Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
навчальний посібник.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
5.4 Mб
Скачать
  1. Кондиціонування повітря

Кондиціонування повітря – це створення й автоматична підтримка в закритих приміщеннях всіх або окремих параметрів (температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на певному рівні з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей або ведення технологічного процесу.

До таких параметрів відносять температуру, вологість і інтенсивність руху повітря. Технологічні процеси промислових підприємств, функціонування офісної техніки та побутових приладів супроводжуються виділенням теплоти і вологи, а також різних речовин, що погіршують стан повітряного середовища. Надлишок теплоти, вологи, шкідливі пари, гази, пил називаються шкідливими виділеннями.

За основним призначенням кондиціювання повітря можна розділити на комфортне і технологічне. Завдання комфортного кондиціонування - це підтримка в приміщеннях кліматичних параметрів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, тобто створення комфортних умов для життєдіяльності людини. Технологічне кондиціонування створює в приміщеннях, призначених для розміщення обладнання, параметри повітряного середовища, необхідні для функціонування обладнання або ведення технологічного процесу. У той же час технологічне кондиціонування повинно забезпечувати виконання санітарно-гігієнічних вимог, створюючи сприятливі умови для людей, що працюють в приміщеннях, де воно здійснюється.

Кондиціонування повітря здійснюється комплексом технічних засобів, що зветься системою кондиціонування повітря (СКП). До складу СКП входять технічні засоби забору повітря, підготовки, тобто додання необхідних кондицій (фільтри, теплообмінники, зволожувачі або осушувачі повітря), переміщення (вентилятори) і його розподілу, а також засобу холодо- і теплопостачання, автоматики, дистанційного керування й контролю. СКП великих громадських, адміністративних і виробничих будинків обслуговуються комплексними автоматизованими системами керування. Автоматизована система кондиціонування підтримує заданий стан повітря в приміщенні незалежно від коливань параметрів навколишнього середовища (атмосферних умов).

Основне встаткування системи кондиціонування для підготовки й переміщення повітря компонується в єдиному корпусі в апарат, під назвою кондиціонер.

Принцип дії кондиціонера заснований на зміні агрегатного стану холодоагента(фреону) залежно від температури і тиску в замкнутій системі. Спершу ознайомимося з основними вузлами кондиціонера.

Основними вузлами будь-якого кондиціонера є:

 • Компресор — стискає фреон і підтримує його рух по холодильному контуру.

 • Конденсатор — радіатор, розташований в зовнішньому блоці. Назва відображає процес, що відбувається при роботі кондиціонера, - перехід фреону з газоподібної фази в рідку (конденсація).

 • Випарник — радіатор, розташований у внутрішньому блоці. У випарнику фреон переходить з рідкої фази в газоподібну (випаровування).

 • ТРВ (терморегулюючий вентиль) — знижує тиск фреону перед випарником.

 • Вентилятори — створюють потік повітря, що обдуває випарник і конденсатор. Використовуються для інтенсивнішого теплообміну з навколишнім повітрям.

Охолоджування відбувається за рахунок випаровування холодоагента (фреону) в контурі випарника (внутрішнього блоку). Далі фреон в газоподібному стані всмоктується компресором, який підвищує його тиск до 20-25 атм. Відповідно підвищується і його температура (до 90 градусів). Фреон, що поступив в теплообмінник конденсатора (зовнішнього блоку) під високим тиском конденсується і переходить в рідкий стан. Далі фреон в рідкому стані потрапляє в регулятор потоку, де тиск зменшується. При цьому частина фреону може випаруватися і у випарник потрапить суміш рідини і пари. У випарнику фреон знову закипає, відбираючи тепло у навколишнього повітря, і виходить з конденсатора. Цикл повторюється. Деякі кондиціонери можуть і обігрівати приміщення за допомогою так званого теплового насоса. У цьому режимі фреон циркулює по контуру у зворотному напрямі, відбираючи тепло з повітря зовні і передаючи його всередину приміщення. Проте чим нижче температура на вулиці, тим важче відбирати тепло з повітря. Потужність обігріву падає у міру пониження температури на вулиці, і при зовнішній температурі нижче -5°С не слід обігрівати приміщення за допомогою кондиціонера.

