Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Тема 8. Особливості обліку рухомого складу автотранспортних підприємств Завдання 8.1

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Власні основні засоби

А. Засоби праці, які безпосередньо беруть участь в процесі матеріального виробництва і забезпечують необхідні для здійснення транспортного процесу матеріальні умови

__ (2) Основні виробничі засоби

Б. Систематичний розподіл вартості необоротних активів, в тому числі і вартості автомобілів, які амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації)

__ (3) Основні невиробничі засоби

В. Засоби, що належать даному підприємству і використовуються ним для виробничих та інших потреб, можуть бути передані в оренду іншим підприємствам

__ (4) Інвентарний об'єкт

Г. Очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватись підприємством, або за їх допомогою буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг)

__ (5) Амортизація

Д. Окремий об'єкт зі всіма належними йому пристосуваннями і приладдям

__ (6) Строк корисного використання (експлуатації) автомобілів

Е. Комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів, відновлення ресурсів виробів або їх складових частин

__ (7) Технічне обслуговування

Є. Засоби, що безпосередньо не беруть участі в процесі виробництва, до них відносяться будинки культури, житлові будинки, гуртожитки, які використовуються в житловому, комунальному і культурному обслуговуванні працівників автотранспортного підприємства

__ (8) Ремонт

Ж. Комплекс операцій з підтримання працездатності або справності транспортного засобу в період його використання за призначенням, збереження та транспортування

Завдання 8.2

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Що відноситься до транспортних засобів і за якими ознаками вони групуються?

2. Які вимоги висуваються до обладнання вантажно-пасажирських автомобілів?

3. Що таке рухомий склад?

4. З яких основних агрегатів складається транспортний засіб?

5. Що розуміють під поняттям "інвентарний об'єкт"?

6. Який порядок присвоєння об'єктам інвентарних номерів?

7. Які основні документи застосовуються для обліку рухомого складу?

8. Яка інформація зазначається в інвентарних картках?

9. Назвати основні джерела надходження основних засобів на автотранспорті підприємства.

10. Який документ свідчить про надходження автомобіля? Яка документація додається до нього?

11. Який порядок документального оформлення купівлі-продажу автомобіля?

Завдання 8.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Що включається до первісної вартості придбаного автомобіля?

2. Який порядок відображення в бухгалтерському обліку придбання автомобіля у юридичної особи на території України?

3. На яких рахунках обліку відображається внесення автомобіля до статутного капіталу та безоплатне його отримання?

4. Як відображається знос автотранспортних засобів в обліку?

5. Що таке технічне обслуговування автомобілів? На які види воно поділяється?

6. Які роботи виконуються при сезонному технічному обслуговуванні автомобілів?

7. Які види ремонту здійснюються на АТП?

8. З яких основних технологічних елементів складається поточний ремонт?

9. Хто на підприємстві здійснює контроль за технічним станом рухомого складу?

10. Який порядок реалізації транспортних засобів?

11. В яких випадках відбувається ліквідація транспортних засобів? Які документи є підставою для цього?