ким або низьким вмістом кисню) здійснюють з використанням жорстких або лотків із спіненого матеріалу і тонкої термоусадко- вої плівки, що не запотіває.

Проведено дослідження якості м'яса курей після кулінарного оброблення і наступного обсіменіння його до вмісту 107 од/г са­льмонелами Listeria innocua під час витримки у вакуумній оболо­нці товщиною 0,0762 або 0,202 мм. Упаковане м'ясо термічно обробляли у водяній бані при температурі68°С протягом 10-120 с, а потім охолоджували льодом. Виявлено, що вплив нагрівання на упаковані зразки залежить від товщини оболонки (доцільніше більш товсте покриття), ступінь інактивації обох видів мікроор­ганізмів зростає зі збільшенням тривалості термічного оброблення.

Для вакуумної упаковки птиці використовують різні матеріа­ли з високими бар'єрними властивостями, але найбільш перспек­тивним вважають спосіб упаковки методом Дарфреш. Цей спосіб вакуумної упаковки дозволяє плівці щільно облягати навколо продукту стандартної конфігурації. Завдяки процесу «м'якого ва­кууму» Дарфреш можна пакувати м'які і продукти з високим вмістом вологи, не деформуючи їх.

Поєднанням вакуумної упаковки, низьких температур і зна­чень рН-зразків, оброблених сорбатом калію, значно подовжу­ється термін зберігання. Порівнянням вакуумного і зберігання в атмосфері азоту упакованої пастроми при температурах 0, 3, 4 і 7 °С виявлено, що остання пригнічувала ріст дріжджів та плісені. Проведено дослідження на подовження термінів зберігання сар­дельок, упакованих у полімерну волого- і газонепроникну плівку в атмосфері СО2 + N2 (20 + 80) %, а також з додатковим внесен­ням консерванта — регулятора кислотності при температурі 4 °С; напівфабрикатів з яловичини і свинини, оброблених препаратом «Бомбаль» (ацетат натрію, цитрат натрію, L-аскорбат натрію, L-аскорбінова кислота), упакованих у поліетиленову плівку при температурі 5 °С. Зберігання сальтисону при температурі 4°С в полімерній паро- і газонепроникній плівці РІК-К із поліаміду фір­ми «Rарs» (Австрія) протягом 14 діб підтвердило, що за мікробі­ологічними і органолептичними показниками продукт відповідав вимогам СанПіН 2.3.2.560-96.

Створено систему пакування Pi-Vac з використанням постійно еластичної полімерної плівки, яка має непроникний для газу шар.

Ця система характеризується рядом переваг порівняно з вакуум­ним пакуванням. Зокрема, забезпечується кращий колір м' яса, м' яка текстура та естетичний вигляд.

Під час зберігання шматків м' яса, упакованих у поліетиленові пакети при температурі 2 °С, загальне мікробіологічне число зро­стає приблизно на один порядок за тиждень протягом трьох тиж­нів, а потім стабілізується на рівні 10—7 клітин/г.

Напівфабрикати із яловичини і свинини (гуляш яловичий, ес­калоп, антрекот, піджарка із свинини, фарш яловичий і свинний), упаковані в поліетиленову плівку та оброблені препаратом «Бом- баль», після 5 діб зберігання при температурі 5 °С мали добрі ор­ганолептичні властивості.

Для м' ясних напівфабрикатів досить поширеною є упаковка у формі контейнера-лотка, який має достатню жорсткість. Він ха­рактеризується компактністю, зручною формою, невеликою ма­сою і розміром. Стійкість лотка забезпечують ребра жорсткості. Лотки мають в основному прямокутну форму, що дозволяє раці­онально організувати викладку товару на вітрині. Матеріал від­творює початкову форму навіть при деякій деформації лотка. Упаковку легко відкривати, вона має спеціальний рееІ-ефект за рахунок термозварювального шару пропіленового лотка. Міц­ність зварного шва досягається завдяки щільності сполучення покривної плівки і матеріалу лотка при навантаженнях під час транспортування або у роздрібній торговельній мережі.

Продукт слід розігрівати у відкритому лотку, термостійкість якого становить 140—150 °С. Матеріал лотка містить спеціальні добавки, які підвищують його морозостійкість і запобігають де­формації при різних навантаженнях. Поліпропілен відносять до більш безпечних пластиків. Питома маса матеріалу досить низька (0,74—0,78 г/см3). Найбільш поширеними є білі, кремові, жовті, чорні і шампань кольори. Випускають поліпропілен що має злег­ка шершаву, «теплу», приємну на дотик структуру.

Розміщення напівфабрикатів у рукаві термостійкої плівки, яка витримує температуру до 220 °С дозволяє інтенсифікувати про­цес смаження м' яса птиці, зменшити втрати вологи і поліпшити їх органолептичні властивості. Завдяки такій упаковці збільшу­ється вихід готового продукту на 24 %, зменшуються затрати електроенергії і майже на половину прискорюється процес сма­ження.

Для формування і упакування м' ясних виробів можуть засто­совувати різні форми, штучні й натуральні оболонки, плівки. Пе­ревагу надають спеціальним термозварювальним пакувальним

матеріалам, які характеризуються високими захисними властиво­стями у поєднанні зі стійкістю до біорозкладу і відрізняються екологічною та гігієнічною безпекою.

Підвищеною антимікробною, протипліснявою і антидріжджо- вою активністю відрізняються нові багатошарові пакувальні ма­теріали. Вони застосовуються для упакування, у тому числі вакуум­ного, переважно делікатесних м' ясних продуктів.

Латексні покриття, які формуються безпосередньо на поверх­ні, забезпечують надійний захист готових м' ясних делікатесних виробів від ксенобіотиків, контамінації, небажаної мікрофлори та механічних пошкоджень під час виробництва, зберігання, транс­портування і реалізації.

З метою захисту поверхні продуктів від пошкодження токсино- утворюючими мікроорганізмами розроблено технологію вклю­чення антимікробних добавок до складу полімерних плівок латекс­них композицій. Завдяки цьому досягається направлення змін їх властивостей, зниження токсичності консервантів, зміна розчин­ності та управління швидкістю їх міграції на поверхні продукту. Іммобілізація антимікробних препаратів на поверхню захисних оболонок і плівок здійснюється різними методами: замочуванням оболонок у розчинах захисного складу перед набиванням фаршу ковбас, нанесенням антимікробних розчинів на поверхню сфор­мованих виробів в оболонці тощо.

Розроблено рецептури антимікробних добавок, які застосову­ють у технологіях захисту поверхні виробів. Наприклад, обробка ковбасних оболонок препаратом «Аллюзин» забезпечує антипліс- нявий захист поверхні сирокопчених, варено-копчених, напівко- пчених ковбас та іншої делікатесної м' ясної продукції в процесі виробництва, зберігання, транспортування і реалізації.

Розроблено препарати антимікробної і протипліснявої дії, які включають до складу захисного покриття і можуть наноситись на оболонки ковбасних виробів. При використанні полімерної упа­ковки досягається тривалий захист м' ясних, рибних та інших продовольчих товарів.

Зниження міграції консервантів у продукт здійснюєсться їх іммобілізацією у високомолекулярні сполуки. На прикладі латек­сних і полімерних плівок встановлено, що такий підхід ефектив­ний, оскільки він дозволяє закріпити консервант на межі: захисна плівка — продукт.

Створено спеціальні термозварювальні пакувальні матеріали, які відрізняються високими захисними властивостями у поєднан­ні зі стійкістю до біокорозії і відповідають екологічній та гігієніч­

ній безпеці. Нові багатошарові пакувальні матеріали серії «Полі- форм» марки ОА характеризуються підвищеною антимікробною, протипліснявою і антидріжджовою активністю.

У виробництві нового комбінованого пакувального термозва- рювального паперополімерного матеріалу «Антимік» для упаков­ки сухих продуктів використано нові консерванти як модифіко­вані добавки у складі композиції, що дозволило застосувати його як антимікробне покриття.

Упаковка ковбас в усадкову плівку має привабливий вигляд, попереджує зловживання, дозволяє маркувати і наносити малю­нок, удосконалювати герметизацію, вводити бандеролі, покращи­ти гігієнічний стан продукту. Нові сучасні матеріали формують широкий вибір упаковки, урізноманітнення технологічних про­цесів, підвищення технологічності окремих операцій.

У більшості країн Західної Європи м' ясо і м' ясні продукти ре­алізуються тільки в упакованому вигляді. Свіже м' ясо, тушки птиці, напівфабрикати, різноманітні делікатеси реалізують у плас- тикових пакетах. Для ковбасних виробів передбачено порцію- вання і фасування у вакуумні пакети. Це особливо зручно при ре­алізації товарів через мережу супермаркетів і магазинів само­обслуговування.

В нашій країні найбільш придатною є вакуумна упаковка у плівкові пакети. Перевагами її можна вважати: подовження тер­мінів зберігання упакованих продуктів, збільшення прибутку на 18—20 %, легкість і малий об'єм самої упаковки, можливість на­глядного представлення виробів споживачам, пакування різно­манітного асортименту продукції на одному обладнанні.

Альтернативою вакуумного пакування вважається заморожу­вання продукції, хоча воно має ряд недоліків:

 • при заморожуванні м'яса споживання електроенергії у 3,5 раза вище, ніж при охолодженні та пакуванні у вакуумні пакети;

 • температура зберігання і транспортування у вакуумній упаков­ці передбачена 2—8 °С і тому відпадає необхідність у низькотемпе­ратурних холодильних камерах, що скорочує додаткові витрати;

 • для продуктів у вакуумній упаковці оптимальні умови транс­портування досягаються традиційним спеціалізованим транспор­том по всьому ланцюгу від виробництва до споживача;

 • споживні властивості заморожених продуктів погіршуються внаслідок розморожування при транспортуванні та повторному заморожуванні й не будуть відповідати вимогам мікробіологічної безпеки; вакуумна упаковка дозволяє отримати додатковий при­буток.

Компанія «Атлантіс-Пак» випускає три види вакуумних пакетів.

Пакети «Амівак-ВП» і «Амівак ТВП» — термоусадкові, при­значені для вакуумного пакування ковбасних виробів, м' ясних копченостей і напівфабрикатів у вигляді порційних шматків або нарізки, м'ясних продуктів сортового розрубу і тушок птиці.

Порівняно з вакуумними пакетами, які містять полівінілхло­рид, пакети «Амівак» значно довше зберігають прозорість, мають гладку, глянцеву поверхню. Відсутність у їх складі полімерної основи хлоровмісних молекул робить ці пакети екологічно безпеч­ними при утилізації.

На поверхню пакетів «Амівак» можна наносити кольоровий друк, вони можуть мати прямий або напівкруглий шов.

Властивості пакетів «Амівак» дозволяють працювати з ними на вакуумному пакувальному обладнанні різних фірм-виробни- ків, у тому числі «Multivak», «Turbovak», «Hencovak».

Використання пакетів «Амівак ВП» і «Амівак ТВП» для упа­ковки м' ясних продуктів не лише продовжує термін зберігання і підвищує безпечність продуктів, але й забезпечує економію засо­бів, завдяки скороченню експлуатаційних витрат на холодильно­му обладнанні.

Більшість полімерних плівок пропускає ультрафіолетові про­мені. Кисень і світло негативно впливають на якість м'ясних продуктів, оскільки активізується самоокислення жирів, що при­зводить до прогіркання продукту, зміни кольору та інших показ­ників.

Для вирішення цієї проблеми німецька компанія <^ovexx Films Walsrode» розробила плівку «Combitherm» з кисневим бар'є­ром і з киснеадсорбованим шаром, який міститься всередині плівки. Поглинання кисню відбувається шляхом окислення, а абсорб­ційний шар розташований між іншими шарами плівки, без контакту з продуктом. Після пакування шар абсорбента активізується під впливом вологості упакованого продукту або в результаті спеціа­льних дій на пакувальній машині. Плівки «Combitherm» вироб­ляють на основі поліаміду і поліетилену або ж іономеру (сурли- ну) у формі плоскої плівки чи шляхом співекструдування («Combitherm TM»).

Сучасні плівки «Combitherm» служать не лише упаковкою, але й допомагають у виробництві, наприклад, підвищують попу­лярність шинки у формі. Для цього існує спеціальна плівка «Combitherm HAM» — багатошаровий композиційний матеріал на основі поліаміду і поліетилену. При виробництві шинки цей матеріал формується шляхом глибокого витягування в лоток, фор­

ма якого може бути довгастою і чотирикутною або ж мати заок­руглені краї. Потім у нього закладають оброблену спеціями шин­ку, після чого «упаковка» в режимі вакуумування закривається зверху плівкою. Продукт декілька годин вариться у формі до не­обхідної консистенції. В процесі варіння плівка щільно прилягає до м' яса, не допускаючи накопичення жиру або желе між ними. При відкриванні упаковка легко знімається.

Варений окорок, який виготовляється в упаковці «Combitherm HAM», залишається соковитим, смачним і повністю зберігає свою масу. Ця плівка надійно закриває продукт, витримує процес варіння і гарантує герметичні властивості навіть при глибокому витягуванні, а також захищає від кисню повітря та ультрафіоле­тових променів.

Для зручності користування упаковкою розроблено розривну (стрип-) стрічку «Велотейп». Вона може містити маркування, але друковані літери і цифри на стрічці вдається прочитати лише при сильному збільшенні. Неозброєне око сприймає їх у вигляді про­стої лінії (висота шрифту становить усього 0,3 мм). Тексти, роз­міри і види шрифтів можуть вибиратися, або бути у вигляді лого­типів. Такі мікрошрифти дуже важко підробити.

Другий вид «Велотейп» — у темнохромному виконанні. Стріч­ка для відкривання упаковки змінює свій колір під дією визначе­ної температури, наприклад, при доторканні рукою (36—37 °С). Термохромні плівки можуть використовуватися як індикатори для температур, при яких вироби повинні зберігатися на складі або споживатися.

Третій вид — у фотохромному (світлокольорному) виконанні. При дії світових хвиль певної довжини (ультрафіолетового світ­ла) стрічка змінює свій колір, наприклад, із золотого на черво­ний.

