Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 14.2

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які основні принципи укладання і виконання підрядних контрактів визначені Положенням про підрядні контракти у будівництві України? 2- Хто є учасниками підрядного контракту?

3. В чому полягає різниця між двостороннім та багатостороннім контрактами?

4. Якими принципами необхідно керуватися при укладанні та виконанні угод?

5. Якими способами може здійснюватись укладання контракту?

6. З якою метою укладається передконтрактна угода?

7. Які договори можуть укладатися при здійсненні капітального будівництва?

8. В яких випадках може змінюватися договірна ціна будівельно-монтажних робіт, встановлена при укладанні контракту?

9. За яких обставин можуть переглядатись строки виконання будівельно-монтажних робіт?

10. Які основні обов'язки замовника будівельно-монтажних робіт?

11. В яких випадках між замовником та підрядником укладається додаткова угода?

12. Назвіть ризики, страхування яких є обов'язковим при виконанні будівельних робіт, передбачені підрядним контрактом.

13. Які способи розрахунків між замовниками та підрядниками Вам відомі?

14. В яких випадках припиняється дія договору?

Завдання 14.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Якими первинними документами оформлюються розрахунки з замовниками?

2. Які облікові регістри призначені для обліку розрахунків з замовниками?

3. З чого складається дохід будівельного підприємства?

4. Які суми відносяться до доходів від фінансової діяльності?

5. Як визначається дохід від реалізації будівельних робіт (послуг), майна будівельного підприємства і до яких видів доходів він відноситься?

6. За яких умов визнається дохід від реалізації продукції згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"?

7. Що слід розуміти під "валовим прибутком"?

8. Як визначається прибуток від:

— реалізації майна;

— здачі виконаних робіт і наданих послуг;

— реалізації стороннім підприємствам продукції і послуг підсобних і допоміжних виробництв?

9. Як формується прибуток від звичайної діяльності?

10. Що таке чистий прибуток?

11. Який порядок розподілу чистого прибутку будівельного підприємства?

Завдання 14.4

Необхідно:

— визначити суму витрат операційної діяльності за економічними елементами, фінансовий результат від всіх видів діяльності та чистий прибуток з звітний період;

— визначити первинні документи.

Дані для виконання:

Інформація про господарську діяльність будівельного підприємства "Затишок" в 1-му кварталі ц.р.:

— вартість матеріалів, використаних на будівельно-монтажні роботи — 35000 грн.;

— орендна плата за користування офісом — 400 грн.;

— матеріальна допомога в розмірі до 12 неоподатковуваних мінімальних зарплат — 108 грн.;

— заробітна плата адміністрації — 1000 грн.;

— заробітна плата робітників за виконання будівельно-монтажних робіт — 8500 грн.;

— відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати — ?

— проценти по короткострокових позиках банку, для поповнення обігових коштів — 800 грн.;

— штраф і пеня за несвоєчасне перерахування в бюджет ПДВ — 1100 грн.;

— амортизація по будівельній техніці — 600 грн.;

— сума одержаних коштів від замовника — 54000 гри.