З огляду на область застосування, умовно кондиціонери можна розділити на побутові, напівпромислові й промислові. До першого відносять устаткування, потужністю до 7 квт, застосовуване для охолодження приміщень площею до 80 кв.м. Напівпромислові кондиціонери середньої потужності до 25 квт використовують як у побутових умовах, так й в офісах, і на підприємствах. Промислові, або центральні, системи кондиціонування використовують для охолодження приміщень та будинках великої площі.

2.8. Класифікація систем кондиціонуваннняелектрона сист

Сучасні системи кондиціонування можуть бути класифіковані за наступними ознаками:

 • за основним призначенням (об'єктом застосування): комфортні й технологічні;

 • за принципом розташування кондиціонера по відношенню до обслуговуємого об’єкту: центральні й місцеві;

 • за наявністю власного (в конструкції кондиціонера) джерела тепла й холоду: автономні й неавтономні;

 • за принципом дії: прямоточні, рециркуляційні й комбіновані;

 • по способу регулювання вихідних параметрів кондиціонованого повітря: з якісним (однотрубним) і кількісним (двотрубним) регулюванням;

 • за ступеню забезпечення метеорологічних умов в обслуговуємому приміщенні: першого, другого й третього класу;

 • за кількістю приміщень (локальних зон), що обслуговуються: однозональні й багатозональні;

 • за тиском, що розвивається вентиляторами кондиціонерів: низького, середнього й високого тиску.

Крім наведених класифікацій, існують різноманітні системи кондиціонування, що обслуговують спеціальні технологічні процеси, включаючи системи зі зміненням у часі (за певною програмою) метеорологічних параметрів.

Комфортні СКП призначені для створення й автоматичної підтримки температури, відносної вологості, чистоти й швидкості руху повітря, що відповідають оптимальним санітарно-гігієнічним вимогам для житлових, суспільних й адміністративно-побутових будинків або приміщень.

Технологічні СКП призначені для забезпечення параметрів повітря, у максимальному ступені виробництва, що відповідають вимогам. Технологічне кондиціонування в приміщеннях, де перебувають люди, здійснюється з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог до стану повітряного середовища.

Центральні СКП забезпечуються ззовні холодом (холодною водою або холодоагентом), теплом (гарячою водою, парою або електрикою) і електричною енергією для привода електродвигунів вентиляторів, насосів й ін. Центральні СКП розташовані поза приміщеннями, що обслуговують, і кондиціонують одне велике приміщення, кілька зон такого приміщення або багато окремих приміщень. Іноді кілька центральних кондиціонерів обслуговують одне приміщення великих розмірів (виробничий цех, театральний зал, закритий стадіон).

Незважаючи на велику кількість переваг центральних СКП, треба відзначити, що великі габарити й проведення складних монтажно-будівельних робіт з установки кондиціонерів, прокладці повітряходів і трубопроводів часто приводять до неможливості застосування цих систем в існуючих реконструйованих будинках.

Місцеві СКП розробляють на базі автономних і неавтономних кондиціонерів, які встановлюють безпосередньо в обслуговуваних приміщеннях. Перевагою місцевих СКП є простота установки й монтажу.

Автономні СКП забезпечуються ззовні тільки електричною енергією, наприклад, кондиціонери спліт-систем, шафові кондиціонери й т.п. Такі кондиціонери мають убудовані компресійні холодильні машини, що працюють, як правило, на фреоні-22.

Автономні системи прохолоджують й осушують повітря, для чого вентилятор продуває рециркуляційне повітря через поверхневі повітряохолоджувачі, якими є випарники холодильних машин, а в перехідний і зимовий час вони можуть робити підігрів повітря за допомогою електричних нагрівачів або шляхом реверсування роботи холодильної машини в циклі так званого «теплового насоса».

Неавтономні СКП підрозділяються на:

 • повітряні, при використанні яких в приміщення подається тільки повітря (міні-центральні кондиціонери, центральні кондиціонери);

 • водоповітряні, при використанні яких у кондиціонуєме приміщення підводять повітря й воду, що несуть тепло або холод, або те й інше разом (системи чиллерів-фанкойлов, центральні кондиціонери з місцевими довідчиками й т.п.).

