Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
навчальний посібник.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
5.4 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИСТЕТУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

з дисципліни :

«ІНЖЕНЕНРНІ МЕРЕЖІ»

Для студентів вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.06010115

«Опорядження будівель і споруд, будівельний дизайн»

2012

УКЛАДАЧ : СОРОЧАН НАТАЛІЯ НІСТОРІВНА магістр з будівництва, викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, , завідувач будівельного відділення

РЕЦЕНЗЕНТИ : ТВЕРДОХЛІБ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, голова циклової комісії 5.05010115

«Опорядження будівель та споруд», викладач спецдисциплін

ВИЛКА СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ, голова циклової комісії 5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель та споруд», викладач-методист

спеціаліст вищої категорії

Матеріал навчального посібника розрахований на те, щоб студенти не тільки ознайомились із елементами та конструкціями інженерного обладнання міст і окремих будинків, але й навчились самостійно на сучасному рівні вирішувати проблеми взаємоув"язування функціонально-технологічних і архітектурно-планувальних рішень, що зустрічаються на практиці.

З М І С Т

Вступ

 1. Системи опалення будинків.

  1. Мікроклімат приміщень

  2. Класифікація систем опалення

  3. Системи водяного опалення

  4. Конструкційні схеми системи водяного опалення

  5. Прокладка комунікацій систем водяного опалення

  6. Опалювальні прилади

  7. Системи панельно-променевого опалення

  8. Автономні системи опалення

  9. Опалювальні котли

  10. Теплові насоси

  11. Сонячні колектори

  12. Проектування опалення

 2. Системи вентиляції та кондиціювання

  1. Загальні відомості

  2. Системи вентиляції та кондиціювання повітря ,

їх класифікація

  1. Повітрообмін в приміщенні

  2. Системи вентиляції житлових та громадських споруд

  3. Конструктивні елементи вентиляційних систем

  4. Системи озонування повітря

  5. Кондиціювання повітря

  6. Класифікація систем кондиціювання

 1. Газопостачання будинків

  1. Загальні відомості

  2. Газові прилади та пальники

  3. Транспортування газу

  4. Системи газопостачання міста

  5. Дворові мережі та газопроводи-вводи

  6. Влаштування систем газопостачання житлових будинків

  7. Експлуатація систем газопостачання

 2. Водопостачання

  1. Джерела водопостачання

  2. Якість води

  3. Методи очищення води

  4. Засоби очищення води

  5. Системи та схеми водопостачання

  6. Гаряче водопостачання

  7. Матеріали що використовуються при спорудженні водогінних мереж

  8. Протипожежне водопостачання

 3. Системи та схеми каналізації

  1. Види стічних вод

  2. Очищення стічних вод

  3. Системи та схеми каналізації

  4. Зовнішні каналізаційні мережі

  5. Перекачування стічних вод

  6. Дренажні системи

  7. Водовідведення

  8. Приймачі стічних вод

 4. Енергопостачання та електрообладнання будівель і споруд

  1. Основні відомості

  2. Електрообладнання будинків.

  3. Види та методи освітлення

  4. Вимоги до електропроводки

  5. Заходи, щодо захисту від електричного струму

Висновки

Література

ВСТУП.

Капітальне будівництво є однією з найважливіших галузей господарського комплексу, що характеризує економічний потенціал держави. Підвищення ефективності будівництва передбачає, насамперед, широке використання прогресивних науково-технічних досягнень, скорочення витрат матеріальних, паливно-енергетичних та трудових ресурсів на виробництво будівельної продукції.

В Україні за останні роки прослідковується стійка тенденція збільшення будівництва індивідуального житла, знижується поверховість будинків. Також існує нагальна потреба збільшення обсягів будівництва об’єктів соціальної інфраструктури і житлово-комунального господарства.

Створення нових видів сільськогосподарських підприємств і типів виробничих об’єктів істотно змінило технічні і технологічні вимоги як до об’єктів в цілому, так і до окремих будинків і споруд. Намітився значний перехід від будівництва великих сільськогосподарських комплексів і підприємств із збереження і переробки продукції до будівництва сімейних ферм і окремих споруд невеликих розмірів.

Усе це свідчить про те, що сучасне промислове і житлове будівництво, зокрема на селі, вимагає нових підходів як за рівнем комфортності, так і за переорієнтацією галузі на використання нових будівельних систем на основі легких теплоефективних зовнішніх конструкцій, матеріалів і виробів.

Важливим завданням у сучасному будівництві є енергозбереження та використання нетрадиційних видів енергії. У сільському будівництві, зокрема, дотепер у більшості випадків не застосовують нові огороджувальні конструкції будинків, що відповідають сучасним нормативним вимогам з опору теплопередачі. Існують лише окремі приклади застосування таких конструкцій.

Створення і експлуатація сучасних будівель і споруд вимагають комплексного вирішення інженерних питань з урахуванням сукупності технологічних, технічних, санітарно-гігієнічних, економічних умов тощо.

Під час проектування будівель і споруд сільськогосподарського призначення потрібно передбачити застосування прогресивних технологій утримання тварин, птиці, переробки сільськогосподарської продукції тощо, забезпечити функціональні взаємозв’язки між будівельними параметрами і системами механізації, шляхи уникнення забруднення природного середовища відходами виробництва, зниження витрат енергоносіїв.

Нагальною потребою загальнодержавного рівня є здійснення ремонто-відновлювальних робіт на існуючих об’єктах водопостачання та водовідведення, розроблення і виконання програм будівництва газопроводів, газовідводів, розвиток газових мереж високого та середнього тиску, закінчення газифікації сільських населених пунктів.

Матеріал навчального посібника розрахований на те, щоб студенти не тільки ознайомились із елементами та конструкціями інженерного обладнання міст і окремих будинків, але й навчились самостійно на сучасному рівні вирішувати проблеми взаємоув"язування функціонально-технологічних і архітектурно-планувальних рішень, що зустрічаються на практиці.