Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ (НМК).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.03.2016
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Матриця фінансової рівноваги

 

(гальмування)

(стабілізація)

(прискорення)

(повільне зростання)

1. «Батько родини»

4. «Рант’є»

6. «Холдінг»

(оптимальне зростання)

7. «Епізодич­ний дефіцит»

2. «Стійка рівновага»

5. «Атака»

(форсоване зростання)

9. «Криза»

8. «Ділема»

3. «Нестійка рівновага»

 

Сформулюйте основні завдання планової стратегії підприємства й оцініть можливі перспективи його розвитку.

 

Задача 44. Споживче товариство проектує відкриття бізнес-лінії з виробництва печива. Кошторис витрат на виробництво 1 т продукції наведено нижче в таблиці.

 

Таблиця

Кошторис витрат на виробництво 1 т печива

(грн)

п/п

Стаття витрат

Сума

1

Вартість сировини

2 503,40

2

Вартість допоміжних матеріалів

373,24

3

Витрати електроенергії

103,12

4

Заробітна плата робітників у цеху з нарахуваннями

90,62

5

Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу з нарахуваннями

111,82

6

Плата за оренду приміщення

46,14

7

Транспортні витрати

150,00

8

Амортизаційні відрахування

147,59

9

Комерційні витрати

175,74

 

На реалізації 1 кг печива (без пдв) – 4,42 грн.

Визначити критичний обсяг реалізації продукції. Побудувати графік беззбитковості.

Ідентифікуйте потенційні ризики даного проекту.

 

Задача 45. Відкриття бізнес-лінії планується у квітні поточного року. З врахуванням кон’юнктури ринку й можливостей використання виробничих потужностей підприємства помісячні обсяги реалізації (без ПДВ) визначені в таких обсягах (у тис. гр.).

 

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

25,0

49,5

66,0

69,5

67,0

67,0

70,0

66,5

60,0

 

Власний капітал споживчого товариства, що інвестується в даний проект, становить 200,0 тис. грн. На придбання обладнання підприємство бере інвестиційний кредит на суму 105,0 тис. грн строком на 3 роки під 36 % річних. Погашення суми кредиту й оплата відсотків за нього здійснюватиметься щоквартально рівними частками. Термін корисної експлуатації обладнання 7 років. Амортизація на нього нараховується щоквартально лінійним методом.

Вартість обладнання – 260,0 тис. грн; витрати на ремонт приміщення – 5,0 тис. грн; інші інвестиційні витрати – 11,0 тис. грн. Щомісячна плата за оренду приміщення – 1,5 тис. грн. Питома вага вартості сировини і допоміжних матеріалів у відпускній ціні – 65 %. Щомісячні витрати на електроенергію – 2,5 тис. грн. Витрати на виплату заробітної плати: за квітень – 1,2 тис. грн, кожного наступного місяця – 4,5 тис. грн. Ставка єдиного фіксованого податку – 200 грн на місяць. Інші поточні виплати – 0,6 тис. грн щомісячно. Комерційні витрати у квітні – 12 тис. грн, у наступні місяці – 5 % від виручки.

Складіть план руху грошових коштів.

 

Задача 46. Використовуючи інформацію, що наведена в попередній задачі, а також те, що витрати на утримання апарату управління складають 60 % у загальних обсягах фонду заробітної плати, складіть плановий звіт про фінансові результати з помісячним розбиттям. Розрахунки оформити за формою, що подана нижче.

 

Таблиця 16. Плановий звіт про фінансові результати бізнес-лінії з виробництва печива на перший господарський рік з помісячним розбиттям

п/п

Показник

Суми, у тис. грн

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом

1

Виручка від реалізації (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на виробництво, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– сировина й матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– амортизаційні відрахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Валовий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Комерційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на утримання апарату управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Прибуток до виплати відсотків і податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відсотки за кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Податки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Прибуток, що підлягає розподілу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 47. Скласти баланс активів і пасивів для проекту бізнес-лінії з виробництва печива на перший господарськийрік. Необхідні для здійснення діяльності запаси проектуються в наступних обсягах: сировини – 13,8 тис. грн; матеріалів – 3,4 тис. грн;готової продукції – 14,5 тис. грн Обсяги дебіторської заборгованості становитимуть – 20,0 тис. грн. При реалізації печива покупцям підприємство планує надавати комерційний кредит на термін до 10 днів. З постачальниками продукції досягнута попередня домовленість про відстрочку платні в такі ж терміни. Решту необхідної для розрахунків інформації візьміть з умов задач 61 і 62. Розв’язок оформіть в таблиці.

Чи буде дотримана за цих умов вимога збалансованості показників, що плануються?

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.