Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
130
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 11.8

Необхідно:

— вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

— визначити необхідні суми.

Дані для виконання.

На ВАТ "Олкомбуд" безоплатно надійшов від ТзОВ "Джерело" баштовий кран КБ 1ООА, який був в експлуатації. Первісна вартість крану -30000 грн., сума зносу, нарахованого за час експлуатації - 7300 грн.

Тема 12. Особливості обліку запасів будівельних підприємств Завдання 12.1

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Будівельні матеріали

А. Дрібні об'єкти допоміжного характеру, призначені для потреб будівництва

__ (2) Конструкції і деталі

Б. Запаси, що використовуються безпосередньо в процесі виконання будівельних і монтажних робіт для виготовлення будівельних деталей, зведення і обробки конструкцій, будівель та споруд

__ (3) Обладнання до встановлення

В. Цінності, які сприяють здійсненню будівельно-монтажних робіт, складають матеріальну основу будівель, що споруджуються

_(4) Малоцінні та швидко-зношувані предмети

Г. Завезені на будівельний майданчик готові до встановлення будівельні конструкції та деталі

__ (5) Тимчасові (нетитульні) споруди

Д. Обладнання, яке може бути введене в дію тільки після збирання його частин і прикріплення до фундаменту, підлоги, міжповерхових, перекриттів та інших несучих конструкцій будівель і споруд

__ (6) Інші матеріали

Е. Предмети строком служби менше одного року (або одного операційного циклу) незалежно від їх вартості

Завдання 12.2

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Охарактеризувати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку яким регулюються методологічні засади формування в бухгалтерському облікуінформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності, примітках до неї.

2. Яке значення мають запаси в господарській діяльності будівельного підприємства?

3. Як класифікують запаси на будівельних підприємствах?

4. Які витрати формують первісну вартість запасів?

5. Які методи оцінки списання вартості використаних запасів застосовуються будівельними підприємствами?

6. В чому полягає різниця між методами ФІФО та ЛІФО?

7. Які, особливості методу списання запасів за ідентифікованою вартістю?

8. В чому полягають переваги та недоліки методу списання запасів за нормативними витратами.

9. Охарактеризувати метод списання запасів за середньозваженою собівартістю?

Завдання 12.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. В чому полягають основні завдання обліку запасів будівельного підприємства?

2. Якими первинними документами оформлюється надходження запасів на будівельне підприємство?

3. В яких випадках складається акт про приймання запасів?

4. Якими документами оформлюється надходження запасів власного виробництва?

5. В яких випадках складається товарно-транспортна накладна?

6. Який порядок оформлення документів при відпуску матеріальних цінностей зі складу будівельного підприємства?

7. Як може бути організований облік запасів в бухгалтерії будівельних підприємств?

8. Які рахунки використовують будівельні підприємства для обліку запасів?

9. В яких розрізах ведеться аналітичний облік запасів на будівельних підприємствах?