Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання на контрольну роботу та теми рефератів

Варіанти завдання на контрольну роботу студенти визначають самостійно за першою буквою прізвища.

Варіант

№ задач(тем)

1 А, Б, В, Г, Д

1

5

11

13

7

2 Е, Є, Ж, З, И

2

6

9

14

3

3 І, Ї, Й, К, Л,М

3

7

10

15

12

4 Н, О, П, Р, С

9

5

13

3

6

5 Т, У, Ф, Х, Ч

6

4

10

15

13

6 Ц, Ш, Щ, Ю, Я

15

8

10

9

5

Теми рефератів

 1. Система бухгалтерського обліку.

 2. Регулювання обліку.

 3. Принципи та функції бухгалтерського обліку.

 4. Метод бухгалтерського обліку. план рахунків та облікова політика підприємства.

 5. Основні поняття та завдання обліку в ЖКГ. Структура ЖКГ.

 6. Організація обліку на підприємствах ЖКГ .

 7. Організація, сертифікація та ліцензування туризму.

 8. Порядок укладання договорів.

 9. Бухгалтерський облік та оподаткування туристичних послуг.

 10. Реєстрація, сертифікація і ліцензування готелів.

 11. Формування ціни на готельні послуги.

 12. Організація бухгалтерського обліку в готелях.

 13. Основні поняття та завдання обліку в житловому господарстві.

 14. Скорочений план рахунків для підприємств житлового господарства.

 15. Структура та облік доходів та видатків ЖЕКу.

 16. Особливості формування фінансових результатів житлово-комунальних підприємств.

 17. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

 18. Основні поняття та завдання обліку в торгівлі.

 19. Організація оптової та роздрібної торгівлі.

 20. Облік оптової торгівлі.

 21. Облік прибуття товарів.

 22. Облік вибуття товарів.

 23. Визначення фінансових результатів торгівельних операцій.

 24. Відображення в обліку знижок, повернення товару.

 25. Виїздна торгівля.

 26. Основні поняття та завдання обліку діяльності будівельних підприємств.

 27. Класифікація будівельних контрактів.

 28. Оцінка доходу від будівельного контракту.

 29. Оцінка витрат.

 30. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту.

 31. Порядок укладання договорів будівельного підряду.

 32. Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками.

 33. Облік розрахунків із субпідрядними підприємствами.

 34. Фінансові результати діяльності будівельного підприємства.

 35. Основні поняття та завдання обліку діяльності автотранспортних підприємств.

 36. Бухгалтерський облік рухомого складу.

 37. Документальне оформлення операцій автомобільних перевезень, робіт, послуг.

 38. Облік витрат АТП.

 39. Калькулювання собівартості автомобільних перевезень.

 40. Бухгалтерське відображення послуг АТП.

 41. Формування та відображення фінансових результатів АТП.

 42. Основні поняття та завдання обліку.

 43. Особливості використання плану рахунків бухгалтерського обліку малими підприємствами.

 44. Форми ведення бухгалтерського обліку.

 45. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва.

 46. Податковий облік платників єдиного податку.

 47. Фінансова звітність.

 48. Основи організації страхових компаній.

 49. Облік грошових коштів та фінансових вкладень.

 50. Облік розрахунків з юридичними та фізичними особами.

 51. Облік кредитів та позичок.

 52. Облік страхових операцій.

 53. Облік страхових резервів.

 54. Облік витрат.

 55. Облік нестрахових резервів, фінансових результатів.

 56. Звітність страхових організацій.

 57. Складання та подання фінансової звітності.

 58. Баланс, звіт про фінансові результати.

 59. Звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.