Стрічки «Велотейп» залежно від сфери застосування випус­кають на основі поліпропілену, целофану, полістиролу, компози­тних матеріалів з алюмінієм, поліетиленом, ОРР у вигляді само- клейної або плівки типу «Hotmelt» за стандартною і 26-мікрон- ною технологією.

Для пакування заморожених виробів підприємство «Хемосвіт- Луцькхім» випускає спеціальні плівки з високою надійністю зва­рюваних швів, які відповідають усім гігієнічним вимогам:

Рolyten X2S — тришарова прозора плівка із ковзкою добав­кою, товщиною 50—80 мкм. Вона призначена для фасування продукції на середньошвидкісних пакувальних автоматах, з дру­ком і без нього.

Рolyten WX5S — тришарова плівка із ковзким обробленням, товщиною 50—80 мкм. Випускається у білому матовому вико­нанні й призначена для фасування продукції на високошвидкіс- них пакувальних автоматах, з друком і без нього.

Тара із вологостійкого гофрованого картону для м'яса птиці

Ящики із гофрованого картону є найбільш поширеним видом тари для пакування майже 90 % продуктів, у тому числі і м' яса птиці.

Раніше для пакування м' яса птиці в Україні в основному ви­користовували дерев'яні та пластмасові ящики. Така тара при­значена для багаторазового використання, але вона незручна для транспортування і потребує санітарного оброблення, якщо вико­ристовується повторно.

Картонні ящики, які застосовують для пакування м' яса птиці, не завжди відповідають основним вимогам, тому потребують до­датково поліетиленових вкладок.

Згідно з вимогами до транспортування і зберігання продукції тара, яка використовується для пакування м' яса птиці, повинна бути вологостійкою, бактерицидною і в умовах підвищеної воло­гості та у разі контакту з водою не втрачати механічних власти­востей.

Вологостійкий картон виготовляють із екологічно безпечних хімічних сполук, які забезпечують необхідні властивості ящиків для пакування м'яса птиці (гідрофарбуюче покриття на основі каніфольно-парафінових, каніфольно-воскових та кремнійорганіч- них сполук).

Розроблено три марки гофрокартону:

КГВ-1 — картон з нанесенням покриття на зовнішній бік;

КГВ-2 — картон з нанесенням покриття на внутрішній бік;

КГВ-3 — картон з нанесенням покриття з обох боків.

Вологостійкість гофрованого картону характеризується по­казником поверхневого поглинання води під час однобічного змочування картону площею 1 м2 за 60 с і повинна станови­ти 10 г.

Розроблені конструкції ящиків доступні для циркуляції повіт­ря, технологічні під час виготовлення, мають максимально корис­ну місткість тари, зручні під час складання та транспортування. Промислове виготовлення вологостійкого гофрованого картону і

тари з нього та наступні випробування підтвердили можливість пакування, транспортування та зберігання м' яса птиці в екологіч­но чистій вологостійкій тарі.

Тара для м'ясних консервів

Консерви займають важливе місце у формуванні асортименту м' ясних продуктів. Вони мають приємний смак, запах, деякі — зовнішній вигляд, довготривалий термін зберігання, зручні при транспортуванні.

У консервній промисловості в основному використовують ме­талеві та скляні банки. Металеві банки найбільш поширені й зру­чні при товаропросуванні. Скляні банки для фасування м' ясних консервів застосовують менше.

Металева тара виготовляють із жерсті електролітичного і гаря­чого лудження та алюмінієвої лакованої стрічки. Ці матеріали по­винні задовольняти такі вимоги: мати задані фізико-хімічні влас­тивості, відповідну санітарно-гігієнічну оцінку, доступну ціну і недефіцитність матеріалу. Важливим також є естетичність, мож­ливість нанесення на поверхню матеріалу яскравого малюнка. Всі матеріали, що використовуються для виготовлення консервних банок, повинні мати дозвіл МОЗ України.

За способом виробництва банки бувають збірні та цільношта- мповані. Збірні банки складаються із корпуса, дна і кришки, бу­вають круглої, овальної і наближено прямокутної форми. У ціль- ноштампованих круглих банках корпус і дно виконані, як одне ціле, їх виготовляють тільки з алюмінієвої лакованої стрічки.

Для виробництва м' ясних консервів використовують металеві банки різної місткості. Розміри і місткість закупорених банок для м'ясних консервів згідно з ГОСТ 5981-88 наведено в табл. 14.26.

Тара для м' ясних консервів, виготовлена із жерсті електролі­тичного лудження, повинна бути лакована із зовнішньої та внут­рішньої сторін. Зовнішня сторона банок, тобто бічна поверхня або кришка, може бути оброблена літографією.

До консервної тари ставляться такі вимоги:

 • можливість довготривалого збереження якості консервів в умовах нерегульованої температури зберігання;

 • граничний перехід речовин із матеріалу тари та її захисного покриття у продукт;

 • термічна стійкість при стерилізації;

 • співвідношення розмірів (діаметра і висоти) та форми банки;

 • герметичність;

 • теплопровідність та мінімальна маса.

Таблиця 14.26

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ БАНОК ДЛЯ М'ЯСНИХ КОНСЕРВІВ

№ банки

Типи банок

Збірні круглі

Цільні круглі

Збірні прямокутні

діаметр внут­рішній, мм

висота зов­нішня, мм

"s

с

,ь т

сі кі

т сі ім

діаметр внут­рішній, мм

висота зов­нішня, мм

mS

с

,ь

H

о

кі т сі ім

довжина вну­трішня, мм

ширина вну­трішня, мм

висота зов­нішня, мм

mS

с

,ь

H O

кі т сі ім

1

72,8

31,5

110

3

99,0

38,5

250

4

72,8

70,0

260

8

99,0

53,2

353

99,0

50,5

353

9

72,8

95,0

370

10

50,5

59,0

106

12

99,0

82,0

580

63

122,4

91,1

53,9

500

Для м'ясоконсервних підприємств металеві консервні банки виготовляють на кількох типах автоматичних ліній:

 • лінії для виробництва збірних круглих із зварним і паяним повздовжнім швом банок;

 • лінії для виробництва прямокутних збірних банок;

 • лінії для виробництва цільноштампованих банок із жерсті та алюмінію.

При виготовленні збірних банок із білої жерсті гарячого і елек­тролітичного лудження важливим є заміна пропаяного олов'яно- свинцевого припою повздовжнього шва зварним. На великих м' ясо-консервних підприємствах встановлено жерстяно-баночні лінії з виготовлення паяних збірних банок.

Цільноштамповані круглі банки з алюмінієвої лакованої стріч­ки і білої жерсті виготовляють із рулонного алюмінію і жерсті, а при випуску літографованих банок — із листового металу.

Полімерна тара для м' ясних консервів становить невелику ча­стку. В основному використовують вітчизняний матеріал — ла- містер — та імпортний — стералкон.

Ламістер порівняно з консервною жерстяною та алюмінієвою тарою, має високі тепло-фізичні характеристики, а його маса у 5 разів менша жерстяної і в 1,5 раза — алюмінієвої тари. При сте­рилізації витримує температуру 120 °С. Тара із ламістеру забез­печує повне збереження органолептичних властивостей м' ясних консервів при довготривалому витримуванні. Консервну тару із ламістеру виготовляють круглої і прямокутної форми місткістю 30, 50, 75, 100, 115 і 260 см3.

Досліджено можливість виготовлення термостерилізованих кон­сервів у термостійкій «ковбасній» оболонці, яка герметизована з двох сторін кліпсами. Матеріалом для виготовлення такої оболонки є ламінат поліамід-поліпропілен з бар'єрним шаром EVON. Термо­стійкість оболонки достатня для стерилізації при температурі до 121 °С. Готові вироби зовні подібні на звичайні ковбаси.

Контрольні питання

 1. Основні тенденції упакування м'яса і м'ясних продуктів.

 2. Використання нових технологій в упакуванні м'яса і м'ясних ви­робів.

 3. Дайте оцінку захисних властивостей багатошарової плівкової упаковки для зберігання м'яса.

 4. Оцініть властивості «бар'єрної» упаковки для довготривалого зберігання м'яса і м'ясних продуктів в охолодженому вигляді.

 5. Яка існує залежність між проникністю упаковки для кисню і во­логи та орієнтованими термінами придатності м'ясних продуктів?

 6. Порівняйте властивості плівкових і комбінованих пакувальних матеріалів для м'яса і м'ясних продуктів.

 7. Яку упаковку використовують для охолодженого м'яса?

 8. Основні переваги упаковки Criovac Case-Ready.

 9. Які види антимікробного обробітку упаковок застосовують?

 10. Особливості зберігання різних видів м'ясних продуктів.

 11. Які види упаковок використовують для м' яса птиці, м' ясних на­півфабрикатів, нарізаних ковбасних виробів?

 12. Нові способи оброблення полімерних плівок латексними компо­зиціями.

 13. Основні переваги пакетів «Амівак», плівки «Combitherm», стрічки «Велотейп».

 14. Відмінні особливості основних видів тари, яка використовується для м'ясних консервів.

14.12. Оболонки для ковбасних виробів

Штучні оболонки поділяють на такі основні групи: колагенові, целюлозні, віскозно-армовані (фіброузні), поліамідні, спеціальні типи.

Колагенові (білкові) оболонки найбільш близькі за властивос­тями до натуральних, оскільки матеріалом для їх виробництва є колагенові волокна, отримані із середнього шару («спилка») шкур великої рогатої худоби. Спочатку видаляють консерванти, сортують, а потім цей шар піддають хімічному та механічному обробленню. Метою хімічного оброблення є видалення баласт­них речовин і розм'якшення структури. Після розроблення, роз­ділення на волокна і перемішування із отриманої колагенової ма­си способом екструзії виготовляють оболонку. Наступна сушка і кондиціювання при певній температурі та вологості забезпечу­ють набуття відповідних властивостей.

Основою цієї оболонки є натуральний білок колаген, що ви­конує формоутворюючу, захисну, технологічну та інформаційну функції. В Україні виробляють оболонку білкозин, яка характе­ризується високою механічною міцністю, об' ємною густиною і невисоким коефіцієнтом термічної деформації. Волокниста струк­тура білкової оболонки забезпечує паро-, газонепроникність, збі­льшує енергію зв'язку води з полярними групами колоїдних час­тин фаршу, зберігає форму виробів при охолодженні та зберіган­ні. Висока мікробіологічна чистота гарантує захист ковбасних виробів від дії зовнішніх факторів при зберіганні.

Використання у ковбасному виробництві вітчизняних препа­ратів Аллюцид і Аллюзин релаксує розвиток мезофільних аероб­них і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у 3,5 раза, пліс­нявих грибів — у 1,5 раза, внаслідок чого подовжуються строки зберігання ковбасних виробів до 8 діб.

Колагенові оболонки використовують для виробництва всіх груп ковбасних виробів і шинки в оболонці. Від якості колагену і хімічного оброблення залежить якість оболонки. Усі колагенові оболонки мають ряд переваг перед натуральними: вони добре кліпсуються, характеризуються фіксованою фаршемісткістю, до­брою паро- і газопроникністю, бактеріальною чистотою та елас­тичністю. Оболонки малого діаметра легко набиваються на пере- крутниках сосисочних автоматизованих ліній. Вироби в цих оболонках легко піддаються якісному обсмажуванню з коптиль­ним димом, унаслідок чого оболонка денатурує, підсушується і перетворюється в тонку суху плівку. Завдяки взаємодії колагену з

речовинами диму, вона набуває золотисто-червоного кольору, стає міцною і добре фіксує задану форму, внаслідок чого готовий продукт має привабливий товарний вигляд і високі органолептичні показники. Вважають, що сосисочні оболонки є їстівними і мо­жуть не знімаютися з готового продукту.

Оболонки випускають незабарвленими і забарвленими. Вико­ристання забарвленої білкової ковбасної оболонки дозволяє знач­но поліпшити товарний вигляд ковбасних виробів, скоротити технологічний цикл виробництва.

Випускають спеціальні оболонки, наприклад, легко-знімальні або зміцнені для більш надійного кліпсування.

Целюлозні оболонки належать до групи паро-, волого- і газо­непроникних. Для їх виробництва використовують целюлозу різ­них порід дерев, бавовни з високим ступенем очищення. Ці обо­лонки розтягуються у повздовжньому і поперечному напрямках приблизно на 20 %, що залежить від ступеня еластифікування оболонок гліцерином і вмістом а- і Р-целюлози.

Оболонки на основі целюлози еластичні, волого- і димопро- никні. На відміну від колагенових, вони можуть витримувати більш високі температури (до 100°С), завдяки чому забезпечуєть­ся добре проварювання продукту.

Целюлозні оболонки випускають великого (ковбасні) і мало­го (для сосисок і сардельок) діаметрів. Оболонки великого діа­метра поділяють на виті і цільнотягнуті. Виті виготовляють із листової целофанової плівки. Цільнотягнуті целюлозні оболон­ки готують екструзійним способом. На відміну від витих, вони не мають швів і можуть виготовлятися навіть діаметром понад 65 мм. Ці оболонки бувають циліндричної форми, у вигляді круга, кулі.

Целюлозні оболонки малого діаметра призначені для вироб­ництва сосисок, сардельок, напівкопчених ковбас малого діамет­ра (до 38 мм).

Оболонки мають різну розтяжність:

 • нерозтяжна — використовується в основному при виробни­цтві сосисок, з наступним зняттям оболонки, і забезпечує рівно­мірність діаметра по довжині виробу;

 • середньої розтяжності — універсальний тип оболонки;

 • підвищеної розтяжності — дозволяє суттєво підвищувати щільність набивання і фаршемісткість.

Залежно від характеру наповнення оболонки випускають з відкритим і закритим кінцем. Для подальшої упаковки у вакуум- пакети, крім звичайних, випускають легкознімальні оболонки.

