Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
прол.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
467.39 Кб
Скачать

Серія «Усі уроки» Заснована у 2006 році

Т. О. Бізбіз

уроки до курсу

«ЛЮДИНА і СВІТ» 11 клас

Книга скачана с сайта піїр://е кпіаа.іп.иа

Издательская группа «Основа» — «Электронные КНИГИ»

Харків Видавнича група «Основа» 2011

УДК 37.016 ББК 74.266.3 Б59

Бізбіз Т. О.

Б59 Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас. Стандарт­ний, академічний та профільний рівні. — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 301 [3] с. : табл. — (Серія «Усі уроки»).

18ВЫ 978-617-00-1041-4.

У посібнику представлені усі уроки до курсу «Людина і світ» для 11 класу за програмою 2010 р. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

УДК 37.016 ББК 74.266.3

I8ВN 978-617-00-1041-4

© Бізбіз Т. О, 2011

© ТОВ « Видавнича група "Основа" », 2011

ЗМІСТ

СТАНДАРТНИЙ ТА АКАДЕМІЧНИЙ РІВНІ

Тема І. ВСТУП

Урок 1. Вступ до курсу « Людина і світ ».

Поняття «людина як біосоціальна істота» 8

Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 2. Поняття «соціалізація».

Ґендерна соціалізація особистості 12

Урок 3. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура.

Школа. Однолітки 23

Тема III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ

Урок 4. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм.

Ґендерні стереотипи 28

Тема IV. КОНФЛІКТИ

Урок 5. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання 39

ТемаУ СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ)

Урок 6. Поняття соціуму.

Історичні типи стратифікованих суспільств 43

Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Урок 7. Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця

як перспектива розвитку соціуму 51

Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Урок 8. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини,

їх класифікація 57

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Урок 9. Поняття громадянського суспільства:

суть, атрибути та функції 64

Тема IX. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Урок 10. Політика як суспільне явище.

Політична система: сутність, структура, функції 70

Тема X. ДЕМОКРАТІЯ

Урок 11. Поняття, форми та принципи демократії.

Вибори як інструмент демократії 80

Урок 12. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством 89

Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Урок 13. Засоби масової інформації

та їх роль у суспільному житті 95

Тема XII. НАЦІЯ

Урок 14. Поняття нації. Нація і націоналізм.

Нація етнічна і політична 103

ТемаXIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

Урок 15. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв'язання міжнаціональних,

міжконфесійних конфліктів 112

Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ

Урок 16. Місце України в інтеграційних процесах

в Європі та у світі 123

Урок 17. Я — член сім'ї, громадянин держави,

громадянин планети Земля 129

ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Тема І. ЛЮДИНА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН

Урок 1. Поняття «людина як біосоціальна істота».

Співвідношення понять «людина — індивід —

особа — особистість — індивідуальність» 136

Тема II. Соціалізація особистості

Урок 2. Поняття « соціалізація ».

Ґендерна соціалізація особистості 139

Урок 3. Сім'я. Родинна соціалізація 148

Урок 4. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура.

Школа. Однолітки 153

Тема III. Стереотипи та упередження

Урок 5. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства.

Толерантність. Ксенофобія. Расизм 158

Урок 6. Ґендерні стереотипи 167

Тема IV. Конфлікти

Урок 7. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження

конфліктів та шляхи їх подолання 172

Урок 8. Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов

соціального прогресу 177

ТемаV. Соціум (суспільство людей)

Урок 9. Поняття соціуму.

Історичні типи стратифікованих суспільств 183

Урок 10. Суспільна стабільність та безпека,

їх соціальна цінність 191

Урок 11. Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці. Подолання та попередження наслідків глобальних проблем 197

Тема VI. Соціальна мобільність

Урок 12. Поняття соціальної мобільності, комунікації

та комунікативності 204

Тема VII. Права, свободи та відповідальність

Уроки. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. 13-14. Фундаментальні права і свободи людини,

їх класифікація 210

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Уроки Поняття громадянського суспільства.

15-16. Поняття і функції громадської думки 217

Тема IX. ПОЛІТИКА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Урок 17. Політика як суспільне явище.

Політична система: сутність, структура, функції 223

Уроки Політична культура.

18-19. Політична соціалізація. Політична еліта 229

Тема X. ДЕМОКРАТІЯ

Уроки Поняття демократії.

20-21. Демократія як політичний режим 242

Уроки Політична діяльність та участь громадян 22-23. в управлінні суспільством.

Вибори як інструмент демократії 246

Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Уроки Засоби масової інформації

24-25. та їх роль у суспільному житті 254

Тема XII. НАЦІЯ

Уроки Поняття нації. Нація і націоналізм.

26-27. Нація етнічна і політична 262

ТемаXIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

Уроки. Поняття полікультурності як добросусідства культур. 28-29. Шляхи розв'язання міжнаціональних,

міжконфесійних конфліктів 272

Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ

Уроки Місце України в інтеграційних процесах

30-31. в Європі та у світі 283

Урок 32. Міграційні процеси в Україні 289

Урок 33. Внесок українців у світову науку і культуру.

Українська діаспора у світі 293

Урок 34. Я — член сім'ї, громадянин держави,

громадянин планети Земля 296

Урок 35. Резервний 301

Література 302

Стандартний та академічний рівні

Тема І. ВСТУП

УРОК 1

Вступ до курсу «Людина і світ». Поняття «людина як біосоціальна істота»

Мета: розкрити основні завдання курсу, уявлення про його роль у формуванні світогляду людини; розкрити зміст основних понять: «людина», «особистість», «громадянин»; ознайомити учнів зі зміс­том і методами вивчення курсу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.