Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 13.7

Необхідно:

— відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку;

— вказати первинні документи.

Дані для виконання:

Реєстр господарських операцій ТзОВ "ДДТ" за квітень ц.р.

оп

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Витрачено матеріали (за планово-розрахунковими цінами)

400000

2

Виявлено відхилення від планово-розрахункових цін матеріалів (економія)

10000

3

Нараховано заробітну плату робітникам основного цеху

150000

4

Списано витрати на механізацію

80000

5

Списано послуги допоміжних виробництв

20000

6

Списано загальновиробничі витрати

130000

7

Обчислено і списано фактичну собівартість об'єкта, пред'явленого забудовнику до оплати

?

8

Відображено договірну ціну за об'єкт будівництва

500000

9

Пред'явлено і прийнято замовником до оплати рахунок за роботи відповідно до договору

600000

10

Відображено суму ПДВ

?

11

Визначено фінансовий результат від здачі будівельно-монтажних робіт

?

Завдання 13.8

Необхідно:

— визначити фактичну собівартість одиниці продукції на підставі наведених даних.

Дані для виконання

Кар'єром у минулому місяці добуто:

— піску — 1800 м , планова ціна 1 м — 4 тис. грн.;

— буту — 5600 м3, планова ціна 1 м3— 7 тис. грн.;

— гравію — 2900 м3, планова ціна 1 м3— 2 тис. грн.

Фактичні витрати по видобутку всіх матеріалів складають 17200 тис. грн.

Тема 14. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт та порядок визначення фінансових результатів на будівельних підприємствах Завдання 14.1

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

__ (1) Ціна контракту

А. Витрати, що включають витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу

_ (2) Договір будівельного підряду

Б. Чистий прибуток або збиток діяльності будівельного підприємства

_ (3) Предмет договору

В. Предмет договору, строки виконання робіт, обов'язки і відповідальність сторін, вартість робіт та порядок розрахунків із замовником

_ (4) Істотні умови договору

Г. Результат виконання підрядником умов договору (відремонтоване приміщення, перероблена давальницька сировина тощо)

_ (5)Фінансові витрати

Д. Частина чистого прибутку, що розподіляється між акціонерами і засновниками та припадає на кожну акцію, або пропорційна частці засновника в статутному капіталі товариства

_ (6) Кінцевий фінансовий результат

Е. Грошова сума за виконану роботу або її результат, яку зобов'язався сплатити замовник, встановлюється або за згодою сторін без будь-яких обмежень, або чинним законодавством (тарифи, прейскуранти)

_ (7) Дивіденд

Є. Сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами та власниками підприємства

_ (8) Нерозподілений прибуток

Ж. Угода, на підставі якої одна сторона (генеральний підрядник) зобов'язується виконати за завданням іншої сторони певний комплекс БМР з її або своїх матеріалів, а інша сторона (замовник) зобов'язується забезпечити підрядника обсягом робіт, передати йому затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконану роботу