Віскозно-армовані (фіброузні) оболонки належать до паро-, га­зопроникного типу і виготовляють із довговолокнистого фібро- узного паперу з просочуванням 100 %-ю целюлозою. Вони най­більш міцні із газо-, вологопроникних оболонок, характеризу­ються одночасно високою рівномірністю діаметра по довжині ба­тона і доброю димопроникністю. Оболонки механічно міцні і здатні до усадки при термообробітку ковбасних виробів. Фібро- узні оболонки використовують як замінники колагенових, особ­ливо при необхідності збільшити швидкість набивки на автома­тах. Вони характеризуються рядом переваг, завдяки чому мають значне поширення:

 • переважають за міцністю всі натуральні та штучні волого- і димопроникні оболонки;

 • кліпсуються на всіх видах кліпсаторів;

 • мають багато ступенів адгезії до наповнювача;

 • характеризуються підвищеною фаршемісткістю і витриму­ють високотемпературну термообробку;

 • за рахунок паро- і газопроникності можна отримати бажа­ний аромат і колір при коптінні;

 • знижують проникнення мікрофлори в продукт завдяки дріб­ній пористості оболонки.

За міцнісними характеристиками розрізняють стандартні й полегшені оболонки. Останні відрізняються своєю товщиною і/або якістю використаної сировини. Як правило, для них викори­стовують паперову основу з більш короткими волокнами, і вони менш міцні, ніж стандартні оболонки. Стандартна оболонка готу­ється із довговолокнистого паперу, отриманого із певних сортів деревини, і має більш рівномірну структуру. Завдяки рівній поверх­ні й відсутності кривизни стрічки вона краще підходить до бага­токолірного маркування, відрізняється підвищеною фаршемісткі- стю і при зберіганні менше утворює зморшок.

Фіброузні оболонки випускають різного діаметра широкої ко­льорової гами, і їх розрізняють за адгезійними ознаками: перша ступінь — безпосередня адгезія оболонки, тобто її здатність до поступової усадки разом з фаршем під час тривалого коптіння чи сушіння ковбас; друга ступінь — прилипання оболонки до фаршу в процесі теплового оброблення. Для виробництва м'яких (пас­топодібних) ковбас рекомендують оболонки з високою адгезією, щоб не виникали пухирці під час прискореного дозрівання про­дукту, але одночасно із слабким прилипанням до м' яса, оскільки такий фарш має дуже клейку структуру. Аналогічні властивості необхідні при виробництві ковбас з високим вмістом рослинних

білків і наповнювачів. Ураховуючи потреби ринку, деякі вироб­ники плівок мають до 12 ступенів адгезії-прилипання, що дозво­ляє використовувати оболонку в будь-яких технологічних процесах.

Поліамідні відносяться до більш широкого класу пластикових бар'єрних оболонок. Вони поділяються на нетермоусадкові і тер­моусадкові. За останні роки в основному виробляють поліамідні термоусадкові ковбасні оболонки.

Для поліамідних оболонок використовують полімери ПА6 і ПА12, як окремо, так і в поєднанні один з одним, а в багатошаро­вих оболонках — у сполученні з іншими полімерами.

У виробництві полімерні плівки проходять очищення від ни­зькомолекулярних компонентів, міграція яких від полімеру до продукту негативно впливає на якість. Властивості поліамідних оболонок залежать від складу полімерної композиції, що формує їх структуру. Наприклад, амідні групи у складі молекули полі­аміду також входять і до складу природних білкових структур, забезпечуючи добре прилягання оболонки до наповнювача. Ці оболонки здатні до термоусадки в одному або в двох напрямах (повздовжнє і поперечне).

Термоусадкові поліамідні оболонки виготовляють способом екструзії з наступним роздуванням. Під час роздування матеріал піддається розтягуванню у повздовжньому і поперечному напря­мах, що пов'язано із відчутними зусиллями. При застиганні обо­лонка ніби фіксує ці зусилля. Наступне нагрівання під час термо­обробки ковбас зумовлює розм' якшення оболонки, ті «зусилля» звільняються і приводять до її усадки.

Усі бар'єрні оболонки дозволяють подовжити строк реалізації готового продукту від 15 до 90 діб. Різна тривалість зумовлена, в основному, кількістю шарів полімерних плівок, які входять до її складу, а також властивостями і товщиною. Тому розрізняють одно- і багатошарові поліамідні оболонки.

Термоусадкові оболонки знижують ризик бульйонно-жирових підтікань, виникнення зморшок та інших дефектів на поверхні готових виробів.

Поліамідні оболонки використовують для виробництва варе­них ковбас, шинки в оболонці, паштетів, сальтисонів. Завдяки бар'єрним властивостям плівки не можна використовувати для виробництва копчених ковбас і в них часом погіршуються орга­нолептичні властивості варених виробів.

Недавно розроблено поліамідні проникні термоусадкові обо­лонки. В них поєднані позитивні властивості, характерні газо-, вологопроникним і бар'єрним оболонкам, зокрема, тривалий пе­

ріод зберігання і високий вихід. Досягаються такі показники но­вими властивостями поліамідних оболонок, зокрема, димо-, газо- і вологопроникністю. Оболонка повністю проникна на стадіях прогрівання — підсушування — обсмажування димом — коптін­ня. Ці особливості дозволяють застосовувати оболонки для різ­них типів виробів.

Спеціальні типи оболонок відрізняються своєрідним зовніш­нім виглядом з тканинною сіткою, нитковою прострочкою, не­звичайною формою, святкового оформлення тощо.

Фірма «Атлантіс-Пак» із поліаміду випускає різні типи оболо­нок: Амітан, Аміпак, Аміфлекс, Амілюкс, Амілайн, Амісмок.

Оболонка Амітан характеризується високою міцністю, газо-, водонепроникністю; інертністю до дій кислот, лугів і органічних розчинників, стійкістю до плісняви і мікроорганізмів, високою еластичністю та здатністю до модифікації калібру без деформації оболонки. Термостабільність її коливається від -20 до +150°С. Вона має широку гамму кольорів (червоний, коричневий, жовтий і оранжевий) діаметром від 35 до 150 мм.

Амітан Про — проникна оболонка, призначена для шинки і всіх видів варених ковбас, які готуються за традиційними техно­логіями, включаючи процес обсмажування з димом.

Амітан Про «Синюга» — проникна оболонка, ідентична за ви­дом і формою натуральній синюзі. Оболонки Амітан Про і Амітан Про «Синюга» практично виключають окислювальні процеси в ков­басній емульсії, попереджують розвиток аеробних термофільних і спорових мікроорганізмів, характеризуються високою фаршемісткі- стю, термостійкістю і здатністю до термоусадження.

Сосисочна поліамідна оболонка «Аміпак» також захищає фарш від біологічного і мікробіологічного псування, перешко­джає проникненню у фарш кисню. Вона має хімічну природу, близьку до природи білка, завдяки чому щільно прилягає до фа­ршу, що зменшує ризик утворення бульйонно-жирових підті­кань і легко знімається з виробу. Її паронепроникність дозволяє уникнути втрат маси і висихання готового продукту, а газоне­проникність — скорочувати час термообробки і збільшити про­пускну спроможність термокамер. Підвищена термостабільність оболонки «Аміпак» дає можливість проводити термообробку при температурі до 120°С. Гофрована оболонка «Аміпак» не по­требує додаткової підготовки, оскільки вже готова для викорис­тання. Строки зберігання сосисок в оболонці «Аміпак» такі са­мі, як і виробів у целюлозній, з наступним упакуванням під вакуумом.

Аміфлекс — це п'ятишарова поліамідна оболонка, яка призна­чена для всіх видів варених, кров'яних і ліверних ковбас, шинок, паштетів, а також для фасування харчових тваринних жирів. Во­на не потребує спеціальної підготовки, достатньо тільки замочу­вання в холодній воді не менше 30 хв. Калібр оболонки — від 40 до 120 мм, тому її можна використовувати для упаковки ковбас­них виробів. Оболонка характеризується рівномірністю калібру, що при термообробці виключає недоварювання чи переварюван­ня батонів, а також дотримуватися заданої маси продукту при виробництві порційних ковбас. Оболонка Аміфлекс забезпечує збереженість форм виробу під час термообробки, не вимагає осо­бливих режимів охолодження продукції, відрізняється підвище­ною термостабільністю та еластичністю.

В оболонці Аміфлекс шар із поліолефіну (ПЕ, ПП) непрони­кний для води, завдяки чому запобігаються втрати вологи при зберіганні. Зовнішній поліамідний шар залишається сухим і перешкоджає проникненню в середину оболонки кисню, який бере активну участь у процесах біохімічного і мікробіологіч­ного псування продукції. Внутрішній поліамідний шар, який контактує з ковбасним фаршем, регулює оптимальну адгезію, завдяки чому знижується ризик виникнення бульйонно-жиро­вих підтікань.

Оболонка «Амілюкс» створена для сосисок і сардельок. Вона відрізняється селективною проникністю і призначена спеціально для виробів, технологія яких включає стадію обсмажування і коп­чення. Проникність оболонки дозволяє отримати традиційний продукт (шкірочка, смак і запах копчення), який втрачає у два ра­зи менше вологи при термообробці і зберіганні продукції, ніж у целюлозних оболонках. Термін придатності сосисок і сардельок у ній гарантується до 4-5 діб. Оболонка легко відділяється від фар­шу і на неї можна наносити маркування з 6 кольорів, а при одно­кольоровому маркуванні використовувати один із 12 кольорів, що дає можливість виробнику підібрати індивідуальну марку і запобігати підробленню товару.

Амілайн — це багатошарова (5 шарів) поліамідна оболонка з матовою поверхнею. Вона має матову, жорстку поверхню, що на­гадує дорогий папір і надає ковбасним виробам привабливий ви­гляд від елітного натурального продукту.

Жорстка поверхня оболонки забезпечує гармонійний рисунок при нанесенні якісного одно-, багато- і повнокольорового друку. Чіткий друк створює приємний контраст з матовою поверхнею і виріб виглядає досить ефектно.

Оболонка характеризується високими бар'єрними властиво­стями до кисню, вологи і парів води. Вона гарантує збільшення термінів придатності готових виробів і мінімальні втрати при виробництві та зберіганні, має високу механічну міцність, рів­номірність калібру, еластичність і здатність до термоусаджу- вання.

Оболонки «Амісмок», як одношарові пластикові у вигляді кі­льця проникні для коптильного диму, призначені для виробницт­ва напівкопчених і варено-копчених ковбас.

Основними перевагами оболонки вважають:

 • низьку проникність для кисню і водяної пари, що дозволяє виготовляти ковбасні вироби із збільшеним терміном придатнос­ті (до 45 діб) готового виробу, знизити втрати вологи при термо­обробці і зберіганні ковбас;

 • рівномірність калібру, що дає можливість випускати ковба­сні вироби з фіксованою масою;

 • механічна міцність дозволяє використовувати даний вид оболонки на всіх типах кліпсаторів;

 • підвищена еластичність оболонки дає можливість наповню­вати її з переповненням, що приводить до зменшення втрат;

 • висока термостійкість оболонки скорочує тривалість термо­обробки ковбасних виробів;

 • оболонка не піддається мікробіологічному псуванню, що по­зитивно впливає на збереженість ковбасних виробів;

 • легке знімання оболонки, що високо ціниться споживачем.

Перевагами цієї оболонки також є привабливий зовнішній ви­гляд виробів, що запам'ятовується і сприяє підвищенню попиту, правильна форма кільця або півкільця, рівна матова (чи глянцева) поверхня, багата кольорова палітра. На оболонку можна нанести високоякісний багатокольоровий (до шести кольорів з обох сто­рін) і повноколірний друк — по внутрішній, зовнішній стороні кільця або збоку. На оболонку не діє волога, на її поверхні не утворюється пліснява. Вона може бути гладкою і мати зморшку­вату поверхню, характерну для ковбас у натуральній оболонці.

Поліамідні ковбасні оболонки під торговою маркою «Пентаф- лекс» випускає в Україні ЗАТ «Пентопак».

Оболонки «Пентафлекс» виробляють з використанням новіт­ніх технологій. Основою всіх видів оболонок є п' ятишарова структура, в якій застосовуються різноманітні матеріали і компо­ненти. Завдяки їх спеціальному поєднанню і особливим комбіна­ціям шарів, кожна із оболонок «Пентофлекс™» має індивідуальні властивості й характеристики.

Перший (зовнішній) шар — поліамід, який забезпечує високу механічну міцність і відповідний рівень термоусадки оболонки; характеризується високою волого- і жиронепроникністю, стійкіс­тю до дій мікроорганізмів і УФ-променів; захищає продукт від проникнення газів (О2, N2 та ін.) і ароматизаторів. Третій (проміж­ний) шар із матеріалів групи полеолефінів. Він гарантує: двосто­ронню волого- і паронепроникність, високу еластичність оболон­ки. П'ятий (внутрішній) шар, що контактує з продуктом, склада­ється із поліаміду, який відрізняється від поліаміду зовнішнього шару. Він забезпечує: високий рівень адгезії оболонки з фаршем; другий рівень захисту упакованого продукту від зовнішнього се­редовища; додаткову термоусадку; захищає від виділення із про­дукту летких смако-ароматичних речовин; підвищує механічну міцність оболонки. Додаткові шари — другий і четвертий — це клейові, які з'єднують важкосумісні (незварювальні) матеріали (наприклад, поліамід і поліетилен). При цьому вони збільшують загальну еластичність оболонки, формують її стійкість при розтя­гненні, усадці та термічних перепадах.

«Пентафлекс» — п' ятишарова двовісноорієнтована термоусад- кова оболонка, призначена для упаковки всіх видів варених ков­бас, шинки, паштетів, а також масла і плавлених сирів. Вона ви­пускається різних калібрів: від 40 до 120 мм, 24-х кольорів і від­тінків з глянцевою і матовою поверхнями.

Порівняно з віскозно-армованими, натуральними і колагено­вими оболонками, «Пентафлекс» має високі бар'єрні властивості, механічну міцність, еластичність, біологічну інертність, газо-, вологонепроникність, термостійкість (широкий температурний діапазон використання — від -18 до + 121 °С).У ній термін збері­гання готової продукції може перевищувати 60 діб. Оболонка дуже зручна для транспортування і не змінює своїх властивостей у процесі зберігання.

