Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків із замовниками

Основним документом, що регулює взаємовідносини між замовником і підрядником на виконання підрядних робіт та здійснення між ними розрахунківєбудівельний контракт (договір про будівництво), який може бути складений у вигляді контракту звичайного підряду і контракту підряду на капітальнебудівництво. Як правило,звичайним контрактом підряду оформляється виконання різного роду ремонтних, монтажних та інших подібних робіт, переважно за рахунок матеріалів замовника. За цим контрактом замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану підрядником роботу.

За контрактом підряду на капітальне будівництво оформляється, як правило, виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт "під ключ". За цим договором підрядник повинен в установлений термін виконати весь обсяг робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, а замовник прийняти закінчені будівництвом об'єкти і провести кінцеві розрахунки згідно з умовами контракту.

За умовами контракту може бути передбачено здійснення розрахунків за контрактом з фіксованою ціною або за контрактом за ціною "витрати плюс". При цьому в контракті обумовлюються способи розрахунків за виконаніроботи, які можуть бути проведені повністю за весь об'єкт або частково шляхомпроміжних платежів за окремі етапи, комплекси, конструктивні елементи, окремівиди робіт і послуг тощо. Але проміжні розрахунки не повинні перевищувати95% загальної суми укладеного будівельного контракту. У контракті може бутипередбачено внесення замовником авансу в розмірі не більше 30% від вартостірічного обсягу підрядних робіт. У всіх випадках кінцеві розрахунки мають бутиздійснені у двотижневий термін після підписання за актом приймання об'єкта.

Згідно з наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету будівництва та архітектури України від 21 червня 2002 р. № 237/5"Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві"виконання підрядних робіт має оформлюватися такими документами: № КБ-2в"Акт приймання виконаних підрядних робіт"; № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт".Акт про приймання виконаних підрядних робіт за формою М КБ-2в поширюється на будівельні підприємства табудівельні структурні підрозділи усіх видів економічної діяльності і незалежновід форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи іззалученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності, а Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 на усі будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видівекономічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельніта монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботиза рахунок усіх джерел фінансування.

Облік розрахунків у підрядника за виконані підрядні роботи та здані будівельні об'єкти здійснюється на синтетичному рахунку 36 "Розрахунки зпокупцями та замовниками". За дебетом цього рахунку відображають контрактнувартість підрядних робіт або об'єкта згідно з умовами контракту за фіксованою ціною або контракту за ціною "витрати плюс", включаючи ПДВ, та кредитом рахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Одержання авансів від замовників або оплата окремих етапів робіт, конструктивних елементів чи комплексів згідно з умовами контракту відображається записом за дебетом рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредитом рахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними". Зарахування раніше одержаного авансу відображається таким записом: дебет рахунку 681 і кредит рахунку 36. Нарахування ПДВ відображається записом: дебет рахунку 703 та кредит рахунку 643 "Податкові зобов'язання".

Списання фактичних витрат за підрядом (об'єктом) або витрат за окремими етапами робіт, конструктивними елементами або комплексами згідно з умовами контракту відображається записом за дебетом рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг" та кредитом рахунку 23 "Виробництво".

Закриття рахунків доходів і витрат від здачі (реалізації) підрядних робіт (об'єктів) та їхньої собівартості відображається на рахунках бухгалтерського обліку так. Закриття рахунку доходів від реалізації робіт і послуг записом— дебет рахунку 791 "Результат основної діяльності" і кредит рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг", а закриття рахунку доходів записом — дебет рахунку 703 і кредит рахунку 791. Таким чином, на рахунку 791 шляхом порівняння кредитових і дебетових оборотів визначаєтьсяфінансовий результат від реалізації підрядних робіт (об'єктів), тобто при перевищенні кредитового обороту над дебетовим буде отримано прибуток, а при перевищенні дебетового обороту над кредитовим — збиток.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.