Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 2.2

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Сертифікація

А. Один з методів, що дозволяє на підставі випробувань продукції у спеціалізованих лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав споживача шляхом надання йому достовірної та об'єктивної інформації про її властивості, характеристики і відповідність стандартам

__ (2) Сертифікат якості

Б. Супровідний документ, який засвідчує якість товару, що поставляється, містить показники якості, технічні характеристики, передбачені договором

__ (3) Сертифікат відповідності

В. Документ, виданий уповноваженим на це органом, який засвідчує, що продукція або послуга ідентифікована і відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу

__ (4) Договір

Г. Комплексне (інтегроване) поняття, що включає в себе і угоду про виникнення договірного зобов'язання, і форму, яку воно приймає, і, нарешті, саме договірне зобов'язання, аж до моменту його зникнення

__ (5) Договір купівлі-продажу

Д. Договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну суму грошей (ціну)

__ (6) Договір комісії

Е. Договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду здійснити одну або декілька угод від свого імені, але за рахунок комітента

__ (7) Договір консигнації

Є. Договір, за яким іноземна фірма-експортер товарів в Україну (консигнант) постачає товари на склад українського посередника (консигнатора) і доручає йому від свого імені здійснити за винагороду подальшу реалізацію поставленого за договором товару протягом визначеного строку

__ (8) Дериватив

Ж. Документ, що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах в майбутньому

Завдання 2.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які види діяльності підлягають ліцензуванню?

2. Яким органом видається ліцензія на право оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами?

3. Які документи подаються суб'єктами підприємницької діяльності для отримання ліцензії на:

  • роздрібну торгівлю лікарськими засобами;

  • роздрібну торгівлю алкогольними напоями?

4. Від чого залежить кількість ліцензій, які повинні бути на роздрібних торговельних підприємствах, що торгують алкогольними напоями?

5. Які дії суб'єкта в разі втрати ліцензії?

6. В яких випадках і в які строки переоформлюються ліцензії?

7. У яких випадках можливе анулювання ліцензій?

8. Що Ви розумієте під сертифікацією?

9. Які види сертифікації Вам відомі?