Прямоточні СКП повністю працюють на зовнішньому повітрі, що обробляється в кондиціонері, а потім подається в приміщення.

Рециркуляційні СКП, навпаки, працюють без припливу або із частковою подачею (до 40%) свіжого зовнішнього повітря або на рециркуляційному повітрі (від 60 до 100%), що забирається із приміщення й після його обробки в кондиціонері знову подається в це ж приміщення.

СКП із якісним регулюванням метеорологічних параметрів являють собою широкий ряд найпоширеніших, так званих одноканальних систем, у яких все оброблене повітря при заданих кондиціях виходить із кондиціонера по одному каналі й надходить далі в одне або кілька приміщень. При цьому регулюючий сигнал від терморегулятора, встановленого в обслуговуємому приміщенні, надходить безпосередньо на центральний кондиціонер.

СКП із кількісним регулюванням подають в одне або кілька приміщень холодне й підігріте повітря по двох паралельних каналах. Температура в кожному приміщенні регулюється кімнатним терморегулятором, що впливає на місцеві змішувачі (повітряні клапани), які змінюють співвідношення витрат холодного й підігрітого повітря в подаваній суміші. Двоканальні системи використовуються дуже рідко через складність регулювання, хоча й мають деякі переваги, зокрема, відсутністю в обслуговуємих приміщеннях, теплообмінників, трубопроводів тепло-холодоносія; можливістю спільної роботи із системою опалення. Недоліком є підвищені витрати на теплову ізоляцію паралельних повітряходів, підводимих до кожного приміщення.

Кондиціонування повітря за ступенню забезпечення метеорологічних умов підрозділяються на три класи:

 • перший клас – забезпечує необхідні для технологічного процесу параметри відповідно до нормативних документів;

 • другий клас – забезпечує оптимальні санітарно-гігієнічні норми або необхідні технологічні норми;

 • третій клас – забезпечує припустимі норми, якщо вони не можуть бути забезпечені вентиляцією в теплий період року без застосування штучного охолодження повітря.

Однозональні СКП застосовуються для обслуговування великих приміщень із відносно рівномірним розподілом тепла, вологовиділенням, наприклад, великих залів кінотеатрів, аудиторій і т.д. Такі СКП, як правило, комплектуються пристроями для утилізації тепла (теплоутилізаторами) або змішувальними камерами для використання в приміщеннях, що обслуговуються, рециркуляції повітря.

Багатозональні СКП застосовують для обслуговування великих приміщень, у яких устаткування розміщене нерівномірно, а також для обслуговування ряду порівняно невеликих приміщень. Такі системи більш економічні, ніж окремі системи для кожної зони або кожного приміщення. Однак з їхньою допомогою не може бути досягнутий такий же ступінь точності підтримки одного або двох заданих параметрів (вологості й температури), як автономними СКП (кондиціонерами спліт-систем і т.п.).

За тиском, створюваному вентиляторами центральних кондиціонерів, СКП підрозділяються на системи низького тиску (до 100 кг/м2), середнього тиску (від 100 до 300 кг/м2) і високий тиски (вище 300 кг/м2).

   1. Кондиціонери спліт-система:

Це кондиціонери, що складаються, щонайменше, із двох блоків, - зовнішнього і внутрішнього, з'єднаних між собою мідним трубопроводом. В зовнішньому блоці знаходяться компресор, конденсатор і вентилятор. Зовнішній блок може бути встановлений на стіні будинку, на даху чи горищі, у підсобному приміщенні чи на балконі. Внутрішній блок установлюється безпосередньо в приміщенні і призначений для охолодження чи нагрівання повітря, його фільтрації, видалення зайвої вологи та створення необхідної циркуляції повітря в приміщенні. 

Завдяки такій розбивці внутрішній блок можна розмістити в будь-якому зручному місці приміщення.  В залежності від конструктивного виконання внутрішнього блоку, спліт-системи поділяються ще на типи.

