Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Облік витрат на підприємствах малого бізнесу

Суб'єкти підприємницької діяльності — виробничі підприємства відображають витрати на виробництво продукції за дебетом рахунка 23 “Виробництво” з подальшим їх списанням щомісяця в дебет рахунка 26 “Готова продукція”.

Отже, при застосуванні для обліку витрат рахунків класу 8 у підприємств малого бізнесу інформація про витрати формуватиметься в розрізі економічних елементів. При такій схемі витрати списуватимуться безпосередньо з кредиту рахунка класу 8 у дебет рахунка 23 “Виробництво” у частині прямих і виробничих накладних витрат, а інші зараховуватимуться прямо на рахунок 79 “Фінансові результати”. Витрати, що пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також витрати з надзвичайних операцій обліковуються на рахунку 85 “Інші затрати”. Склад витрат у розрізі економічних елементів та їх складові наведено у П(С)БО 16 “Витрати”.

У нормативних документах з бухгалтерського обліку не розкривається питання, як обліковувати загальновиробничі витрати, які, у свою чергу, поділяються на постійні та змінні. Загальна схема їх розподілу для суб'єктів малого бізнесу не підходить, оскільки вони не завжди використовують рахунки 9 класу. Отже, доцільно такі витрати списувати аналогічно прямим без їх розподілу на постійні та змінні. Проте така схема прийнятна лише для підприємств, що мають незначні загальновиробничі витрати і не мають великих обсягів незавершеного виробництва. У разі значних загальновиробничих витрат їх можна акумулювати на субрахунках рахунка 91 “Загальновиробничі витрати”, до того ж розширення спрощеного Плану рахунків не забороняється наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку” від 19.04.01 № 186.

Суб'єкти малого бізнесу мають право на власний розсуд обліковувати витрати за статтями калькуляції, видами продукції, робіт чи послуг, за виробничими підрозділами тощо.

Підприємствам, які на кінець звітного періоду мають незавершене виробництво, Положенням про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва встановлено, що за результатами інвентаризації, яка здійснюється перед складанням річної фінансової звітності, вартість виявленого у виробничих приміщеннях залишку необробленої сировини, матеріалів, деталей тощо способом сторно зараховується у відповідні активи із зменшенням у звітному періоді собівартості реалізованої продукції і робіт. На вартість зарахованого за результатами інвентаризації залишку необробленої сировини та матеріалів зменшується у звітному році показник матеріальних витрат.

Приклад основних бухгалтерських проводок з відображення витрат при застосуванні спрощеного Плану рахунків наведений у табл. 8.1.

Таблиця 8.1 - Приклад відображення в бухгалтерському обліку витрат виробництва

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Облік витрат виробництва

Списано матеріалів

80

20

1000

Вартість матеріалів, списана на основне виробництво

23

80

1000

Нараховано заробітну плату

81

66

2000

Сума заробітної плати, списана на основне виробництво

23

81

2000

Нараховано на заробітну плату у фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування

82

64

760

Сума нарахувань на заробітну плату, списана на основне виробництво

23

82

760

Нараховано знос основних засобів

83

13

100

Сума зносу, списана на основне виробництво

23

83

100

Оприбутковано готової продукції

26

23

3860

Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат звичайної діяльності

Нараховано заробітну плата персоналу

81

66

1500

Нараховано на заробітну плату

82

64

570

Витрачено матеріалів

80

20

200

Нараховано знос основних засобів

83

13

50

Відображено послуги сторонніх організацій

84

68

150

Списано здійснених витрат на фінансовий результат

79

81,82 83, 84

2470

Облік нестач та втрат запасів

Списано нестачу

84

20, 23, 26

100

Суму нестач списано на фінансовий результат

79

84

100

Відображено суму до відшкодування на позабалансовому рахунку

072

240

Суму нестач списано на винну особу

37

70

240

Нараховано ПДВ для сплати в бюджет

70

64

20

Нараховано обов'язкові платежі в бюджет

70

64

120

Залишкову суму відшкодування віднесено на фінансовий результат

70

79

100

Внесено винним суму відшкодування у касу

30

37

240

Списано з позабалансового рахунка відшкодовану суму нестач

072

240

Окремі малі підприємства здійснюють виробничу діяльність, не маючи власних виробничих потужностей. Для цього підприємство або здає продукціюна переробку на давальницьких умовах, або орендує виробничі потужності, найчастіше на правах операційної оренди. Наприклад, підприємство закуповує сировину, передає її на переробку на завод, одержує від нього готову продукцію. При цьому власних виробничих потужностей воно не має.

Приклад відображення в бухгалтерському обліку виробництва без власних засобів наведений в табл. 8.2

Таблиця 8.2 - Приклад відображення в бухгалтерському обліку виробництва без власних засобів

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Сплачено рахунок за сировину з ПДВ

68

31

1200

Відображено податковий кредит (якщо підприємство є платником ПДВ)

641

644

200

Оприбутковано на склад сировини згідно з накладною

20

84

1000

Списано податковий кредит за ПДВ

644

68

200

Передано сировину зі складу на завод для переробки (аналітичний облік)

20

20

1000

Згідно з актом віднесено на витрати виробництва послуги заводу з переробки сировини

84

68

300

23

84

300

Відображено податковий кредит за ПДВ за переробку сировини

641

68

60

Одночасно списано на витрати виробництва сировину, перероблену заводом

80

20

1000

23

80

1000

Списано на витрати виробництва власні витрати за заробітною платою з нарахуваннями

81,82

66,64

400

23

81,82

400

Оприбутковано готової продукції

26

23

1700

Відвантажено готову продукцію покупцю

37

70

2400

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

70

64

400

Списано відвантажену готову продукцію

70

26

1700

Відображено фінансовий результат від реалізації

70

79

300

Перераховано покупцем за відвантажену йому продукцію

31

37

2400

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.