Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Розділ 2. Методично-практичний матеріал тема 1. Загальні положення організації бухгалтерського обліку в галузях економіки Завдання 1.1

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Економічне регулювання бухгалтерського обліку

А. Комплекс заходів, за допомогою яких суспільство, використовуючи свої внутрішні можливості, впливає на те чи інше явище

__ (2)Соціальне регулювання бухгалтерського обліку

Б. Здійснюється за допомогою методичних рекомендацій, роз'яснень по веденню обліку, обміну досвідом

___(3) Правове регулювання бухгалтерського обліку

В. Здійснюється державою, яка, діючи в інтересах всього суспільства, встановлює правові норми, окреслюючи межі можливої поведінки суб'єктів

__ (4) Морально-етичне регулювання бухгалтерського обліку

Г. Правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності

__ (5) Принцип бухгалтерського обліку

Д. Полягає в простеженні фактичного виконання бізнес-планів, тобто визначення того, наскільки дія відповідає запланованим показникам

__ (6) Контрольна функція бухгалтерського обліку

Е. Охоплює всі сфери суспільного життя, в тому числі й бухгалтерський облік

__(7) Функція забезпечення збереження майна

Є. Сукупність способів дослідження, які дозволяють всебічно вивчити зміст науки про бухгалтерський облік; систему способів і прийомів, за допомогою яких об'єкти обліку відображаються та узагальнюються у грошовій оцінці за економічно однорідними ознаками з метою контролю за виконанням статутних вимог, ефективним використанням виробничих ресурсів (Підприємства, для забезпечення збереження власності і досягнення найбільшої ефективності господарської діяльності

___(8)Метод бухгалтерського обліку

Ж. Функція, яка має велике значення в умовах ринкових відносин та наявності різних форм власності

Завдання 1.2

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1)Звітність

А. Спосіб первинного спостереження і відображення об'єктів бухгалтерського обліку, який забезпечує суцільне і безперервне спостереження за ними

__ (2)Облікова політика

Б. Система підсумкових показників, які всебічно характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов'язань

__ (3) Калькулювання

В. Діяльність людей, пов'язана із здійсненням актів купівлі-продажу, яка представляє собою сукупність специфічних технологічних та господарських операцій, направлених на обслуговування процесу обміну; форма товарного обігу, що здійснюється за участю грошей

__ (4) Оцінка

Г. Спосіб вираження в єдиній грошовій формі господарських засобів та процесів

__ (5) Документування

Д. Спосіб обчислення собівартості придбаних матеріалів, випущеної та реалізованої продукції

__ (6) Торгівля

Е. Сукупність конкретних методів і форм ведення бухгалтерського обліку, що обирається підприємством виходячи із загальноприйнятих правил та особливостей своєї діяльності для підготовки та подання фінансової звітності

__ (7) Автотранспорт

Є. Самостійно господарюючі будівельні, спеціалізовані та монтажні суб'єкти

__ (8)Будівельні підприємства

Ж. Матеріальна основа виробничого процесу, в якому переміщення вантажів є одночасно і виробничим процесом, і продукцією

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.