«Пентафлекс-Синюга» — п'ятишарова орієнтована термо- усадкова оболонка з підвищеним відсотком перенаповнення (30—35 %). Вона призначена для упаковки всіх видів варених ковбас, шинки, паштетів та іншої аналогічної продукції і надає виробам вигляду продукту, упакованого у натуральну синюгу. Характерний малюнок прожилок надає продукції привабливий вигляд. Калібр оболонки — 80 мм, що відповідає розмірам на­туральної синюги. На відміну від натуральної, «Пентафлекс- Синюга» має завжди стабільний діаметр. Колір оболонки на­ближений до кольору натуральної синюги: прозорий, коричне­вий, копчення.

«Пентафлекс-Синюга» має високу бар'єрність, механічну міц­ність, еластичність, біологічну інертність, газо- і вологонепроник- ність; термостійкість, добру усадку і збільшує термін зберігання упакованого продукту (більше 30 діб).

Оболонка «Пентафлекс-Синюга» кліпсується на всіх типах кліпсаторів однією або двома петлями. За рахунок еластичності оболонки, навішані горизонтально батони просідають і прийма­ють форму злегка зігнуту. Упаковані в оболонку «Пентафлекс- Синюга» готові ковбасні вироби перев' язують шпагатами у різ­номанітних варіантах, імітуючи продукцію в натуральних обо­лонках.

«Пентафлекс-Оверстаф» — це п'ятишарова орієнтована тер- моусадкова ковбасна оболонка з високим відсотком перенапов- нення (40—70 %). Вона може використовуватись для всіх видів варених ковбас, у тому числі із м' яса птиці, шинки, паштетів, фа­ршу м' ясного, а також для фасування плавлених і ковбасних си­рів, надання виробам різноманітного зовнішнього вигляду. Обо­лонка виробляється трьох калібрів (40, 50 і 60 мм) і різної кольорової гамми (прозора, горіхова, біла, чорна, оливкова та ко­льору копчення). Крім цього, оболонка випускається зі спеціаль­ними запечатками: сітки, перетяжки, плісняви, пухиря, графічних рисунків тощо. Ця оболонка має підвищену еластичність, високу бар'єрність, механічну міцність, біологічну інертність, газо- і во- логонепроникність, термостійкість (від -18 до + 121 °С) і збіль­шує строки зберігання продукції понад 30 діб.

Висока еластичність оболонок «Пентафлекс-Оверстаф» до­зволяє наповнювати її до 70 %. Поєднуючи різні властивості обо­лонки можна створювати певну групу ковбасних виробів. При цьому важливо оптимально поєднувати кольорову гамму з виб­раним малюнком та іншими перевагами: довжина ковбасних ба­тонів (від 10 до 20 см), частка перенаповнення (від 40 до 70 %), варіації калібрів (40, 50, 60 мм) і кольорів оболонки (6). За ба­жанням може бути нанесена суцільна, чи спеціальна запечатка, яка ефективно виділяє продукцію різних сортів, найменувань, виробників.

«Пентафлекс-Екстра» — це м'яка і еластична п'ятишарова поліамідна двовісноорієнтована термоусадкова ковбасна оболон­ка з високим ступенем усадки. Вона призначена для упаковки шинки у спеціально заданій формі, деяких інших виробів, упаков­ки ковбас із м'яса птиці в желе, кров'яних і фаршированих, саль­тисонів, холодців. Оболонка виробляється калібром від 40 до 120 мм, до 24 кольорів і відтінків, з глянцевою або матовою поверхнею,

що в поєднанні з різними калібрами розширює можливості асор­тиментного ряду.

Оболонка «Пентафлекс-Екстра» має особливі властивості ела­стичності, високу спроможність усадки, бар'єрність, механічну міцність, біологічну інертність, газо- і вологонепроникність, тер­мостійкість та збільшує термін зберігання готової продукції по­над 30 діб. Форма виробів в оболонці може бути різноманітною: від підпресованої і квадратної до фігурної. Завдяки підвищеній усадці оболонку можна використовувати для фаршів різноманіт­ної і складної консистенції. Добрі оптичні властивості прозорої оболонки дозволяють отримати вироби різних форм із желеподіб­ним наповненням, виділяючи апетитне вмістиме (овочі, гриби, сир).

Ексклюзивна поліамідна оболонка «Пентафлекс-Екстра Ек­зотик» компанії «Пентопак» відрізняється особливою структу­рою поверхні, яка візуально «оздоблює» і вигідно виділяє у мага­зинах ковбасні вироби. Дрібні прозорі вкраплення у структурі забарвленої оболонки створюють ненав'язливу і оригінальну гру світла на поверхні батона та вигідно відтіняють фарш. При цьому колір фаршу бере участь у «створенні» кінцевого відтінку оболонки.

Механічна міцність оболонки у поєднанні з її еластичністю забезпечують повноту набивки і завдяки цьому надають батонам пружну, натягнуту форму. Пропонується більше шести кольорів (оранжевий, горіховий, чорний, білий, червоний, малиновий), кожен з яких, завдяки структурі оболонки грає переливами, ство­рюючи гамму відтінків в одному кольорі.

Оболонки мають такі переваги: підвищену еластичність, висо­ку спроможність усадки, високі бар'єрні властивості, запобігають проникненню зовнішніх ароматизаторів, механічно міцні, біоло­гічно інертні, термостійкі, газо- і вологонепроникні та гаранту­ють довготривалий термін зберігання.

«Пентафлекс-Шейп» — п'ятишарова поліамідна орієнтована термоусадкова оболонка для виготовлення шинок у формі. Вона розроблена з урахуванням специфіки виробництва формованої продукції і спеціально призначена для упаковки шинок та ковбас у формі. Випускається різних кольорів (прозорий, світло-горіхо­вий, світло-копчений, копчений, рожево-прозорий, рожевий, чер­воний, коричневий). Перевагами цієї оболонки вважають щільне прилягання до упакованого продукту і чітке повторення не лише контурів форми, а й структури ковбас. Це досягається особливою структурою шарів і підвищеною еластичністю оболонки. Оболо­нка здатна до перенаповнення на 15—25 %, відрізняється висо­кими бар'єрними властивостями, попереджує втрати при термо-

оброблення, гарантує довготривалі терміни зберігання (понад 30 діб), біологічно-інертна, механічно міцна і захищає від проник­нення сторонніх запахів.

«Пентафлекс-Кранц» — це кільцева п' ятишарова поліамідна двовісноорієнтована термоусадкова ковбасна оболонка. Вона призначена для випуску всіх видів варених, кров'яних, ліверних ковбас і паштетів. Кільцювання оболонок здійснюється в діапа­зоні калібрів від 24 до 55 мм. На кільцеву оболонку може бути нанесено друк по зовнішній і внутрішній товщині або по лицьо­вій і зворотній. Порівняно з натуральними і колагеновими ця оболонка має ряд переваг: високу бар'єрність, еластичність, ме­ханічну міцність, біологічну інертність, газо-, волого- і пароне- проникність, широкий діапазон температур від -18 до +121 °С і дозволяє зберігати продукцію більше 60 діб. Вона стабільно три­має задану форму і відрізняється доброю адгезією до ковбасного фаршу. При використанні оболонки можна урізноманітнити асор­тимент за рахунок відповідних кольорів і відтінків, її калібрів, нанесеним флексографічним друком, а також різноманітністю форм ковбас (кільця, напівкільця, гирлянди тощо).

Фірми Devro (Шотландія) і Telpak (Чехія) пропонують серію новинок для виготовлення сирокопчених ковбас, зокрема оболон­ку «хрусткого смаку», калібром від 16 до 30 мм під назвою «Єв- ро-Венська». Вона поєднує в собі переваги натуральних і штуч­них оболонок. Спеціально для калібрів у 36—47 розроблена ко­лагенова оболонку «Кутизин» (Cutisin CPC) з пропускною спро­можність для копчення димом, яка призначена для всіх сортів ва­рених ковбас і сосисок.

Європейською новинкою є волокниста оболонка «Смоук-Е» (Smoke-E) для сирокопчених, варених ковбас і виробів із птиці. Нове покоління волокнистих оболонок від Devro і Telpak серії «фазер» Faser DM і Faser BP-M, які можуть використовуватися для виробництва різних видів ковбас, у тому числі сирокоп- чених.

Українська фірма «Технопрод ЛТД» (Краматорськ) пропонує посилені волокнисто-армовані целюлозні оболонки Nalo Faser, Nalo Fit — фіброуз, які використовуються для всіх груп ковбас. Оболонка Nalo Top — газо- і вологонепроникна, термоусадкова; оболонки Nalo Kranz целюлозні «дихаючі» фіброузні. Nalo Gli (пузирі) застосовують у виробництві копчених, напівкопчених і варених ковбас.

Фіброузна оболонка («обгортка») допомагає імітувати ковбас­ні вироби в делікатесний «преміум-клас».

На вітчизняному ринку пропонується широкий асортимент сі­ток для шинки, копченостей, ковбас із поліефірних, поліпропіле­нових ниток і латексної гуми.

При створенні якісної ковбасної оболонки підбираються ком­позиції полімерних шарів з максимальним напруженням 180 МПа і високою термостійкістю (до 125 °С), адгезиви, здатні забезпечи­ти необхідну міцність зв'язку шарів, що складаються з різних ма­теріалів для досягнення стійкості багатошарової конструкції, як єдиного цілого.

Орієнтація поліаміду, використання добавок і спеціально роз­робленого складу адгезійного шару покращують механічну міц­ність і гнучкість оболонок, підвищують стійкість проти розтріс­кування і поломок складок у торці батона. Усе це запобігає порушенню оболонок при кліпсуванні.

Молекулярна будова внутрішнього шару поліамідних оболо­нок сприяє адгезії фаршу. Ці оболонки легко відділяються від фаршу, не пошкоджуючи його поверхні. Поліамідні оболонки здатні до забарвлення у всі кольори і відтінки, але можуть бути прозорими, що забезпечує всі переваги натуральних кольорів м'ясних виробів, сприяє досить ефективному продажу відрубів м'яса, копченостей, м'яса птиці. У прозорих ковбасних оболон­ках підприємства виготовляють продукцію типу «Курка з анана­сами в желе», «Язик у желе», «Ковбаса варена в желе», «Шинка в желе з горошком» і ряд інших виробів.

Виготовлення варених копченостей у водо- і газонепроникних поліамідних оболонках більшого діаметра, виключає втрати при термічній обробці. Попередньо підготовлена сировина в герме­тично закупореній оболонці закладається у форми із алюмінію або нержавіючої сталі і вариться. Завдяки цьому способу, шинка набуває відповідної форми (овально-кругла, циліндрична, фігур­ну); її можна охолоджувати під водяним душем; готова зварена шинка легко і вільно вилучається із форми; забезпечується її мік­робіологічна чистота, продовжується термін зберігання продукту, довше зберігається смак, соковитість і аромат шинки, не зміню­ється колір; шинку правильної і геометричної форми легше нарі­зати порціями.

Поліамідна ковбасна оболонка «Луга-Лайт» випускається од­ношаровою термоусадкою калібром від 45 до 120 мм, одинадцяти основних кольорів і відтінків. Вона призначена для упаковки всіх видів варених і ліверних ковбас, паштетів, а також сирів і жирів.

Оболонки «Луга-Лайт» забезпечують рівну поверхню ковбас­них батонів і рівномірний діаметр по всій довжині, оскільки тер-

моусадка становить 10—15 %. Високі бар'єрні властивості обо­лонки запобігають випаровуванню вологи і проникненню кисню, що суттєво збільшує терміни зберігання готової продукції. Обо­лонки інертні до запаху і смаку, зберігають аромат ковбасних ви­робів і виключають проникнення сторонніх запахів. Для них ха­рактерною є оптимальна адгезія до фаршу.

Поліамідна термоусадкова одношарова оболонка «Луга-Бар» призначена для виготовлення сосисок, сардельок, міні-ковбас. Вона виготовляється за сучасною технологією із високоякісної сировини і застосовується для наповнення на всіх типах облад­нання, яке використовується для формування ковбасних виробів малих діаметрів.

Ця оболонка забезпечує привабливий товарний вигляд виро­бів, високу збереженість смако-ароматичних властивостей про­дукту. Вона стійка до температури 100 °С, має добру газо- і воло- гонепроникність, подовжує терміни зберігання готової продукції до 20 діб. Оболонка випускається забарвленою під колір копчен­ня, що є традиційним кольором для сосисок і сардельок.

Одношарова поліамідна оболонка «Луга-Бар Про» випущена у 2003 р. компанією «Полі-Пак». Вона має всі властивості оболон­ки Луга-Бар, призначена для виготовлення продукції за техноло­гіями, які передбачають копчення. Проникність оболонки для диму дозволяє проводити копчення сосисок і сардельок. Порів­няно з білковими і целюлозними оболонками Луга-Бар тип «Про» відрізняється більш високими бар'єрними властивостями. Вона виготовляється діаметром від 19 до 32 мм у вигляді рулонів або гофрованих брикетів. На оболонку наноситься односторонній і двосторонній повноколірний флексодрук.

Фірмою «Полі-Пак» освоєно випуск таких п'ятишарових тер- моусадкових поліамідних оболонок: «Луга-Фреш», Луга-Фреш Т «Синюга», Луга-Фреш Т «Глі», Луга-Фреш Т «Кранц».

Оболонка «Луга-Фреш» призначена для виготовлення варе­них, ліверних, кров'яних, рибних ковбас, паштетів, а також плав­лених сирів, масла, жиру та інших продуктів. Вона має високі бар'єрні і фізико-хімічні властивості, стабільні калібри при напов­ненні, високу термоусадку. Випускається калібром 35—200 мм, постачається в рулонах і гофрованих брикетах. Кольорова паліт­ра оболонки різнобарвна. На неї наноситься односторонній і дво­сторонній повноколірний флексодрук.

Ця оболонка запобігає розвитку мікрофлори всередині батона, проникненню жиру, завдяки чому досягаються довготривалі тер­міни зберігання продукції, є добрим бар'єром для кисню, водяної

пари і ультрафіолетових променів, зберігає ароматичні речовини, стійка до температур від -30 до 120 °С.

