Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Завдання 8.14

Необхідно:

— вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

— визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій.

Дані для виконання:

ЗАТ "Транспорт" за договором з ТзОВ "Сервіс" здійснює обмін вантажного автомобіля на подібний. Договірна вартість обміну становить 36000 грн. (в т.ч. ПДВ — 6000 грн). Первісна вартість вантажного автомобіля, що передається, складає 30000 грн., сума нарахованого зносу 5000 грн.

Реєстр господарських операцій ЗАТ "Транспорт" за лютий ц.р.

оп

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Відображено списання нарахованого зносу вантажного автомобіля, що передається

?

2

Передано вантажний автомобіль ТзОВ "Сервіс": — у межах залишкової вартості — відображено суму податкових зобов'язань по ПДВ

? ?

3

Одержано вантажний автомобіль за первісною вартістю, що дорівнює залишковій вартості переданого вантажного автомобіля

?

4

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

?

5

Проведено взаємозалік заборгованостей

?

6

Введено в експлуатацію отриманий вантажний автомобіль

?

Завдання 8.15

Необхідно:

— вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

— визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій.

Дані для виконання:

За бартерним договором. ЗАТ "Автопослуги" відвантажило товар ВАТ "Мотор" в обмін на легковий автомобіль. Вартість обміну, зазначена в договорі, становить 14000 грн. (в т.ч. ПДВ), собівартість відвантажених товарів — 12800 грн.

Реєстр господарських операцій ЗАТ "Автопослуги" за грудень ц.р.

оп

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Відображено відвантаження товарів

?

2

Відображено податкові зобов'язання ВАТ "Мотор" по ПДВ

?

3

Списано суму доходу на фінансовий результат

?

4

Відображено собівартість переданого товару

?

5

Списано собівартість товару на фінансовий результат

?

6

Одержано легковий автомобіль від ВАТ "Мотор"

?

7

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

?

8

Проведено взаємозалік заборгованостей

?

9

Введено в експлуатацію отриманий легковий автомобіль

?

Тема 9. Бухгалтерський облік запасів автотранспортних підприємств Завдання 9.1

Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

_(1) Запаси

А. Окремі вузли, агрегати і деталі транспортних засобів, призначені для заміни частин основних засобів, які зносилися

__ (2) Нормування витрат палива

Б. Формуються на підприємствах-виробниках; призначені для виробничого споживання; повинні забезпечувати безперервність виробничого процесу; обліковуються в натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках

__ (3) Запасні частини

В. Знаходяться у підприємства-виробника на складах готової продукції, а також в сфері обігу

_(4) Виробничі запаси

Г. Всі види автомобільного палива і мастильних матеріалів, а також технологічне і господарське паливо

__ (5) Товарні запаси

Д. Встановлення допустимої межі споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені в залежності від моделей автомобілів, та система нормативів і коригувальних коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації

__ (6) Паливо

Е. Предмети, строк використання яких не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема, інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо

__ (7) Малоцінні і швидкозношувані предмети

Є. Активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, а також утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, управління підприємством