Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нелепа А.,Ванханен В.,Коршунова Г.Основи фізіол....doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
22.11.2018
Размер:
3.18 Mб
Скачать

Основи Фізіології та гігієни харчування

(українською мовою)

Навчальний посібник

для студентів спеціальності 7.091711«Технологія харчування» денної та заочної форм навчання.

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план – 2010 р., позиція №

Підписано до друку 2010 р. Формат 60x84/16. Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл.-вид.арк________Тираж _____ прим. Зам.№

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановского

Редакційно-видавничий відділ

83023 М. Донецьк – 23, вул. Харитонова, 10 тел. 97-60-45

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і

Розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002 р.

Таблиця 7.8. - Потреби в енергії і основних харчових речовинах студентів (дівчат)

на добу і по окремих прийомах їжі

Наїмено-ваніє прийомів їжі

% від

доб.

пот-реб.

Енергія ккал (кДж)

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, (г)

Вітаміни, мг

Мінеральні речовини, мг

усьо го

твар.

усьо го

росл.

С

В1

В2

РР

Са

Мg

Добова потреба

100

2430

(10160)

66,8

36,7

67,5

22,5

389

60

1,5

1,9

15,8

730

485

19.5

I Сніданок

20

486

(2032)

13,4

7,3

13,5

4,5

77,8

12

0,3

0,4

3,2

145

97

3,9

II Сніданок

15

364

(1524)

10,0

5,6

10,1

3,4

58,4

9

0,2

0,3

2,4

110

73

2,9

Обід

45

1094

30,0

16,5

30,4

10,1

175,0

27

0,7

0,8

7,0

330

218

8,8

Вечеря

20

486

(2032)

13,4

7,3

13,5

4,5

77,8

12

0,3

0,4

3,2

145

97

3,9


Таблиця 7.8. - Потреби в енергії і основних харчових речовинах студентів (дівчат)

на добу і по окремих прийомах їжі

Наїмено-ваніє прийомів їжі

% від

доб.

пот-реб.

Енергія ккал (кДж)

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, (г)

Вітаміни, мг

Мінеральні речовини, мг

усьо го

твар.

усьо го

росл.

С

В1

В2

РР

Са

Мg

Добова потреба

100

2430

(10160)

66,8

36,7

67,5

22,5

389

60

1,5

1,9

15,8

730

485

19.5

I Сніданок

20

486

(2032)

13,4

7,3

13,5

4,5

77,8

12

0,3

0,4

3,2

145

97

3,9

II Сніданок

15

364

(1524)

10,0

5,6

10,1

3,4

58,4

9

0,2

0,3

2,4

110

73

2,9

Обід

45

1094

30,0

16,5

30,4

10,1

175,0

27

0,7

0,8

7,0

330

218

8,8

Вечеря

20

486

(2032)

13,4

7,3

13,5

4,5

77,8

12

0,3

0,4

3,2

145

97

3,9

196


345