Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 6.13

Необхідно:

— розв'язати наведену ситуацію;

— визначити, яку суму повинен доплатити споживач при заміні телевізора на музичний центр;

— визначити, яку суму грошових коштів отримає підприємство-продавець від споживача за музичний центр.

Дані для виконання:

У вересні ц.р. ТзОВ "Дубок" реалізувало споживачеві телевізори в кількості 5 шт. за ціною 1200 грн., у т.ч. ПДВ.

У жовтні ц.р. ціна на телевізори збільшилася і склала 1800 грн., а споживач у зв'язку з виявленням недоліків товару в процесі експлуатації пред'явив продавцеві вимогу на заміну телевізору на музичний центр, ціна якого на момент заміни складала 3000 грн., у т.ч. ПДВ. Ціна телевізора на момент заміни — 1800 грн.

Тема 7. Облік доходів, витрат та формування фінансових, результатів торговельних підприємств Завдання 7.1

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Метод участі в капіталі

А. Зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників)

__ (2) Асоційоване підприємство

Б. Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму, відповідно, збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування

__ (3) Надзвичайні виграти

В. Підприємство, в якому інвестору належить блокувальний пакет акцій (більш як 25 % акцій) і яке не є дочірнім чи спільним підприємством інвестора

__ (4) Визнання

Г. Невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок інших джерел

__ (5) Витрати

Д. Процес опису, оцінки та включення до фінансового звіту певної статті

Завдання 7.2

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Що розуміють під поняттям "доходи торговельних підприємств"?

2. Які види діяльності Вам відомі?

3. Яким чином класифікується звичайна діяльність підприємства?

4. Яким Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку визначено методологічні засади формування інформації про доходи підприємства?

5. Який порядок оцінки доходу передбачено в бухгалтерському обліку?

6. Який рахунок використовується для обліку доходів від реалізації товарів?

7. Які доходи включаються до складу інших операційних?

8. На яких рахунках відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства та доходи від фінансових інвестицій?

Завдання 7.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які види доходів обліковуються на рахунку 74 "Інші доходи" та 75 "Надзвичайні доходи"?

2. Назвати основні умови визнання витрат.

3. За якими ознаками класифікуються витрати?

4. Які рахунки використовуються для накопичення інформації про витрати діяльності? Охарактеризувати кожен з них.

5. Що таке надзвичайні витрати?

6. Який рахунок використовується на торговельному підприємстві для обліку фінансових результатів? Що відображається по дебету та по кредиту цього рахунку?

7. Показати схематично відображення в обліку доходів, витрат підприємства та визначення фінансових результатів.