Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 1.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Що таке бухгалтерський облік як система?

2. Яке місце займає елемент методу бухгалтерського обліку в системі бухгалтерського обліку?

3. В чому полягає зміст простого та подвійного способу реєстрації фактів в бухгалтерському обліку?

4. Які існують види бухгалтерського обліку? Охарактеризувати кожен з них.

5. Якими рівнями представлена система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні?

6. Що таке принцип бухгалтерського обліку?

7. Які функції бухгалтерського обліку Вам відомі?

8. Що таке метод та предмет бухгалтерського обліку?

9. Які існують елементи методу бухгалтерського обліку? Охарактеризувати кожен з них.

Завдання 1.4

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Що таке облікова політика підприємства? Назвати її основні складові.

2. Який взаємозв'язок між методом бухгалтерського обліку і обліковою політикою підприємства?

3. Назвати предмет та функції торговельної справи.

4. Які нормативні документи регламентують торговельну діяльність?

5. Які основні завдання бухгалтерського обліку торговельної діяльності підприємств?

6. Хто має право здійснювати торговельну діяльність?

7. Дати характеристику основним нормативним документам, що регулюють торговельну діяльність в Україні,

8. Які документи потрібно мати для здійснення торговельної діяльності?

9. Які рахунки визначають специфіку обліку торговельної діяльності?

Завдання 1.5

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які підприємства відносяться до будівельних?

2. За якими ознаками можна класифікувати будівельні підприємства?

3. На які складові поділяють капітальне будівництво?

4. Які основні поняття використовуються на будівельних підприємствах?

5. Які види капітальних інвестицій можна виділити за технологічною структурою?

6. В чому полягає різниця між технічним переозброєнням та реконструкцією діючих підприємств?

7. Які роботи відносяться до будівельних?

8. Які витрати не включаються до складу робіт по монтажу обладнання?

9. Які існують способи виконання робіт?

10. Які основні завдання бухгалтерського обліку будівельних підприємств?

Завдання 1.6

Необхідно:

  • віднести наведені активи до оборотних і необоротних.

Дані для виконання:

Будинки житлові, спецвзуття, телевізор, гараж, автомобіль легковий, бензин, бензовоз, автомагнітола, бульдозер, тканина, кран, самоскид, фарба, екскаватор, масло, цистерна, акумулятор, причеп, автоскло, бампер, костюм робочий, двигун, домкрат, підшипник, трактор, шини, мікроавтобус, бензоколонка, пилосос, емаль, лак, сигналізація.

Завдання 1.7

Необхідно:

  • віднести капітал до власного або залученого.

Дані для виконання:

Позики банку, аванси видані, додатковий капітал, резервний капітал, позикові кошти, нерозподілений прибуток, цільові резервні фонди, статутний капітал, поточна кредиторська заборгованість, вилучений капітал, зобов'язання по соціальному страхуванню.

Завдання 1.8

Необхідно:

— визначити, в яких випадках застосовуються елементи методу бухгалтерського обліку: документування та інвентаризація, оцінка і калькулювання, система рахунків і подвійний запис, баланс і звітність.

Дані для виконання:

— на підставі накладної оприбутковано на склад готову продукцію;

  • комісія визначила залишок незавершеного виробництва в цеху і склала опис;

  • за обліковими цінами оприбутковано паливо, що надійшло від постачальників;

— на рахунках бухгалтерського обліку відображено такі операції: надійшла виручка на поточний рахунок в банку, видано з каси готівку підзвітній особі, видано з каси заробітну плату працівникам фірми;

— за даними рахунку 23 "Виробництво" визначено собівартість готового виробу.