Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
132
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 12.7

Необхідно

— відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку;

— зазначити первинні документи.

Дані для виконання:

У зв'язку з закінченням терміну оренди складського приміщення ВАТ "Будконтракт" реалізує будівельні матеріали: цеглу будівельну М-150. Облікова ціна 1 тис. шт. - 160 грн. Продажна вартість - 240 грн. (в т.ч. ПДВ). Відвантажено ВАТ "Олімпія-Трейд" 10 тис. шт. цегли. Нараховано заробітну І плату робітникам за навантаження цегли — 200 грн., проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Тема 13. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт Завдання 13.1

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Витрати будівельного підприємства

А. Сума кошторисної собівартості та кошторисного прибутку (планових накопичень)

_(2) Елемент витрат

Б. Визначає собівартість об'єкта та включає витрати будівельного підприємства

__ (3) Кошторисна вартість

В. Обчислення кошторисної собівартості 1 куб. м будинку (собівартість об'єкта в цілому або окремих видів робіт, конструкцій будівлі) за кошторисними розцінками (нормами).

__ (4) Фактична собівартість будівельних робіт

Г. Визначення фактичної собівартості 1 куб. м будівлі, всіх будівельних робіт на об'єкті на основі фактично здійснених витрат на виробництво 1 куб. м будівельної продукції, включаючи і незаплановані непродуктивні витрати

_(5) Кошторисна калькуляція

Д. Сукупність економічно однорідних витрат

_(6) Планова калькуляція

Е. Обчислення планової собівартості 1 куб. м будівлі (або планової собівартості всіх робіт «в об'єкті), як різниш між кошторисною собівартістю об'єкту і розміром витрат по заходах, що підвищують організаційно-технічний рівень будівельного виробництва по зведенню конкретного об'єкта в розрахунку на 1 куб. м будівлі

_(7) Виробнича калькуляція

Є. Сума витрат, здійснених конкретним будівельним підприємством в ході виконання заданого комплексу робіт в умовах виробництва, що склалися

__ (8) Фактична калькуляція

Ж. Витрати живої і уречевленої праці на виконання будівельно-монтажних робіт та їх реалізацію

Завдання 13.2

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Незавершене будівельне виробництво

А. Матеріали та вироби, використані в процесі основного виробництва, якість яких не відповідає вимогам державних і галузевих стандартів, технічним умовам або якщо вони виготовлені по неправильно складеній документації

__ (2) Виправний

Б. Брак, допущений з вини служб або окремих працівників будівельного підприємства

__ (3) Невиправний (остаточний) брак

В. Вироби і роботи, які не можуть використовуватись за прямим призначенням і виправлення яких технічно неможливе і економічно недоцільне

__ (4) Зовнішній брак

Г. Брак, що виник з вини постачальників матеріалів, проектувальників, субпідрядників та інших організацій

__ (5) Внутрішній брак

Д. Незакінчені роботи на будівництвах, не здані забудовником

__ (6) Брак будівельних матеріалів, конструкцій і деталей

Е. Вироби і види робіт, які після усунення недоліків можуть використовуватися за прямим призначенням та виправлення (доробка) яких технічно можливе та економічно доцільне