Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчально-методичний комплекс по ТДП. І.Білас.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Модульний контроль 2

Варіант 1

1. Загальними та специфічними закономірностями держави та права є:

* об’єкт ТДП;

* предмет ТДП;

* метод ТДП;

* функція ТДП;

* принцип ТДП.

2. До принципів ТДП відносяться:

* історизм;

* об’єктивність;

* суб’єктивізм;

* відокремлення теорії та практики;

* єдність теорії та практики;

3. Чому перші соціальні норми називаються мононормами:

* вони одночасно регулювали різні сфери суспільних відносин;

* вони визнавали єдність чоловіків та жінок;

* вони містили тільки гіпотезу;

* вони містили тільки диспозицію;

* їх приймала одна особа – монарх.

4. Розрізняють три форми виникнення держави.

За якою формою виникла держава в результаті класичних п’яти причин:

* стародавньо-афінська;

* стародавньо-германська;

* стародавньо-римська

5. Яку теорію виникнення держави обґрунтовував К.Маркс:

* теологічну;

* матеріалістичну;

* органічну;

* насильства.

6. Суттю якої теорії створення держави відбулося в результаті божої волі:

* патріархальна;

* теологічна;

* договірна;

* органічна;

* насильства;

7. Сутність держави – це:

* внутрішній зміст її діяльності;

* внутрішня будова держави;

* поняття держави;

* сукупність ознак держави.

8. Внутрішній суверенітет держави називається:

* міжнародний;

* законодавчий;

* виконавчий;

* судовий;

* суверенітет народу;

9. Взяті під охорону держави та врегульовані певними правилами поведінки

стосунки між суб’єктами, в результаті яких з’являються права та обов’язки,

мають назву:

* політичні обов’язки;

* політичні права;

* політичні відносини;

* політичні норми;

* політичні принципи;

10. Побудову якої держави закріплює стаття 1 Конституції України:

* демократичної;

* ліберальної;

* правової;

* нацисткої;

* соціальної;

11. Демократія єдиним джерелом влади визнає:

* Конституцію;

* Верховну Раду;

* народ;

* закон;

* Президента;

12. За територіальною спрямованістю функції держави класифікують на:

* внутрішні;

* регіональні;

* обласні;

* зовнішні;

* районі;

13. Метою якої правової форми здійснення функцій держави є забезпечення

охорони правових норм від правопорушення:

* правотворча;

* правоохоронна;

* правореалізаційна.

14. Елементом форми держави, який характеризує сукупність методів

здійснення державної влади, називають:

* форма державного правління;

* форма державного устрою;

* форма державного режиму.

15. За формою державного устрою держави поділяють на:

* монархії;

* федерації;

* демократичний;

* унітарні;

* антидемократичні;

16. Держава, що складається з однієї держави-монополії та залежних від неї

колоній, має назву:

* конфедерація;

* унітарна;

* федерація;

* співтовариство;

* імперія.

17. Які з цих держав є монархією:

* Франція;

* Росія;

* Білорусія;

* Велика Британія;

* Японія;

18. За терміном дії розрізняють такі державні органи:

* постійні;

* колегіальні;

* виборні;

* одноособові;

* тимчасові ;

19. Системою державних органів, що мають державно-владні повноваження,

називають:

* апарат держави;

* механізм держави;

* місцеве самоврядування;

* міністерство.

20. Визначіть, до яких груп державних органів можна віднести Кабінет

Міністрів України:

* постійні;

* колегіальні;

* призначувальні;

* виконавчі;

* вторинні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.