Мультизональні системи

Характеристика

Значення

Мультизональні системи є найостаннішим і інноваційним досягненням в кондиціюванні повітря. За принципом роботи це ті ж самі мульті спліт-системи, але з можливістю підключення до 64 внутрішніх блоків. Важливою перевагою мультізональних систем є різноманітність внутрішніх блоків. Останнє покоління таких систем має одну з незаперечних переваг - максимально допустима довжина фреонових трас до 1000 метрів, що в умовах центральних вулиць міста дозволяє винести зовнішній блок в таке місце, де він не псуватиме фасад. Дані системи неймовірно економічні і довговічні. Середній термін їх експлуатації до 25 років, в порівнянні з побутовими спліт-системамі 6-10 років. Інтелектуальна система управління роботою дозволяє досягти максимальної економії при роботі деяких внутрішніх блоків в режимі охолоджування, а інших в режимі тепла. Мультизональна система дозволяє перенести частину тепла з одного приміщення в інше. При цьому споживання системи знижується майже в 2 рази.Встановлюють такі системи найчастіше в бізнес-центрах, торгових центрах, урядових установах і на багатьох інших об'єктах, де необхідна центральна система кондиціювання великої кількості приміщень.

Прижилися такі системи і в елітних котеджах. Змонтована мультизональна система дозволяє власникові котеджу і його домочадцям забути на довгий час про проблеми комфортної температури. Інтелектуальне управління системою максимально спрощує експлуатацію системи за принципом «мені потрібна комфортна температура - включив і забув

Колонного типу

Характеристика

Значення

Колонні кондиціонери найчастіше називають шафові або підлоговими. Таку назву вони отримали завдяки формі внутрішнього блоку, який нагадує колону. Кондиціонери колонного типу встановлюють в приміщеннях з великою площею, а саме: у великих магазинах, театрах, великих ресторанах, в просторих холах готелів, конференц-залах і подібних великих приміщеннях. Даний тип кондиціонерів досить поширений, завдяки різноманітності моделей і типів, а також впровадження в конструкцію останніх технологій. Колонні кондиціонери володіють крім функції охолодження і нагрівання дуже важливими і корисними функціями, такими як осушення і вентиляція повітря в приміщенні. Управляти колонними кондиціонерами можна як автоматично, так і в ручну. 

Колонні кондиціонери легкі в монтажі. Їх не потрібно кріпити до підлоги або стін, вони просто ставляться на підлогу в зручному для Вас місці. І хоча кондиціонер займає деякий простір, він ідеально вписується в будь-який інтер'єр і стає його прикрасою. Потік повітря в колонних кондиціонерах направлений вгору (до стелі), завдяки чому в приміщенні за короткий проміжок часу створюється необхідна температура. Практично всі колонні кондиціонери мають досить високу потужність, за рахунок цього і відбувається швидке поширення охолоджуючого потоку, дальність руху, якого досягає 15 м.  Необхідно також завжди пам'ятати, що колонний кондиціонер навколо себе створює потужний потік холодного повітря, і тим самим становить загрозу для здоров'я людей, які знаходяться в близи нього. Так що пам'ятайте, розміщувати кондиціонер колонного типу необхідно тільки в приміщеннях, які мають велику площу.

Мульти спліт-системи

Характеристика

Значення

Мульти спліт-системи -- це кондиціонери, в яких на один зовнішній блок припадає два чи більше внутрішніх блоки, що можуть бути розташовані у різних ізольованих кімнатах. Це знижує затрати на встановлення та експлуатацію, а також потребує менше простору для зовнішнього блоку.

Основна перевага мульти спліт-систем це наявність одного зовнішнього блоку. В умовах міста, особливо в центрі, велику кількість зовнішніх блоків кондиціонерів, що висять на стіні, не тільки псують фасад будівлі, але не залишають іншого вибору, як використання мульти спліт-системи. Якщо говорити про приватний будинок за містом, ситуація аналогічна - зовнішні блоки кондиціонера, що висять під вікнами котеджу ніяк не можуть зійти за елемент архітектури. Зовнішній блок можна цілком розмістити на рівні землі на спеціально виконаному для цього бетонному майданчику.

Останніми роками найбільшої популярності набувають мульти спліт-системи, в яких до зовнішнього блоку можна під'єднати внутрішні блоки різних типів: настінні, стельові, касетні і канальні. Максимальна кількість внутрішніх блоків під'єднуваних до зовнішнього у різних виробниках різна.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.