Оболонка Луга-Фреш Т «Синюга» призначена для виготовлен­ня варених ковбас і шинки. Вона ідентична за своєю формою і зовнішнім виглядом натуральній синюзі, випускається калібром 50-80 мм, різних кольорів (коричневий, копчення, прозорий). На оболонку наноситься двостороннє однокольорове імітаційне мар­кування. Завдяки вдалому співвідношенню фізико-механічних характеристик та термоусадкових властивостей у поперечному та повздовжньому перерізах можна проводити переповнення обо­лонки на 40—50 %.

Оболонка Луга-Фреш Т «Глі» призначена для виготовлення варених, кров'яних і ліверних ковбас та шинки у формі міхура. Калібр оболонки 35—50 мм, а кольори оболонки: коричневий, копчення і прозорий, хоча можливе виготовлення і ексклюзив­них. Співвідношення розроблених фізико-механічних характери­стик і термоусадкових властивостей допускає переповнення обо­лонки на 80—100 %. На оболонку наноситься односторонній або двосторонній повноколірний флексодрук.

Оболонка Луга-Фреш Т «Кранц» призначена для виготовлення варених, кров'яних і ліверних ковбас, паштетів, а також плавле­них сирів у формі кільця чи півкільця. Вона має більш високі бар'єрні властивості порівняно з натуральними, випускається ка­лібром від 35 до 45 мм, а внутрішній діаметр кільця після наби­вання може досягати від 115 до 300 мм. На оболонку наноситься односторонній або двосторонній повнокольоровий флексодрук.

Оболонка типу «FINE». Це нова білкова сосисочна оболонка, виробництва заводу «Кутизин» (Чехія). Вона вважається остан­ньою розробкою в асортименті їстівних оболонок «Кутизин». Оболонка характеризується комплексом споживних властивос­тей, що використовується для виготовлення високоякісних ви­робів.

Колагенова оболонка «Fine» бере участь у формуванні орга­нолептичних характеристик сосисок. Поверхня її наближена до натуральної череви, вона здатна до термо- і самоусадки, в ній зберігається форма і формується привабливий зовнішній вигляд виробу. Паро-, газо-, димопроникність оболонки «Fine» сприяють стабільності процесу копчення і сприяють утворенню корки під­сихання на поверхні готового продукту. Сорбційна здатність ко­лагенового волокна і адсорбція смакоароматичних речовин на всій поверхні білкової оболонки, сприяють формуванню і збере­женню смаку і аромату сосисочних виробів.

Оболонока Натурін «Класик» — готується із середнього кола­генового шару німецькою компанією «Натурін». Колір оболонки прозорий і лососевий. Під час механічної та хімічної переробки отримане колагенове тісто ретельно очищується і звільняється від мікрофлори. До нього додаються харчові барвники, а часто і ароматизатори. Під час екструзії чітко витримується відповідний колір оболонки. Відхилення кольору на 1—1,5 мм фіксується да­тчиками і лінія зупиняється, а продукція переходить у розряд 2- го сорту.

З метою попередження розривів оболонки в місцях перекрут- ки, рекомендується навішувати сосиски на рамі гірляндою із 4-5 штук, а маса гірлянди не повинна перевищувати 0,5 кг. Оболонка розрахована на вироби, які піддають коптінню. В числі переваг оболонки «Fine» над іншими виокремлюють: бактеріальну чисто­ту, міцність і еластичність, стабільність діаметру при формуванні виробу.

З метою досягнення оптимальної консистенції оболонки не рекомендується проводити коптіння більше 15 хв, температура обсмажування не повинна перевищувати 58 °С, а час сушіння мен­ше 10 хв. перед коптінням може відобразитися на зовнішньому вигляді виробів — можливе утворення нерівномірного відтінку коптіння і плям.

Для поліпшення сушки і дозрівання сирокопчених ковбас слід використовувати оболонки, які щільно прилягають до м' ясного фаршу, але водночас добре пропускають вільну вологу і беруть участь у формуванні капілярно-пористої структури фаршу. У фо­рмуванні варено-копчених ковбас краще застосовувати оболонки, які легко знімаються з батона і характеризуються низькою адгезі­єю.

Показник проникності також має важливе значення при збері­ганні готової продукції, оскільки зумовлює процес усушки і втрат маси.

Величина рН фіброузної оболонки «ТЕЕРАК» — 5,5 і близька до рН м' яса, тому сприяє підтриманню технологічного процесу в інтервалі, який близький до ізоелектричної точки білка актоміо­зину. Фіброузна оболонка стійка до розвитку пліснявих грибів і більшості мікроорганізмів.

Оболонки типу Standart з проникністю 3000-6000 мл/м2 за 24 год використовують для сирокопчених ковбас. Вони забезпе­чують рівномірне коптіння й дозрівання сирокопчених ковбас і водночас запобігають проникненню канцерогенних поліцикліч- них вуглеводнів безпосередньо в продукт. Фіброузні оболонки

вважають досить близькими до ідеальних замінників традиційних оболонок, а їх використання в технології виробництва м' ясних продуктів дає можливість випускати широкий асортимент оригі­нальних ковбасних виробів із заданими споживними властивос­тями.

Фіброузна оболонка «ТЕЕРАК» готується методом формуван­ня спеціального паперу в трубку і наступного покриття шаром регенерованої целюлози. Властивості оболонки залежать від типу паперу, його товщини, кількості та якості використаної целюло­зи. Різні комбінування цих складових дають змогу отримати 10 типів оболонок, які відрізняються між собою за функціональними і споживними властивостями. Вироби можна випускати у формі кулі або жорсткої трубки. Різні конструкції фіброузної оболонки зумовлюють відповідну міцність. Серед широкого асортименту виокремлюють функціональні оболонки спеціального призна­чення для сирокопчених і в'ялених ковбас. У цих оболонках ура­ховують показники адгезії до фаршу і їх проникність.

Фіброузні оболонки «Віско» випускає фінська фірма. Серед продукції фірми виділяють полегшену оболонку «Віско-Лайт», яка характеризується високою еластичністю, волого- і димопроник- ністю. Вона випускається стандартних діаметрів від 22 до 105 мм. Перед використанням оболонку замочують у воді з температуро­ю 40—45 °С протягом 30—40 хв.

Досить відомими є фіброузні оболонки «Віско-Regular», «Віс- ко-ЕР», «Віско-Х». «Віско-Regular» відрізняється достатньою розтягувальністю і проникністю, тому призначена для виготов­лення варених і копчених ковбас, які не потребують тривалого строку зберігання.

«Віско-ЕР» також характеризується розтягувальністю і про­никністю, а її внутрішня поверхня оброблена речовиною, яка по­легшує її знімання.

«Віско-Х» поєднує хорошу розтягувальність, проникність і ад­гезію. Ці властивості необхідні для в' ялених і сирокопчених ков­бас, оскільки внутрішня поверхня оболонок спеціально обробле­на для підвищення адгезії.

Семишарова оболонка «Амітекс» створена компанією «Атлан- тік-Пак» у 2004 р. Вона призначена для всіх видів варених ковбас і включає по два шари поліамідні і два поліетиленові, завдяки яким досягається більша надійність (особливо при розтягуванні). В числі властивостей оболонки виокремлюють: механічну міц­ність, високу еластичність, термоусадку, низьку проникність для кисню і водяної пари, інертність до дії пліснявих грибів і бактерій.

Завдяки особливій багатошаровій конструкції, оболонка має підвищену формостійкість (на 12—14 %) і високу міцність на розрив, що запобігає розриванню при нарізанні батонів. Вона відрізняється привабливим зовнішнім виглядом, оскільки має ма­тову поверхню і нанесений УФ-друк. Завдяки багатошаровій структурі формується різна ступінь тонування (від глибокого «велюрового» до «елегантного» приглушеного блиску).

Оболонка EWD може бути різних калібрів (у тому числі вели­ких > 70 мм), випускається прозорою, коричневою, генуа, маха- гон. До наповнення оболонки замочують протягом 10 хвилин при температурі 15—20 °С у 10 %-му розчині кухонної солі, а набив­ка проводиться без переповнення або не більше ніж на 7 %. Тем­пература при обжарюванні і варінні не повинна перевищувати 75 °С. Ці елементи сприймають компоненти диму при коптінні.

Контрольні питання

 1. Якими споживними властивостями володіють колагенові оболон­ки і для виробництва яких виробів вони використовуються?

 2. Які властивості целюлозних оболонок найбільше ціняться у ков­басному виробництві?

 3. Основні властивості віскозно-армованих (фіброузних) оболонок і їх асортимент.

 4. За якими ознаками класифікують поліамідні оболонки і який асор­тимент цих оболонок випускається?

 5. Відмінні особливості різних типів оболонок «Амітан», «Аміпак», «Аміфлекс», «Амілюкс», «Амілайн», «Пентафлекс», «Луга-Фреш», «Віско».

 6. Які нові види оболонок пропонують науковці і виробники?

14.13. Упакування риби і морепродуктів

Сегмент ринку риби і морепродуктів постійно розвивається в умовах ринкової економіки. Така динаміка зростання обсягу і якості продукції диктує свої підходи і до упаковки. Вона повинна задовольняти вимоги виробника, продавця і покупця.

Фірма ЗАТ «Укрриба» поставляє в торговельну мережу оселед­ці і скумбрію холодного та гарячого копчення в полімерних ящи­ках по 5,8 і 10 кг. Кілька чорноморська холодного копчення фа­сується на поліпропіленові піддони під стретч-плівку.

Морську капусту фасують у полімерні прозорі, невеликого об'єму (140—300 г) контейнери і полімерні відра на 5 кг з яскра­во синіми кришками.

Різні делікатеси, нарізані шматочками, випускають у вакуум­ній упаковці із картону, покритого фольгою. Це зручний вид упа­ковки, який відповідає вимогам торгівлі й купівельного попиту.

Риба у вакуумних пакетах без піддону зручна для споживача.

Пресерви випускають у полімерних контейнерах і відерках.

Оселедці, палтус, форель морожену пакують у пінопластові коробки з наступним укладанням у картонні ящики.

Деякі підприємства випускають солену і копчену рибу у вакуум­ній упаковці, що закупорюється термозварюванням, нарізані ви­роби — у «скін»-упаковці, ікру мойви і судака пастеризовані — у скляних банках типу «твіст-офф».

В Європі упаковані рибо- і морепродукти займають майже четве­рту частину ринку харчових продуктів, загальною кількістю 5 млрд одиниць. Частка консервів у жерстяних банках становить 65 % упаков­ки для риби в Європейських країнах і вона поступово збільшується.

Для виробництва банок компанія «Corus Packaging Plus» запро­понувала поєднувати жерсть з полімерним покриттям. Вони стійкі при товаропросуванні, а жерсть з полімерним покриттям гарантує збереженість смакових якостей і свіжість продукту.

Нові жерстяні консервні банки для риби мають спеціальну кришку (ЕРОЬ), яка зручна і безпечна для відкривання.

Запропоновано новий вид упаковки для рибних консервів — легко відкриваюча система закупорювання, яка дозволяє здійс­нювати стерилізацію консервів. Упаковка відрізняється міцністю і легкістю. Матеріал упаковки може використовуватися повторно.

«Protact» — матеріал з полімерним покриттям, який можна удосконалювати. Полімерне покриття на основі поліетилентере- фталату добре характеризує упаковку і гарантує безпеку продукту.

Жерсть «Protact» здатна до формування і нанесення друку за­вдяки своєму верхньому шару, що створює унікально пристосо­вану поверхню. Існує також екологічна перевага матеріалу «Protact». Завдяки попередньому покриттю жерсті полімером відпадає необхідність у внутрішніх покриттях.

В Україні випускають рибні товари в жерстяних, скляних, пласти- кових банках, вакуумній упаковці, скін-упаковці, стретч-упаковці з піддоном, упаковці з поліетиленової плівки і блістерній упаковці.

Консерви в жерстяних банках за останній період складала до 50 % обсягу українського ринку рибних продуктів (з урахуван­ням імпорту).

Банки для рибної продукції виготовляють із білої жерсті (тов­щина 0,2—0,25 мм), спеціальної лакованої жерсті (покритої тон­ким шаром відповідних лаків і емалей). Вони бувають циліндри­чні й фігурні (прямокутні, овальні, еліптичні), а за конструк­цією — збірні або цільноштамповані. Збірні складаються із кор­пуса з повздовжнім швом і кінців — дно і кришка, однакових за формою і розмірами. Цільноштамповані банки не мають шва, їх штампують із лакованого алюмінію товщиною 0,5 мм, а кришку виготовляють окремо. Вони використовуються переважно в тих випадках, коли потрібно зберегти певну форму продукту (шпроти).

Алюмінієва тара захищає продукт від проникнення газів, во­ди, ароматичних речовин, жирів, світла; не накопичує електро­статичних зарядів; зберігає механічну міцність у широкому діа­пазоні температур; добре формується методами глибокого витя­гування, прокатування, штампування; має низьку питому вагу, привабливий вигляд і можливість нанесення друку.

Скляні банки в основному використовують для консервування ікри, а іноземні виробники — для мідій. У такій тарі добре видно стан, колір і розмір зерен ікри.

Пластикові банки і контейнери виділяють продукцію не лише етикеткою (самоклеючою), але й формою ємності (кругла, оваль­на, квадратна). Завдяки цьому формується стиль торгової марки, яку легко впізнати, що сприяє загальному просуванню продукції конкурентного виробника.

У пластиковій упаковці для пресервів можна виокремити пре- серви преміум-сегмента через встановлення етикетки всередину пластику безпосередньо в процесі лиття. В Україні спостерігаєть­ся тенденція збільшення місткості пластикових банок і відер (бі­льше 1 л) — для сімейного споживання.

Вакуумна упаковка широко використовується для пакування крабових паличок, тушок солоної, копченої, мороженої риби, на­різки, шматочків і пресервів).

Скін-упаковка — це остання пропозиція для рибного ринку, яку умовно можна назвати удосконаленою вакуумною упаков­кою. Російські підприємства використовують скін для рибних паличок (смужки в'яленої риби). Верхню (скін) плівку зовсім не помітно на продукті. З використанням модифікованого середо­вища тривалість зберігання рибних товарів при t +4 —+6 °С мо­жна продовжити до 4—5 тижнів.

