Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчально-методичний комплекс по ТДП. І.Білас.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Семінарське заняття 14. Тлумачення норм права – 2 год. План

1. Поняття та необхідність тлумачення норм права.

2. Види тлумачення.

3. Способи тлумачення.

4. Функції тлумачення.

Ключові поняття та терміни: “тлумачення-з’ясування”, “тлумачення-роз’яснення”, “офіційне тлумачення”, “неофіційне тлумачення”, “нормативне тлумачення”, “казуальне тлумачення”.

Теми рефератів, доповідей

1. Порівняльна характеристика способів тлумачення.

2. Тлумачення права як елемент правореалізаційного процесу.

3. Місце та роль тлумачення правових норм у правозастосовній діяльності.

Самостійна робота студентів – 4 год. Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи Завдання 1

На основі вивчення тематичного матеріалу проаналізувати вищенаведені твердження та підготувати письмові аргументовані відповіді на такі питання:

 1. В юридичній літературі існують різні думки щодо того, чи всі норми права слід тлумачити. Так, М.О.Тарасов та Л.І. Семенова вважають, що з’ясуванню підлягають тільки такі норми права, які здаються незрозумілими. Чи погоджуєтесь Ви з такою думкою? Якщо ні, то аргументуйте свою відповідь.

 1. Верховна Рада України - єдиний органом законодавчої влади в Україні. Цей статус закріплений за нею ст.75 Конституції України. У вітчизняній науці виникає спірне питання: чи має на сьогоднішній день Верховна Рада України право надання офіційного тлумачення правових норм. Ваша думка з цього приводу? Відповідь аргументуйте.

 1. Тлумачення, що надає Конституційний Суд України, за своєю природою є:

 1. автентичним;

 2. делегованим;

 3. нормативним;

 4. професійним.

 1. Проаналізуйте Закон України “Про судоустрій України” від 07.02.2002р., ч.5 ст.124 та п.9 ст.129 Конституції України і спробуйте пояснити, яка особливість відрізняє нормативне роз’яснення вищих судових органів від офіційного тлумачення Конституційного Суду України, що має формально обов’язковий характер для всіх суб’єктів суспільних відносин? Відповідь аргументуйте.

 2. До якого виду тлумачення можна віднести роз’яснення, яке дає Кабінет Міністрів України?

 1. Наведіть конкретні приклади буквального, розширеного, обмежувального тлумачення.

Завдання 2.

Використовуючи доступну довідкову літературу і нормативні матеріали, підготувати письмову роботу (до 2-х стор.) в якій охарактеризувати: види тлумачення правових норм; способи тлумачення правових норм та функції тлумачення.

Література

 1. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 180 с.

 2. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України, 2000. - №2. – С. 6.

 3. Шевчук В. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті дотримання судового прецеденту // Право України. - 2000. - №2. – С. 45.

 4. Рабінович П., Савчук Н. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект // Право України. - 2001. - №11. – С. 22.

 5. Фазікош Г. Щодо розширення логічного змісту поняття законності судового рішення // Право України. - 2001. - №12. – С. 42.

 6. Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом // Право України. - 2003. - №3. – С. 91.

 7. Мармазов В. Про генеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України. – 2004. - №1. – С. 26.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.