Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курс лекцій ДУМ.DOC
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
1.81 Mб
Скачать

251

Міністерство аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет

Кафедра українознавства

та філософії

Г.Д.Берегова

Д І Л О В А У К Р А Ї Н С Ь К А М О В А

Курс лекцій

Навчально-методичний посібник

Херсон – 2004

УДК

Рекомендовано до друку кафедрою українознавства та філософії, методичною радою будівельно-гідромеліоративного факультету Херсонського державного аграрного університету (протокол № від 2004 року)

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Пентилюк М.І.

Берегова Г.Д. Ділова українська мова: Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004. - … с.

Пропоновані матеріали призначені для студентів усіх спеціальностей аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з курсу ділової української мови, що передбачає узагальнення та систематизацію знань із предмета за трьома модулями: „Основні мовні та мовленнєві поняття”, „Писемне ділове мовлення”, Усне ділове мовлення”. Кожен модуль розподілено на окремі лекції, які доповнюються завданнями та запитаннями для самоконтролю.

ЗМІСТ

Модуль і основні мовні та мовленнєві поняття

Лекція 1. Основні мовні та мовленнєві поняття ...................8

1. Українська мова в житті суспільства ..........................................8

 • Походження української мови ..........................................................8

 • Державний статус української мови .................................................9

 • Актуальність формування культури мовлення фахівців ..............10

2. Основні мовні та мовленнєві поняття ........................................11

 • Мова й мовлення ..............................................................................11

 • Функції мови й мовлення ................................................................13

 • Види мови й форми мовлення .........................................................14

 • Мета й завдання курсу ДУМ ...........................................................22

3. Культура мовлення ........................................................................24

 • Культура мови та культура мовлення ............................................24

 • Норми української мови ..................................................................25

 • Комунікативні якості літературного мовлення .............................27

Запитання та завдання для самоконтролю ........................................29

Лекція 2. Стилі мовлення ....................................................................31

1. Стилістика .......................................................................................31

2. Стилі мовлення ...............................................................................32

 • Стиль літературної мови ..................................................................32

 • Стилістична норма ...........................................................................33

 • Підстилі .............................................................................................33

3.Функціональні стилі української мови .......................................34

 • Розмовний стиль ...............................................................................35

 • Науковий стиль .................................................................................35

 • Публіцистичний стиль .....................................................................37

 • Художній стиль ................................................................................38

 • Офіційно-діловий стиль ...................................................................38

 • Епістолярний стиль ..........................................................................40

 • Конфесійний стиль ...........................................................................41

4. Мова та стиль наукової праці ......................................................41

 • Функціонально-синтаксичні засоби ...............................................41

 • Засоби логічного зв’язку .................................................................42

 • Синтаксис наукової мови ................................................................43

 • Культура наукової мови ..................................................................45

Запитання та завдання для самоконтролю ........................................48

Література .................................................................................................49

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.