Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
130
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 9.2

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Що представляють собою запаси? Які основні завдання обліку запасів на АТП?

2. Як класифікують запаси в залежності вдд місця їх знаходження?

3. За якими методами може здійснюватися списання запасів на потреби виробництва?

4. Які первинні документи використовуються для обліку ТМЦ, в чому полягають особливості їх заповнення?

5. З яких джерел можуть надходити запаси на АТП? Охарактеризувати їх.

6. На підставі яких документів здійснюється відпуск запасів зі складів АТП?

7. Які рахунки використовуються для обліку паливно-мастильних матеріалів?

8. Як здійснюється аналітичний облік паливно-мастильних матеріалів?

9. Які документи є підставою для оприбуткування паливно-мастильних матеріалів?

10. Який порядок оплати готівкою придбаного палива?

11. Якими способами може здійснюватися придбання нафтопродуктів за безготівковий рахунок? Навести характеристику.

12. Що розуміють під поняттям "нормування витрат палива"?

13. Який порядок розрахунку нормативного витрачання палива?

Завдання 9.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які документи є підставою для видачі палива зі складу?

2. За якими методами визначається фактична собівартість відпуску палива?

3. Який порядок реалізації паливно-мастильних матеріалів юридичними та фізичними особами?

4. Що розуміють під поняттям "запасні частини"?

5. Які рахунки використовуються для обліку запасних частин? Як організовується аналітичний облік на ньому?

6. В чому полягають особливості обліку автомобільних шин?

7. Які умови експлуатації автомобільних шин вважаються нормальними?

8. Які джерела надходження запасних частин на АТП? Охарактеризувати їх.

9. Які первинні документи свідчать про надходження, рух та вибуття МШП на АТП?

Завдання 9.4

Необхідно:

— оформити заправну відомість на видачу палива і мастильних матеріалів на підставі наведених даних.

Дані для виконання:

До складу № 23 з АЗС № 4 заправником Тимощуком Т.К. відпущено дизельне паливо в кількості 60 л за ціною 1-23 грн. для автомобіля ЗІЛ-43462 (водій Кирилюк К.К.)

Завдання 9.5

Необхідно:

— на підставі даних для виконання класифікувати запаси підприємства, що виготовляє меблі, на виробничі та товарні. Відповідь оформити у вигляді наступної таблиці:

Виробничі запаси

Товарні запаси

Дані для виконання:

Цвяхи, папір, тканини, металеві смути, фарба, вироби для кріплення, готова продукція, напівфабрикати власного виробництва, автомобільні шини, інструменти, бензин, дизельне паливо, спеціальні масла, пластикові мастила, готові деталі.

Завдання 9.6

Необхідно:

— вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

— визначити первісну вартість придбаних запасів.

Дані для виконання:

Реєстр господарських операцій ВАТ "Автоклуб" за травень ц.р.

оп.

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Перераховано аванс ТзОВ "Автобаза" за фарбу для автомобілів

18000

2

Визначено суму податкового кредиту по ПДВ

?

3

Отримано фарбу для автомобілів від ТзОВ "Автобаза"

12000

4

Відображено податковий кредит

?

5

Проведено закриття рахунків для обліку рахунків по авансах

?

6

Отримано рахунок від АТП-80 за надані транспортні послуги при придбанні фарби

280

7

Відображено ПДВ

?

8

Оплачено витрати з транспортування фарби

?