Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
130
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 11.2

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Охарактеризувати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, яким встановлюються методологічні засади формування інформації про основні засоби в фінансовій звітності та примітках до неї.

2. Які об'єкти відносяться до основних засобів на будівельних підприємствах?

3. В чому полягають основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів на будівельних підприємствах?

4. В яких розрізах здійснюється аналітичний облік основних засобів на будівельних підприємствах?

5. Які основні форми первинних документів застосовуються для обліку основних засобів?

6. Хто підписує документи з руху основних засобів в будівництві?

7. Які особливості мають первинні документи з руху основних засобів?

8. Якими документами оформлюються отримані з оренди основні засоби?

Завдання 11.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які роботи відносяться до некапітальних?

2. Для чого призначені тимчасові (нетитульні) споруди?

3. Які споруди відносяться до нетитульних?

4. Які роботи відносяться до інших некапітальних робіт?

5. Які існують види ремонту основних засобів?

6. Якими способами можуть бути проведені ремонтно-будівельні роботи?

7. Якими документами оформлюються ремонтно-будівельні роботи, що виконуються підрядним способом?

8. З яких документів складається проектно-кошторисна документація для здійснення капітального ремонту?

9. Які роботи виконують при реконструкції діючих підприємств?

10. Чим відрізняється технічне переобладнання діючих підприємств від їх реконструкції?

Завдання 11.4

Необхідно:

— заповнити первинні документи (дані студент визначає самостійно).

Дані для виконання:

1) акт приймання-передачі основних засобів;

2) акт на списання основних засобів;

3) інвентарна картка обліку основних засобів; -

4) розрахунок амортизації основних засобів (для будівельної організації).

Завдання 11.5

Необхідно:

— вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

— визначити необхідні суми.

Дані для виконання:

ВАТ "Екобуд" отримало рахунок постачальника ЗАТ "Будтехніка" за бетонозмішувач СБ-138Б на суму 12000 грн., в т.ч. ПДВ. Сплачено АТП-11873 за перевезення бетонозмішувача 600 грн., в т.ч. ПДВ. Нараховано заробітну плату за розвантаження - 350 грн., проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Завдання 11.6

Необхідно

— вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

— визначити необхідні суми.

Дані для виконання:

Будівельне об'єднання "Промбуд" з метою забезпечення власними будівельними матеріалами придбало комплекс для виготовлення цегли будівельної, вартість якого 97000 грн., в т.ч. ПДВ. Монтаж здійснювався приватним будівельним підприємством "СІТ-Професіонал". За послуги по монтажу комплексу сплачено з поточного рахунку 1300 грн, в т.ч. ПДВ. Для монтажу використано будівельні матеріали, що є власністю "Промбуд" на суму — 300 грн.

Завдання 11.7

Необхідно:

— визначити вартість основних засобів після проведення переоцінки;

— вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи.

Дані для виконання:

Первісна вартість пресу СМК-126 — 105799 грн., сума нарахованого зносу — 7800 грн., справедлива вартість — 115800 грн.