«Укрпластик» пропонує упаковку «Doy-Pack» для рибних пресервів. Стоячий пакет є альтернативою пластиковій пляшці і вакуумній упаковці з піддоном. У випадку забезпечення Doy-

Pack спеціальним замком (зіппером), можна досягти безмежної кількості відкривань-закривань пакета.

Пакування у стретч-піддони можна проводити безпосередньо в супермаркетах.

Піддони із вспіненого полістиролу, у тому числі й гнучкі, ви­пускають різних кольорів. Свіжа риба ефектно виглядає на чор­ному фоні, копчена і в' ялена — на жовтих піддонах.

Поліетиленова плівка переважно застосовується для свіжемороже- ної риби. При цьому тушки спочатку фасують, а потім заморожують. Для крупної риби ще застосовують загортання тушки стретч-плівкою.

Блістери використовують для рибної пасти.

Транспортною упаковкою для рибної продукції служать плас­тикові ящики.

Контрольні питання

 1. Які види пакувальних матеріалів і способи упаковки використо­вують у рибній промисловості?

 2. Відмінні особливості різних видів жерсті, що використовуються для рибних консервів і пресервів.

 3. Які переваги й недоліки має алюмінієва тара, пластикові банки?

 4. Що собою являє скін-упаковка?

14.14. Упакування продуктів холодильного оброблення

Широкий асортимент охолоджених продуктів вимагає відповід­них пакувальних матеріалів і форм упаковки, які б підвищували привабливість упакованих продуктів у торговельних підприємствах.

Упаковка охолоджених продуктів повинна відповідати таким вимогам:

 • бути сумісною з продуктом, не токсичною, економічно- ефективною і привабливою для покупців;

 • забезпечувати естетичну привабливість продукту;

 • витримувати процеси фасування і навантаження при пере­міщенні;

 • попереджувати механічні пошкодження, мікробіологічне за­бруднення, потрапляння бруду, забруднення комахами;

 • мати необхідну газопроникність для окремих продуктів;

 • перешкоджати запотіванню, зволоженню або втратам вологи;

 • захищати продукт від дії світла, сторонніх запахів;

 • забезпечувати цілісність герметизації;

 • нести інформацію про продукт;

 • робити помітною фальсифікацію;

 • легко відкриватися, витримувати температуру експлуатації.

Наведені вимоги можуть бути диференційовані залежно від

типу упакованого продукту.

Деякі види упаковки повинні мати відповідну ступінь порис­тості і забезпечувати волого- або газообмін, а пакувальні матері­али, які при цьому використовуються, відповідну проникність. Більшість упаковок із РГС вимагає герметичності, тому пакувальні матеріали для неї повинні характеризуватись відповідними бар'єрними властивостями (волого- або газонепроникність). За­лежно від виду продукту, що охолоджується, пакувальний мате­ріал має витримувати відповідний діапазон температури при га­рячому заповненні, пастеризації в упаковці або при повторному нагріванні перед споживанням. При високошвидкісних безперер­вних операціях пакувальний матеріал, повинен бути сумісним з формувально-фасувально-закупорювальними автоматами.

Після встановлення вимог до упаковки охолоджених продук­тів слід шукати типи пакувальних матеріалів, які мають необхідні характеристики. Пакувальні матеріали із паперу, скла, металу або пластмаси відрізняються своїми індивідуальними особливостями, що враховують при виборі матеріалу (табл. 14.27, 14.28).

Таблиця 14.27

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Матеріал

Основні технічні переваги

Алюміній

Непроникність, мала маса, міцність тари, добрі парамет­ри для утримання внутрішнього тиску

Папір

Різноманітність видів, простота оброблення, комбінування з усіма іншими пакувальними матеріалами, незначна маса

Напівжорсткі пластмаси

Властивості залежать від типу пластмаси, вибору форми тари, виготовлення безпосередньо на підприємстві, не­значна маса

Гнучкі пластмаси

Гнучка зміна властивостей, мала маса, індивідуальний розмір

Скло

Хімічна інертність, непроникність, прозорість, витри­мує внутрішній вакуум, можливість повторного вико­ристання

Таблиця 14.28

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

Матеріал

Скорочені позначення

Алюмінієва фольга

Картон

Целюлоза

Целюлозне волокно

Скло

Натуральні матеріали

Папір

Металізований картон

Сталь

Пластмаси

Акрилонітрил-бутадіон-стирол

АВS(АБС)

Аморфний поліетилен-терефталат

АРЕТ (АПЕТ)

Ацетилцелюлоза

СА (АЦ)

Кристалізований поліетилен-терефталат

СРЕТ(ПЕТ)

Литий поліпропілен

СРР (ЛПП)

Пінополістирол

ЕРS (ППС)

Етиленвінілацетат

ЕУА (ЕВА)

Етиленвініловий спирт

ЕУОН (ЕВС)

Поліетилен високого тиску

НВРЕ(ПЕВТ)

Ударноміцний полістирол

НІРS (УпПС)

Поліетилен низького тиску

ЬРРЕ (ПЕНТ)

Лінійний поліетилен низького тиску

ЬЬРРЕ ЛПЕНТ

Модифікований нейлон

MXDE (МН)

Орієнтований поліпропілен

ОРР (ОПП)

Орієнтований полістирол

ОРS (ОПС)

Поліаміднейлон

РА (ПА)

Полікарбонат

РС (ПК)

Поліетилен

РЕ (ПЕ)

Поліетилентерефталат

РЕТ(ПЕТ)

Модифікований

РЕТО (МПЕТ)

Поліпропілен

РР (ПП)

Полістирол

РS (ПС)

Полівінілхлорид

РУС (ПВХ)

Полівініліденхлорид

РУРС(ПВДХ)

Непластифікований полівінілхлорид

UPУС (НпПВХ)

Для упаковки охолоджених харчових продуктів широко вико­ристовують папір і картон. Вони легко піддаються оздобленню, можуть служити допоміжним матеріалом у вигляді етикеток, картонних коробок, лотків або зовнішньої упаковки. Вони мо­жуть бути з покриттям (віск, силікон, ПВДХ), як ламінати з алю­мінієвою фольгою або гнучкими пластмасами. Такі покриття або ламінування забезпечують термосклеювання і покращують кис­не-, волого- і жиронепроникність. Наприклад, вершкове масло традиційно фасують у вощений папір або багатошаровий папір, покритий алюмінієм. Подвійні лотки із термостійкого картону покривають поліетилентерефталатом (ПЕТ) методом екструзії. Вони можуть витримувати температури до 220 °С і, відповідно, придатні для нагрівання готових до споживання охолоджених продуктів. Прикладом служать лотки-сусцептори, які дозволяють у мікрохвильовій печі підсмажувати і робити хрустким м'ясо та вироби із тіста, наприклад піца і пироги. Мікрохвильовий лоток- сусцептор виготовлений із картону, покритий металізованою плі­вкою.

Нові технології виробництва скла і використання пластикової обплітки із ПВХ або 1111С дозволяють зменшити бій скла.

Пресовані лотки із алюмінієвої фольги давно застосовують для упаковки готових заморожених продуктів і гарячої їжі нави­нос, а також для багатьох охолоджених продуктів. Масло і мар­гарин фасують у папір, ламінований алюмінієм. Алюмінієва фольга застосовується також у контейнерах із картонного компо­зиту для охолоджених фруктових соків і молочних напоїв. Аеро­зольні балончики з алюмінію або сталі використовують для охо­лоджених кремів (вершків) і плавленого сиру.

Пластик вважається найкращим матеріалом для упакування більшості охолоджених продуктів. У пластик або матеріали на його основі часто упаковують фрукти і овочі, охолоджені десер­ти, готові страви, молочні та морепродукти, м' ясо, страви із ма­каронних виробів, домашню птицю. При виготовленні напівжо­рстких пластмасових контейнерів для охолоджених продуктів в основному використовують ПЕ, ПП, ПС, ПВХ, ПЕТ і співполі­мер акрилонітрилу, бутадієну і стиролу (АБС). Інші пластики, наприклад полікарбонат (ПК), використовують у невеликих кіль­костях.

Тара із гнучких пластиків випускається у вигляді різноманіт­них пляшок, банок, лотків та інших форм. Це найбільш дешевий матеріал, який може бути використаний для упакування швидко­псувних охолоджених продуктів у вакуумі або РГС. Пластики

(ПЕ і ПП) можуть бути металізовані фольгою, мають високі бар'єр­ні властивості.

Для упакування охолоджених харчових продуктів перевагу на­дають полімерам з термопластичними властивостями, які розм' як- шуються при нагріванні без хімічного руйнування.

Упаковка суттєво впливає на якість заморожених продуктів, втрату маси, а також умови тепловіддачі. Наявність упаковки по­переджує або значно зменшує ступінь несприятливого впливу зо­внішнього середовища на продукт, знижує усушку, окислювальні зміни, втрату або поглинання летких ароматичних речовин, мож­ливість механічних пошкоджень. Для поліпшення тепловідве- дення і попередження сублімації вологи пакувальний матеріал повинен щільно прилягати до поверхні продукту.

Для охолоджених і заморожених продуктів розроблено мате­ріал КАРА iso, який відрізняється високими ізоляційними влас­тивостями. Основою його є жорсткий пінополіуретан, який має двостороннє покриття із металізованого поліефіру. Він характе­ризується добрими ізоляційними і бар'єрними властивостями. При своїй товщині до 25 мм є відповідним до властивостей полі­стиролу з товщиною 20-40 мм, що розширюється. Цей матеріал забезпечує надійне транспортування охолоджених і заморожених харчових продуктів при температурі оточуючого середовища 20°С протягом 4 діб без додаткового охолодження. Висока гнуч­кість цього матеріалу дозволяє його вирубувати і гофрувати з отриманням одинарних або подвійних стінок.

Глибокозаморожені продукти упаковують у спеціальні типи полімерних і комбінованих матеріалів.

Глибокому заморожуванню піддають, як правило, напівфаб­рикати м' ясні, рибні, на основі тіста, морепродукти, овочі і фрук­ти, морозиво та ін. Кожна група продуктів, які заморожують, ма­ють свої відмінні особливості холодильного оброблення і зберігання.

М'ясні напівфабрикати глибокого заморожування представле­ні в основному із січеного м'яса (фрикадельки, біфштекси, котле­ти). Глибоке заморожування вважається найбільш перспектив­ним способом тривалого зберігання м'яса, оскільки при -18 °С яловичина зберігається протягом одного року, а при -30 °С — до 2 років. У неупакованому вигляді заморожене м' ясо під час збе­рігання втрачає від 1 до 3 % маси, а також піддається негативним якісним змінам. М' ясні вироби, призначені для швидкого замо­рожування, охолоджують і направляють поштучно у морозиль­ний тунель. Процес займає 30—40 хв і відбувається при темпера­

турі -35 40°С. Температура внутрішніх шарів продукту при

розвантаженні з морозильних апаратів повинна складати не вище -18 °С. Потім м'ясні вироби фасують у пакети з плівкових мате­ріалів або у картонні пачки по 2—4 кг і зберігають при темпера­турі ± 2 — 6°С не більше 36 год з моменту виробництва, або при температурі не вище як -18°С — до 6 місяців.

Морепродукти займають до 10 % асортименту харчових про­дуктів торговельного підприємства. Вакуумним способом у ПЕ- пакети упаковують крабові палички, рибні бургери, інші рибні продукти, напівфабрикати тощо. Широко представлені й напів­фабрикати на основі сурими, зокрема імітація креветок, філе лоб- стера, рибних паличок та інших морепродуктів, приготовлених із рибного фаршу. Заморожені креветки, молюски, мідії, а також набори різноманітних морепродуктів упаковують у пакети із плівкових багатошарових матеріалів.

Заморожені напівфабрикати на основі тіста представлені різ­номанітними заготовками. Асортимент налічує понад 35 видів продукції, у тому числі напівфабрикати піци з різними наповню­вачами, заморожені пельмені, вареники і млинці. Для упакування використовують фасувально-пакувальні автомати і напівавтома­ти, які одночасно здійснюють вагове дозування продукту і фор­мування пакета із рулонної плівки. Упаковка представлена про­зорими або напівпрозорими поліпропіленовими пакетами із зварними швами і нанесеним друком. Вона приваблива, міцна і зручна при транспортуванні. Пельмені та інші напівфабрикати на основі тіста, упаковані в пакети, можуть бути укладені на палети, в ящики із картону, лотки із листового полістиролу і обтягнуті стреч- або термоусадковою плівкою.

Фрукти і овочі реалізують замороженими цілими або наріз­ними, у вигляді салатних і супових сумішей. Фасують таку про­дукцію, як правило, в пакети із поліетилену з нанесеною флексо- графським способом інформацією про виробника і продукт. Терміни зберігання становлять від 1 тижня до 24 місяців (при -6 °С — 1 тиждень, при -12 °С — 1 місяць, при -18 °С — 24 місяці). Упаковку підбирають на основі високої морозостійкості матеріа­лу (-20 °С і нижче); його еластичності і здатності розтягуватись. Також враховують високу вологостійкість, властивість не приме­рзати до замороженого і не прилипати до розмороженого продук­ту, здатність при низьких температурах попереджувати субліма­цію і випаровування вологи із продукту; добру зварюваність або склеюваність в умовах низьких температур і підвищеної віднос­ної вологості повітря.

За кордоном сучасну упаковку для заморожених продуктів ви­робляють зі спеціальної співекструдованої плівки (Frezer Film) на основі співполімерів етилену з вінілацетатом (СЕВ), лінійного полі­етилену (ЛПЕ), ультралегкого поліетилену (уПЕ) і металоцінового поліетилену (М-ПЕ). Ці плівки товщиною 50—60 мкм мають висо­ку прозорість, добру еластичність, стійкі до проколювання, відріз­няються якісними декоративними характеристиками. Фрізер-плівки характеризуються доброю зварюваністю, яка зберігається при низь­ких температурах (нижче -10 °С), що дозволяє використовувати ма­теріали на високошвидкісних пакувальних лініях фасування замо­рожених харчових продуктів. Герметичні пакети із фрізер-плівок, широко використовують для фасування м' яса, замороженої риби, морепродуктів, овочевих асорті та овочевих супових концентратів, кондитерських виробів (тортів, тістечок, бісквітів тощо), замороже­них напівфабрикатів (пельменів, котлет, біфштексів, вареників).

