Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Облік реалізації товарів у торгуючих малих підприємствах

Торгуючі підприємства реалізують товари, на які встановлено, або не встановлено, рівень граничних торгових надбавок.

Порядок реалізації та ведення бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з продажем товарів із граничною надбавкою, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України 23.06.93 № 469 “Про обмеження торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок)” з подальшими змінами.

Згідно з цією постановою Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації можуть здійснювати регулювання розміру торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок) в межах граничного рівня на: крупи (перлова, вівсяна, манна, пшоно); макаронні вироби (за винятком групи “Екстра”); м'ясо та м'ясопродукти; жири тваринні харчові; ковбаси варені, сосиски, сардельки; олію; маргаринову продукцію; молоко, кефір, сир знежирений; сіль; сірники; мило господарське.

Згідно з цією постановою понад граничну надбавку до ціни можуть додаватися:

  • фактичні транспортні витрати;

  • витрати на оплату відсотків за кредит, але не вище ставки рефінансування НБУ з розрахунку фактичного користування кредитом не більше 60 днів на весь термін реалізації товару кінцевому споживачу;

  • фактичні витрати на страхування майна або комерційних ризиків. Якщо на момент формування витрат фактичні дані за цими витратами відсутні, вони можуть братись на рівні фактичних витрат за минулий місяць у межах встановлених граничних термінів.

При ввезенні товару з-за кордону надбавка встановлюється на митну вартість товарів, яка розраховується множенням контрактної вартості в інвалютіна курс НБУ цієї інвалюти в українських гривнях на дату здійснення операції.

До митної вартості товару додаються також:

  • фактичні транспортні витрати з доставки від продавця до місця передання кінцевому споживачу (підтвердженням транспортних витрат є оригінали банківських документів, що стверджують сплату цих витрат);

  • фактично сплачене ввізне (імпортне) мито за ставками єдиного митного тарифу та митні збори;

  • відсотки за користування кредитом строком до 90 днів до реалізації товару кінцевому споживачу (підставою є кредитна угода);

  • відсотки за користування кредитом в іноземній валюті не вище як на 2 % річних від ставки лондонського ринку короткотермінових кредитів. При цьому загальний строк кредиту не повинен перевищувати 90 днів (підстава — кредитна угода);

  • фактичні витрати на страхування майна та комерційних ризиків, цивільної відповідальності водіїв транспортних засобів.

Обмеження торговельної надбавки не поширюється на експорт, при реалізації за іноземну валюту, на ювелірні вироби, у тому числі на дорогоціннекаміння і метали. Останнім часом знято обмеження торговельних надбавок на більшість видів товарів, водночас на ряд товарів вони можуть регулюватися як рішеннями центральних органів (Кабінету Міністрів), так і обласними виконавчими комітетами. Тому при початку реалізації товарів, з метою недопущення порушень законодавства слід проконсультуватись в обласному чи районному відділі цін. Конкретний розмір надбавок на користь окремихпродавців визначається угодою сторін у межах встановлених граничних рівнів.

У документах на відпуск товару (рахунок-фактура та ін.) ціна виробника, митна вартість, транспортні витрати, витрати на оплату відсотків за кредит, зі страхування майна та комерційних ризиків, торговельна та постачальницько-збутова надбавки відображаються окремо.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про ціноутворення в умовах реформування економіки” від 21.10.94 № 733 встановлено граничні розміри рентабельності (у відсотках до собівартості) на хліб і хлібобулочні вироби з борошна пшеничного, першого і другого ґатунків, і житнього, хліб і булочні вироби із суміші борошна пшеничного першого і вищого ґатунків (з кількістю борошна пшеничного вищого ґатунку не більше 50 %), хліб і булочнівироби для діабетиків 15 %; борошно пшеничне та житнє 10 %; дитяче харчування 25 %.

Бухгалтерський облік товарів здійснюється на рахунку 26 “Готова продукція”. У роздрібній торгівлі товарів обліковується за продажними цінами, а на оптових базах, складах постачальницько-збутових підприємств — за продажними або купівельними цінами. При обліку товарів за продажними цінами необхідно окремо враховувати торгівельну надбавку, а для визначення собівартості реалізованих товарів організовувати й окремий облік транспортно-заготівельних витрат. Отримання цих даних можна організувати з аналітичного обліку, що має бути на належному рівні, але доцільніше виділити субрахунки, наприклад 26.1 “Транспортно-заготівельні витрати” та 26.2 “Торговельна надбавка”. Особливо це необхідно тоді, коли до товарів, що реалізуються, застосовується державне регулювання цін.

Приклад типових бухгалтерських проводок за операціями з товарами наведено в табл. 8.3 та 8.4.

Таблиця 8.3 - Приклад типових проводок при обліку товарів за купівельними цінами

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Заплачено за товар за рахунком-фактурою

68

31

1200

Відображено податковий кредит

641

644

200

Оприбутковано товар за купівельною вартістю

26

68

1000

Списано податковий кредит

644

68

200

Продано товар

31

70

1800

Нараховано в бюджет податкове зобов'язання за ПДВ

70

641

300

Списано товар за собівартістю

70

26

1000

Визначено фінансовий результат від реалізації

70

79

500

Адміністративні витрати та витрати на збут

80-84

20, 64, 66,68

200

Списано адміністративних витрат і витрат на збут на фінансовий результат

79

80-84

200

Таблиця 8.4 - Приклад типових проводок при обліку товарів у роздрібній торгівлі

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Заплачено за товар за рахунком-фактурою

68

31

1200

Відображено податковий кредит

641

644

200

Оприбутковано товар за купівельною вартістю

26

68

1000

Списано податковий кредит

644

68

200

Оприбутковано торговельну надбавку

26

26.2

800

Продано товар

30

70

1800

Нараховано в бюджет податкове зобов'язання заПДВ

70

641

300

Списано товар за продажною ціною

70

26

1800

Списано торговельну надбавку методом червоного сторно

[70]

[26.2]

[800]

Визначено фінансовий результат від реалізації

70

79

500

Адміністративні витрати та витрати на збут

80-84

20, 66, 68

200

79

80-84

200