Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нелепа А.,Ванханен В.,Коршунова Г.Основи фізіол....doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
22.11.2018
Размер:
3.18 Mб
Скачать

Харчові речовини

Живильні речовини

Вкусові речовини

Ароматичні речовини

Белки

Жири

Спирти

Вуглеводи

Кетони

Вітаміни

Ефірні масла

Мінеральні речовини

Красячи речовини

Мал. 1.1. Класифікація харчових речовин

організмі протікає постійно, незалежно від надходження їжі, а асиміляції можлива тільки за умови постачання організму пластичними речовинами.

Враховуючи те, що для нормальної життєдіяльності організму людини процеси дисиміляції і асиміляції повинні бути у відносній рівновазі, стає очевидним необхідність постійного надходження в організм з їжею пластичних речовин.

Пластичну функцію в організмі в основному виконують білки і у меншій мірі мінеральні речовини, жири і вуглеводи.

Третя функція харчування – біорегуляторна, оскільки їжа містить речовини, з яких в організмі людини утворюються ферменти і гормони – біологічні регулятори обміну речовин в тканинах.

Біорегуляторна функція забезпечується в основному за рахунок білків і вітамінів їжі.

Четверта функція харчування – пристосовно-регуляторна, оскільки кожна харчова речовина виконує специфічну роль в пристосовно-регуляторній діяльності різних систем організму, найважливішими з яких є системи харчування, виділення і терморегуляції.

Наприклад, харчові волокна (клітковина, пектин і ін.) служать основними регуляторами діяльності харчового каналу (стравоходу, шлунку, кишок).

П'ята функція харчування - захисно-реабілітаційна, оскільки стійкість організму до інфекцій і інших шкідливих дій залежить від якості харчування, особливо від його білкового і вітамінного складу. Відомо, що всі захисні (імунні) тіла мають білкову природу. Є незаперечні докази, що раціонально організоване харчування підвищує опірність організму професійним шкідливостям. При цьому зменшується всмоктуваність токсичних речовин і прискорюється виведення їх з організму (захисна функція раціонального харчування).

Шоста функція харчування - сигнально-мотиваційна, яка пов'язана з доставкою з їжею в організм смакових речовин, які сприяють підтримці на належному рівні харчової мотивації (апетиту). Хороший апетит – головний стимулятор шлункової секреції і травлення.

Різні харчові продукти забезпечують певні функції харчування. Енергетичну функцію забезпечують переважно хлібобулочні продукти, цукор, макаронні, круп'яні, кондитерські вироби, боби, картопля, жири і жирові продукти; пластичну – м'ясо, риба, рибопродукти, молоко, яйця, молочні і яєчні продукти; біорегуляторну, пристосовно-регуляторну, защитно-реабілітацийну – овочі, фрукти, ягоди, печінка тварин і риб; сигнально-мотиваційну – смакові речовини, лук, часник, петрушка і інші пряні овочі.

1.3. Предмет і задачі курсу “Основи фізіології та гігієни харчування ”

Фізіологія (від грец. рhуsis - природа і logos – учення) – наука про природу, про сутність життєвих процесів. Вона вивчає життєдіяльність організму і окремих його частин: кліток, тканин, органів, систем. Основним об'єктом (предметом) вивчення фізіології, як і ряду інших біологічних дисциплін, є вивчення живого організму.

Фізіологія вивчає процеси, які протікають в організмі, починаючи з найпростіших, примітивних функцій – роздратовання живого організму до найвищих проявів життя живого організму – його взаємодії з навколишнім середовищем.

Задача фізіології полягає у вивченні фізіологічних систем, органів, кліток і окремих клітинних структур, механізмів їх регуляції і закономірностей життєдіяльності організму у його взаємодії з навколишнім середовищем.

У кожному організмі незалежно від того, чи є він одноклітинним або багатоклітинним, протікають різні фізіологічні процеси і ці процеси ускладнюються у міру розвитку органічного миру. Для протікання в живому організмі різних фізіологічних функцій йому постійно необхідні джерела енергії і харчових речовин. Людина є самим високоорганізованим живим створенням, і функції його організму якісно відрізняються від фізіологічних функцій тваринного організму. Як і будь-якому живому організму, людині також необхідні джерела енергії і харчових речовин, які доставляються в організм з продуктами харчування. Тому для фахівця, що працює у області харчування, необхідно знати як їжа, її склад, властивості і інші якості впливають на організм людини. Ці питання є предметом вивчення фізіології харчування людини. Оскільки однією з найважливіших задач організації харчування людини є збереження і зміцнення його здоров'я, то фізіологія харчування тісно пов'язана з профілактичною медичною наукою гігієною харчування.

Гігієна – основна профілактична наука в медицині. Вона узагальнює дані різних дисциплін у області профілактики, інтегрує знання про комплексний вплив навколишнього середовища на здоров'я людини, розробляє принципи і системи профілактичних заходів.

Термін гігієна походить від грецького - higienos, що означає “цілющий, що приносить здоров'я”. Гігієна – наука про збереження і зміцнення громадського і індивідуального здоров'я шляхом розробки профілактичних заходів.

Гігієна вивчає вплив різних чинників зовнішнього середовища на організм людини і на підставі цих досліджень розробляє заходи щодо попередження захворювань. Гігієна є вельми складною, різносторонньою наукою, що охоплює всі сторони життя і діяльності людини, які в сучасному суспільстві безперервно розвиваються і ускладнюються. Оскільки вплив чинників зовнішнього середовища, узятих ізольовано, не є визначаючим і залежить також від соціально-економічних умов життя суспільства, гігієнічна наука оцінює їх вплив з соціально-гігієнічних позицій.

В даний час в Україні і за рубежем великий розвиток одержала гігієна харчування, або наука про харчування – нутріціологія (від латинського nutritio - харчування).

Гігієна харчування вивчає і розробляє проблеми раціонального харчування і заходи щодо забезпечення нешкідливості харчових речовин. Гігієна харчування включає основні положення фізіології і біохімії харчування, вітамінології і епідеміології, біології і інших наукових дисциплін, які мають відношення до проблем харчування

Сучасна наука про харчування, не дивлячись на різноманіття питань, що вивчаються і вирішуваних нею, може бути представлена у вигляді двох основних частин:

  1. наука про раціональне харчування, яка розроблює проблему кількісної і якісної повноцінності харчування для різних вікових і професійних груп населення, а також вивчаюча харчові і біологічні властивості харчових продуктів тваринного, рослинного і штучного походження;

  2. наука про санітарну охорону харчових ресурсів і забезпечення нешкідливості харчових продуктів і готової їжі.

Характеризуючи взаємозв'язок фізіології і гігієни харчування, очевидно, що фізіологія харчування - це складова частина гігієни харчування, яка вивчає сучасні уявлення про фізіологічні потреби організму людини в основних харчових речовинах і енергії і процесах, що відбуваються при споживанні їжі з метою рішення проблеми раціонального харчування населення.

Задача курсу “Основи фізіології та гігієни харчування” полягає в тому, щоб зрозуміти роботу складної машини людського організму, пов'язаної з дією їжі, визначити значення для людини складових компонентів їжі, зрозуміти, як вони змінюються і взаємодіють в організмі і яким чином вони впливають на загальну роботу організму людини в цілому. Ці питання необхідно вивчати для вирішення загальної проблеми фізіології і гігієни харчування – раціоналізація харчування різних вікових і професійних груп населення.

З цією метою в процесі вивчення курсу “Основи фізіології та гігієни харчування” розглядаються відповідні питання, які вказані в передмові до справжнього навчального посібника.