Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
130
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 13.3

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які основні завдання обліку витрат на виробництво будівельних підприємств?

2. За якими ознаками класифікують витрати виробництва?

3. Які витрати виділяються при їх групуванні за економічними елементами?

4. Які витрати не включають до собівартості будівельних робіт?

5. Які об'єкти калькулювання можуть бути на будівельних підприємствах?

6. Що є калькуляційною одиницею в будівництві?

7. Які види калькуляцій використовуються в будівництві?

8. Яке призначення кошторису?

9. Які види калькуляцій складаються на будівельних підприємствах?

10. В чому полягають відмінності між кошторисною та плановою собівартістю?

11. Які методи обліку витрат використовуються на будівельних підприємствах?

12. Який метод обліку витрат на проведення будівельних робіт є найбільш раціональним? Від яких факторів залежить вибір методу обліку?

Завдання 13.4

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Яким нормативним документом регламентується облік витрат на виробництво в будівництві?

2. Що є основою кошторисної собівартості будівельної продукції?

3. Як досягається зниження кошторисної собівартості будівельної продукції?

4. Яким чином розраховується планова собівартість фактично виконаного обсягу будівельно-монтажних робіт?

5. В яких випадках не розраховується планова собівартість конкретних будівельних об'єктів?

6. Дати характеристику наступним методам обліку витрат і калькулювання собівартості, вказати їх переваги і недоліки:

  • позамовний;

  • нормативний;

  • попередільний;

  • попроцесний.

7. Як визначається фактична собівартість будівельних робіт (об'єкту)?

8. За якою схемою здійснюється калькулювання собівартості при напів-фабрикатному варіанті попередільного методу обліку витрат на виробництво?

9. В чому полягають особливості нормативного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості?

10. З якою метою здійснюється обчислення собівартості будівельної продукції?

11. Як здійснюється аналітичний облік витрат допоміжних виробництв на будівельних підприємствах?

Завдання 13.5

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Яка номенклатура витрат на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів?

2. Яким чином здійснюється розподіл витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки?

Розділ 4. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств

3. В яких первинних документах відображаються витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів?

4. В яких регістрах обліку знаходять відображення витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів?

5. Що розуміють під браком будівельних матеріалів, конструкцій і деталей?

Завдання 13.6

Необхідно:

— розподілити витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

— відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

Відомість розподілу витрат на утримання та експлуатацію обладнання

Вироби

Кількість виготовленої продукції, од.

Кошторисна ставка витрат на одиницю продукції, гри.

Нормативні витрати на експлуатацію обладнання за нормами, грн.

Фактичні витрати, грн

А

200

6

9

9

Б

340

10

?

?