Багатошарові співекструдати ПЕ-плівки, які випускаються «Укрпластиком», мають зовнішні шари із модифікованого полі­етилену (ПЕ), що сприяє добрій зварюваності навіть при низькій температурі.

Для упакування високоякісних продуктів глибокого заморо­жування пропонуються екструдовані ламінати і співекструдати під торговими марками SOLAN® і VIPAN®, а також комбіновані плівки на основі ПЕ і ПП типу Polyten. Перевагами цих плівок є підвищена ударна міцність і стійкість до глибокого заморожу­вання, надійна зварюваність і міцність швів, а також можливість збільшення продуктивності пакувальних матеріалів.

Співекструзійні і ламіновані бар'єрні плівки здатні захистити м' ясо, рибу, сир та інші харчові продукти від впливу несприятли­вих факторів, у декілька разів подовжують терміни придатності продукції, незалежно від того, в замороженому чи в розмороже­ному стані знаходиться продукт, відрізняються високими експлу­атаційними характеристиками і привабливим зовнішнім вигля­дом (табл. 14.29).

Співекструзійні бар'єрні і фрізер-плівки мають високу ступінь розтягування і при вакуумуванні або термоформуванні рівномір­но витягуються, щільно облягають упакований продукт. Ламіна­ти виготовляють з використанням міжшарового друку, захище­ного шаром прозорого поліетилену. При цьому упаковка набуває особливих санітарно-гігієнічних властивостей, оскільки виклю­чається міграція компонентів фарб при контакті з жиром і кислим середовищем м' ясних продуктів, а також у результаті теплової дії при зварюванні, пастеризації і стерилізації.

Таблиця 14.29

ПЛІВКОВІ I КОМБІНОВАНІ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

Матеріал

Товщина,

MKM

Маса, г/м2

Продукція

Упаковка

Умови зберігання

Співекструзійні плівки тришарові на основі ПЕ і ГЇЕ

40—90

36,8—82,8

Заморожене м'ясо у бло­ках, тушах і відрубах, за­морожена риба і море­продукти

Герметичні пакети або мішки

-2 °С — 0 °С —

більше 10 діб, -20 °С і нижче — 6 міс. і більше

Три- і п'ятишарові фрезер-плівки на ос­нові CEB, ПЕ, ПЕ*

40—70

36,8—64,4

Крабові і рибні палички, пельмені, м'ясні та рибні напівфабрикати, море­продукти, овочеві асорті, фрукти, маринована, со­лена, копчена риба, бали­ки та інші делікатеси

Герметичні пакети

0 °С — +2 °С — до 3 діб;

-2 °С 10 °С —

більше 60 діб

П'ятишарова СоПА ЛЛЕЛЛЕ */СоПАЛЛЕ/ CEB

40—150

40—150

Риба і морепродукти (охо­лоджені, заморожені), ри­ба копчена і балики, со­сиски, сардельки, м'ясні делікатеси

Герметичні, вакуумні, вакуумно-термофор- мовані пакети

При20 °С-3-10 діб; 0 °С — + 6 0C до 15 діб;

-2 C 10°С —

більше 60 діб

П'ятишарова ПЕ/ СоПА/ ПЕ*, ПЕЛЛА/ ПЕ*ПП/СоПАЛЛЕ*С ЕВ/СоПАУСЕВ СЕВ/СоПАЛЛЕ*

40—150

40—150

Сосиски, сардельки, м'яс­ні напівфабрикати, про­дукти з цінних сортів риби

Обтягувальна термо­формована упаковка (плівка для низу), ва­куумні пакети

0 °С — +6 °С — 10—12 діб при 20 °С -3 — 5 діб

Три- і п'ятишарова на основі ПЕ і ПЕ

20—90

36,8—82,8

Заморожене м'ясо, птиця, м'ясні напівфабрикати і кулінарія

Герметичні пакети або мішки

При 20 °С і нижче — до 1 року

Ламінати БШАН ш // ПЕ

20—40

18,2—36,5

Охолоджене або заморо­жене м'ясо, птиця, м'ясні напівфабрикати і кулі­нарія

Герметичні пакети або мішки

-2 °С — +5 °С — до 3-х діб;

-2 °С 10 °С —

більше 10 діб

ГШТ/ЛЛЕ/СоПА/ ПЕ*

65—105

68—106

М'ясо, ковбаси, бекон, окороки, сало, корейка

Вакуумні пакети

+2 °С — +5 °С — до 15 діб; -2 °С — -10 °С) — більше 30 діб

БІПАН ™ // БІПАН

тм

40—60

36,5—54,8

Заморожені напівфабри­кати, пельмені, вареники, м'ясна кулінарія

Герметичні пакети

+2 °С — +5 °С — до 15 діб; -2 °С— -10 °С-більше 30 діб

ПАШЕ*, ПЕ//ОПА/ЯШ

65—105

66—102

Риба і морепродукти (охолоджені, замороже­ні), риба копчена і бали­ки, ковбаса, бекон, сало, корейка, окороки

Вакуумні пакети

+2 °С — +5 °С

до 15 діб; -2 °С — 10 °С —більше 30 діб

ПЕТШЕ*

50—100

52—103

Риба і морепродукти, ба­лики, ковбаса, сало, ко­рейка, окороки

БІПАН™//ФАЛ// ПЕ*

70—120

80—126

Заморожене і охолодже­не м'ясо, птиця, які під­лягають довготривалому зберіганню

Вакуумні і вакуумно- формовані пакети

+2 °С — +5 °С — до 15 діб; -2 °С — -10 °С — більше 30 діб

ПЕТ//ФАЛШЕ*

60—100

78—115

Заморожене і охолодже­не м'ясо, птиця, які під­лягають довготривалому зберіганню

Вакуумні і вакуумно- формовані пакети

+2 °С — +5 °С — до 15 діб; -2 °С — - 10 °С — більше 30 діб

Усі плівки для заморожених продуктів мають добру зварюва­ність, що забезпечує цілісність і герметичність упаковки протя­гом усього терміну її експлуатації. Найбільш високі показники герметичності досягаються із застосуванням зовнішніх поліети­ленових шарів, які характеризуються:

 • підвищеною липкістю розплаву, що запобігає попаданню всередину упаковки повітря;

 • кращою зварюваністю, у тому числі при забрудненні поверх­ні плівки залишками продукту, жиром і вологою;

 • високою міцністю на відрив у гарячому стані («Hot-Tack»);

 • високою міцністю зварних швів, що запобігає розшаруванню плів­ки, виникненню тріщин, мікроотворів унаслідок згину і перегину;

 • зменшеною температурою зварювання і здатністю зварюва­тися при мінусових температурах.

Новий тип поліпропілену (ПП) Profax SC-204 (Montell North Amarica) особливо придатний для заморожених продуктів. Не­зважаючи на жорсткість матеріалу при низьких температурах, він механічно міцний до пошкоджень і заміняє двошарові компози­ційні матеріали. Поряд з відомими плівками Smart, з'явилася термоусадкова плівка Forgiving (Dn Pont Parckaging) Clysav HP, стійка до дії широкого діапазону низьких температур.

Більш довготривалий захист від змін якості харчових продуктів можна забезпечити упакуванням їх у бар'єрні газоселективні плівки методом вакуумування з наступним зберіганням в охолодженому ви­гляді. При упакуванні з вакуумуванням використовують плівкові ма­теріали, до складу яких входить термозварний шов із поліетилену.

Перспективними для упакування свіжезаморожених м' ясних про­дуктів вважаються їстівні покриття типу «активних» оболонок, у яких плівкоутворюючою основою є поліцукри. Застосування такого мате­ріалу виключає забруднення довкілля відходами використаної плівки, оскільки наступна переробка м'яса здійснюється разом з покриттям.

Контрольні питання

 1. Яким вимогам повинна відповідати упаковка охолоджених продуктів?

 2. Порівняйте технічні переваги сучасних пакувальних матеріалів для охолоджених харчових продуктів.

 3. Які види пакувальних матеріалів використовують для глибокозамо- рожених продуктів, морепродуктів, заморожених напівфабрикатів на осно- ві тіста, фруктів та овочів?

 4. Із яких видів співекструдованої плівки виробляють сучасну упаковку для заморожених продуктів?

 5. Дайте характеристику плівковим і комбінованим пакувальним мате- ріалам для заморожених продуктів.

1

ОСОБЛИВОСТІ УПАКУВАННЯ

ОКРЕМИХ ГРУП НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Упакування косметичної продукції

При упакуванні косметичної продукції важливим є вибір ма­теріалу для виготовлення упаковки, її об'єм, місткість та інші чинники. Пакувальна одиниця товару складається із споживчої тари (баночка, туба, флакон) і футляра (картонна упаковка), але споживчу тару для косметичної продукції переважно називають упаковкою.

Об'єм упаковки для косметичної продукції повинен бути та­ким, щоб споживач мав можливість використати цю продукцію протягом строку її придатності.

При визначенні оптимального розміру упаковки косметич­них виробів необхідно враховувати такі фактори: масу порції крему при одноразовому використанні, рекомендації щодо за­стосування, тривалість курсу застосування; термін придатності крему.

Упаковку вітчизняних кремів уніфіковано за розмірами. Пере­важно використовується однакова за місткістю упаковка для кремів різних за призначенням, місцем нанесення, частотою ви­користання та нормам витрат.

Після відкривання упаковки з кремом і при використанні в нього попадають бактерії у кількості, яка прямо пропорційна діаметру отвору і ступеню взаємодії з руками людини в процесі вилучення крему. Тому упаковка крему в тубі має перевагу над баночками з широким отвором, а флакон з диспенсером (для дозованого спожи­вання) — над звичайним флаконом. Зараз створюються капсульова­ні косметичні препарати (капсули, ампули) для одноразового вико­ристання малих порцій крему дискретно у міру потреби.

Упаковка косметичних кремів, поряд з різними функціями, володіє інформативністю, тобто є носієм маркування. Косметичні

товари безпосередньо контактують з організмом людини, і тому інформація про них бажана більш детальна та чітка.

Для фасування багатьох парфумерно-косметичних виробів усе більше використовують вертикальні туби, які мають ряд переваг, зокрема функціональність і декоративність. Вони обмежують до­ступ повітря до препарату і порівняно дешеві.

Популярною вважається економічна упаковка, яка передбачає використання поліетиленової м' якої тари, замість твердої або фа- сування косметичних засобів у флакони, туби, зроблені із порів­няно дешевих матеріалів з мінімальним дизайном.

Усе більшого поширення набуває виробництво дрібної тари — до 50 мл.

Підбір упаковки в основному залежить від властивостей ко­сметичної продукції, яка буде контактувати з упаковкою. На­приклад, фарби для волосся упаковують у газонепроникні мате­ріали — переважно металеві туби, оскільки кисень повітря легко окислює інгредієнти, які входять до складу барвника. У випадку упакування продуктів, що містять леткі розчинники, спеціалісти рекомендують використовувати спеціальні марки поліетилену високої густини, який інертний до цих продуктів і відносно непроникний. Засоби догляду за шкірою з легкоокис- лювальними біологічно активними компонентами повинні бути надійно захищені від світла і різкого перепаду температур пові­тря. Для зберігання такої косметики використовують флакони і різноманітні баночки із поліпропілену. Для упакування шампу­нів, піномиючих засобів, а також лосьйонів і гелів часто вико­ристовують упаковку із ПЕТ.

Скло використовується для виготовлення елітної упаковки пе­реважно дорогих сортів парфумерії і косметики. Найбільшим по­питом користується молочно-біле — онікс (Pond's), а також без­кольорове матове («срібна лінія» і «золота лінія») скло.

Усе більшої популярності набувають композиційні матеріали, що дозволяє отримувати упаковку з новими властивостями. На­приклад, багатошарові полімерні туби знайшли широке викорис­тання для зубних паст. Вони забезпечують тривале зберігання аромату в упаковці. Використання натуральних олій і жирів у складі товару вимагає упаковки з підвищеними бар'єрними влас­тивостями.

За результатами досліджень польських споживачів, для одно­го і того самого крему 32,1 % опитаних надали перевагу полімер­ній тарі, 29 % — скляній, 20,6 % — полімерні туби. Металева упаковка (туби і коробочки) користуються попитом у 1,5 % рес­

пондентів. Результати досліджень показали, що жінки після 35 років надають перевагу скляній тарі — 44 %, полімерній упаковці 30 % і дуже рідко полімерні туби — 12 %. У віковій групі до 35 років результати були протилежними: близько 20 % опитаних надають перевагу скляній тарі для косметики, понад 30 % — по­лімерній і 25 % — тубам.

Від конструкції упаковки залежить кількість консервантів, що додаються у косметичний засіб. Наприклад, у баночках цей засіб найменш захищений від дії довкілля, тому косметика в такій тарі повинна мати відповідний захист за допомогою консервантів. Також бажано використати захисну мембрану або плівку зі спе­ціальної фольги, яка захистить косметику до часу її першого ви­користання. Більш оптимальним можна вважати випуск космети­ки в тубах або упаковці з дозаторами. У тубах обмежується контакт косметичного засобу з довкіллям. У них можна випуска­ти різні види косметичної продукції і вони дешевші порівняно з іншими видами упаковки. Дозатори видають певну невелику кі­лькість засобу, і тільки ця його частина безпосередньо контактує з повітрям.

Недорога косметика для молоді краще реалізується в тубах і флаконах з дозаторами, а косметичні препарати середнього ціно­вого сегмента — у полімерних або скляних баночках.

Для ексклюзивної косметики перевага надається класичній упаковці із скла і картону.

При підборі форми враховують особливості фасування і мар­кування. В'язкі засоби — шампуні, бальзами, гелі для душу не бажано фасувати у високі флакони. Конструкція флаконів із жор­стких матеріалів, не доповнених насадками-дозаторами, повинна бути достатньо плоскою, яка легко стискується для видавлюван­ня косметичного засобу. Перспективною вважають економічну упаковку «Доу-пак».

При розрахунку розміру упаковки для косметичної продукції враховують масу порції при одноразовому використанні, рекомен­дації щодо частоти використання, тривалості курсу використан­ня, строку придатності.

Упаковка мінімальних розмірів дозволяє виробнику додавати в продукцію консерванти в меншій кількості.

У літературі наводяться дані про раціональні розміри упаков­ки для кремів різного призначення (табл. 15.1).

Останнім часом значного поширення набула мінімальна упа­ковка місикістю 10—15 мл, вона може бути тестером, пробною дозою або дорожнім засобом.

Таблиця 15.1

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОБ'ЄМ УПАКОВКИ ДЛЯ КРЕМУ

Групи кремів

Місткість упаковки, г

Гарантійний строк зберігання, місяців

6

12

Для шкіри навколо очей

до 20

20—40

Для вій

не > 6

6—9

Для обличчя

не > 35

35—65

Для рук

не > 80

70—150

Для ніг

80—85

85—170

Для волосся

110—120

220—340

Для тіла

250—300

до 600

У дизайні перевага надається неблискучій, глазурованій упа- ковці.

Для частини виробів лікувального призначення переважаючим є білий колір у поєднанні з пастельними тонами. Сонцезахисні за- соби доцільно упаковувати у тару яскравого, теплого, енергетич- ного кольору — червоного, оранжевого і коричневого. По- пулярними залишаються прозорі відтінки — зелений, червоний, синій, золотий і сріблястий кольори, а також мідний і металевий відливи.

Сучасні упаковки для парфумерно- косметичної промисловості

В останні десятиріччя XX століття упаковка зайняла пріоритет­ні позиції в економіці індустріально розвинутих країн світу. Спе­ціалісти стверджують, що в період до 2010 р. найбільшим попи­том буде користуватися упаковка для парфумерно-косметичних товарів. Це обумовлено тим, що ряд косметичних засобів відно­ситься до товарів першої необхідності і на сучасному рівні роз­витку цивілізації та культури косметичні засоби, а відповідно і упаковка для них, будуть постійно бажані.

Тривалий час у товарознавстві упаковка розглядалась переваж­но як фактор, що зберігає якість товарів, а це призвело до відсут­ності вимог до неї як самостійного спрямування.

Для упаковки косметичних товарів МОЗ України дозволяє ви­користовувати полімерні матеріали, які застосовуються для упа­кування харчових продуктів, хоч окремі види косметичних засо­бів містять у своєму складі агресивні й до кінця не вивчені компоненти (наприклад, поверхнево-активні речовини, емульга­тори, жири, кислоти, біологічно активні речовини).

Поки що практично відсутні експериментальні дані щодо змі­ни споживчих властивостей полімерної упаковки при контакті з косметичними засобами в реальних умовах.

Основними пакувальними матеріалами для косметичної про­дукції є полімери — поліетилен, поліпропілен, полістирол і полі- етилентерефталат. Вибір того чи іншого матеріалу залежить від властивостей косметичної продукції, яка буде знаходитись у кон­такті з упаковкою. Так, наприклад, фарби для волосся упакову­ють у газонепроникні матеріали — переважно в металеві туби, оскільки кисень повітря легко окислює інгредієнти, які входять до складу фарби. У випадку упакування продуктів, які містять розчинники, спеціалісти рекомендують застосовувати спеціальні марки поліетилену високого тиску, який інертний до цих продук­тів і відносно непроникний.

Засоби догляду за шкірою з легкоокислювальними біологічно активними компонентами повинні бути надійно захищені від світ­ла і різкого перепаду температури повітря. Для зберігання такої косметики використовують флакони та різноманітні баночки із поліпропілену. Поліпропілен міцний, жиростійкий, перешкоджає проникненню кисню повітря і водяних парів.

Стиролакрилонітрил (САН) — прозорий, хімічностійкий, удароміц- ний матеріал і перспективний для упакування косметичних виробів.

Поліетилентерефталат має низьку проникність для ароматич­них речовин, добру стійкість до жирів, прозорий, що й обумов­лює широке застосування для упакування косметики.

Значну частку шампунів, піномиючих засобів, а також лось­йонів і гелів фасують у тару із поліетилентерефталату.

Скло залишається важливим матеріалом у виготовленні упа­ковки для парфумерно-косметичної продукції. Особлива роль йо­го у виготовленні елітної упаковки для дорогих сортів парфумерії і косметики. Найбільшим попитом користується молочно-біле — онікс (Pond's) і безкольорове матове скло.

Усе більшої популярності набувають композиційні матеріали, що дозволяє отримувати упаковку з новими, несумісними влас­тивостями. Наприклад, багатошарові полімерні туби знайшли широке застосування для зубних паст.

Більше 20 підприємств України виробляють упаковку для парфумерно-косметичної промисловості. Новий продукт часто поєднується з новою упаковкою і включає оновлений дизайн і перспективні матеріали. Прикладом можуть служити такі матері­али, як Easter PETG і «Soft touch».

Easter PETG співполістер 6763 — це прозорий термопластич­ний полімер. Він застосовується для виготовлення екструзійної плівки і листа, туб і екструзійновидувної тари. Матеріал блиску­чий, прозорий, що відповідає косметичній упаковці сучасного дизайну.

Кінцева «G» вказує на використання гліколю при виготовлен­ні поліестеру, завдяки чому можна створювати флакони, туби без шва. Крім того, матеріал характеризується високими бар'єрними властивостями, жиро-, водонепроникністю, стійкістю до реакцій­ної дії зовнішнього середовища. Тару із такого матеріалу можна переробляти, оскільки він екологічно чистий.

«Soft touch» — це двошаровий матеріал із бархатисто- шовковою поверхнею. Внутрішній шар виконується зі звичайно­го поліетилену або поліпропілену, а зовнішній включає велику кількість тальку, що й створює відчуття м' якості.

Ці матеріали можна замінити полівінілхлоридом при екструзії м' якої плівки. Базовий колір — напівпрозорий, але можливе за­барвлення в будь-який інший. Матеріал має добрі протиударні характеристики, відповідає всім міжнародним стандартам і при­датний для спиртовмісної продукції та жирних середовищ.

Найбільше нових позицій з'являється серед дезодорантів, ша­мпунів, гелів для душу і піни для ванн. Дезодоранти доповнюють своє лідерство різноманітністю упаковки: кулькові, висувні, тю­бикові, аерозольні тощо.

За останні роки утворились нові сегменти продукції, упаковка яких має ряд відмінних ознак. Наприклад, дитяча косметика має ха­рактерні ніжні відтінки в кольоровому оформленні, флакони у ви­гляді іграшок-звірят і особливо безпечні матеріали виготовлення.

Перше місце за обсягом споживання (туб у штуках) належить ринку парфумерно-косметичної продукції і засобів особистої гі­гієни (лідерство належить зубним пастам). На даний час 99,5 % виробленої у світі пасти упаковують у туби. Виняток (0,5 %) ста­новлять ті марки зубної пасти, які надходять у реалізацію у фла­конах, обладнаних спеціальними дозаторами. Значна частка туб використовується для фасування кремів (для обличчя, рук тощо), піномиючих засобів — шампунів, гелів, бальзамів, емульсій, за­собів для укладання волосся.

Пластикові туби (екструзійні, коекструзійні) переважають за популярністю алюмінієві та ламінатні. Останнім часом підвищу­ється зацікавленість виробників до ламінатних туб.

Разом з косметичною галуззю активно розвивається і ринок «космецевтики» — косметики, рецептури якої включені особливі складники (екстракти лікарських трав, мінералів, водоростей, лі­кувальних солей, продуктів бджільництва тощо). Продукти «кос- мецевтики» належать групи парафармацевтики — «біля фарма­цевтичної» продукції. Тому виробники «космецевтики» застосову­ють переважно алюмінієві туби, які мають найбільш надійні бар'єр­ні властивості, що особливо важливо для кремів, гелів.

На ринку парафармацевтики відомі й інші види туб — пласти­кові та ламінатні (бальзами, креми, гелі). На світовому ринку туб проводяться інноваційні розробки — hands free (з різними внут­рішніми механізмами), унікального зовнішнього оформлення.

У США кращою вважають п'ятишарову коекструзійну тубу з невидимим бар'єром, яка попереджує випаровування парфумерних інгредієнтів вмістимого. Хвостова частина прозорої туби прикра­шена золотою фольгою (метод гарячого тиснення), а фактурна насіч­ка поруч з горловиною повторює насічку на кришці туби.

Вторинною упаковкою для парфумерної продукції залишаються: коробочки, переважно картонні, в які укладають флакони з духами, одеколонами; маленькі целофанові мішечки білого кольору з лого­типом (косметична продукція). Упаковані таким способом баночки нагадують дорогі екзотичні фрукти, загорнуті у білий папір.

Розроблені нові технічні пристрої для забезпечення раціональ­ного використання препаратів і полегшення користування упако­вкою. Наприклад, відкидна кришечка «фліп-офф» упевнено виті­сняє з туб і флаконів кришки, які загвинчуються.

Новинкою є дозатор — диспенсер, який чітко контролює подачу вмістимого флакону, не дозволяє проливати лосьйон, шампунь.

У косметичній упаковці застосовують різноманітні закупорки від пробкових і притертих скляних кришок до високотехнологіч- них диспенсерів, а також багато стилізацій.

Упакування сухих будівельних сумішей

Сухі суміші — це суміш твердих сухих компонентів, які виго­товляються у виробничих умовах і використовуються на будів­ництві та ремонтних роботах. Упаковка відіграє важливу роль як засіб просування сухих сумішей на ринок, оскільки якість продук­

ту на першому етапі асоціюється з якістю упаковки. Упаковка сухих сумішей повинна приваблювати увагу покупців, бути зруч­ною для перевезення, складування та споживання, міцною і чис­тою, забезпечувати збереженість продукту.

Поширені три основні види упаковки сипких продуктів: міш­ки, біг-беги (м'які контейнери) і дрібні фасовки (пакети). Біг-беги вважаються транспортною упаковкою, маса упаковки становить від 500 до 2000 кг, мішки — переважно транспортна упаковка, масою від 5 до 50 кг, і пакети — масою 1—5 кг.

Мішки потребують певної ручної праці і тому маса окремих будівельних сумішей може коливатись у певних межах. Напри­клад, цемент і дешеві сухі суміші фасують по 50 кг, а дорогі — переважно по 25 кг, тоді як у Європейських країнах регламенто­вана маса мішка з цементом і сухими сумішами становить 25 кг. Мішки перевозять у пакетованому, та і у не пакетованому вигля­ді. Пакетування — це формування транспортної упаковки масою 1000—2000 кг.

Мішки паперові використовують для фасування, транспорту­вання та зберігання різних порошкових, сипких продуктів і мате­ріалів. Вони характеризуються повітропроникністю, екологічною чистотою й легким укладанням на піддони. Багатошаровість па­перового мішка дозволяє підібрати оптимальне співвідношення розміру і міцності. Крім будівельних матеріалів паперові мішки використовують для упакування деревного вугілля, різних комбі­кормів, кормів для домашніх тварин, для заморожених продуктів харчування.

Розрізняють багатошарові мішки: склеєні і зшиті, відкриті й закриті. Загальна кількість шарів паперу в мішку може досягати 6. Склеєні мішки мають перевагу над зшитими щодо економії папе­ру, технології виготовлення та експлуатації. У закритих мішках при формуванні одного із днищ монтується спеціальний клапан для завантаження матеріалів. Інструкція клапана така, що після заповнення мішка клапан під тиском вмістимого закривається і щільно закупорює мішок. Сухі суміші фасують переважно в за­криті мішки із внутрішнім клапаном, який сам закривається.

Пакети із полімерних матеріалів для непродовольчих товарів поділяються на два типи: І — з прямим дном без клапанів (від І-1 до І-12), з клапаном (І-13, І-14); з фальцями (І-15 і І-16); ІІ — з прямокутним або шестикутним дном (ІІ-1 і ІІ-2).

Їх виготовляють з різних видів плівок залежно від вимог, які ставляться до упаковки конкретних видів продукції. Матеріали для виготовлення пакетів, призначених для упакування іграшок,

повинні бути допущені МОЗ. Товщина плівки встановлюється нормативними документами на пакети для конкретних видів продукції з урахуванням вимог до їх збереженості.

Якість поверхні пакетів, крім швів, повинна відповідати вимо­гам стандартів на полімерні плівки, з яких вони виготовлені. Внутрішня поверхня пакета не повинна злипатися. Шви мають бути без пропусків клею, зварні шви — герметичними, якщо це передбачено стандартом на пакети конкретних видів продукції. Нормується також і міцність швів пакетів.

Пакети одного типорозміру і матеріалу закладають у стопу від 100 до 1000 штук. Стопи пакетів скріплюють стрічкою звичайною або липкою, їх формують у кіпи і загортають в обгортковий папір або закладають у мішки із термозварних плівок і герметизують.

У кожну кіпу вкладають або наклеюють ярлик з інформацією про найменування або марку матеріалу, з якого виготовлений па­кет, тип і розмір пакета, кількість пакетів у кіпі, номер пакуваль­ника, позначення стандарту.

Кіпи зберігають у штабелі висотою не більше 2,5 м у закритих складських приміщеннях, в умовах, встановлених для полімер­них плівок.

Пакети із плівкових матеріалів для промислових товарів ви­пускають згідно з галузевим стандартом відповідних розмірів з певної товщини плівки. Частина пакетів виготовляється з руч­ками або з клапанами відповідно до зразків-еталонів. Для паке­тів використовують різні полімерні плівки, у тому числі й ко­льорові.

При оцінці якості звертають увагу на зовнішній вигляд, стій­кість малюнку флексографського друку та міцність шва.

Маркування включає розмір пакета, їх кількість у пачці, дату випуску, масу упакованого місця (при груповій упаковці).

Вироби одного розміру й рисунка укладають у стопи від 50 до 500 штук, а потім у поліетиленовий пакет і заварюють.

Упаковку стопи комплектують у пачки по 5—10 штук, закла­дають у мішки із термозварних плівок і заварюють. Маса мішка допускається до 25 кг.

Пакети розмірами 500 х 550 мм комплектуванню у пачки не підлягають.

Зберігають пакети на піддонах у складських приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів при температурі від 5 до 10 °С на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів. Гаран­тійний термін зберігання пакетів — 6 місяців з дня одержання їх замовником.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.