Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бида, ильченко / TBAD / ТБАД / Курс лекцій Технологія буд.автодоріг.doc
Скачиваний:
367
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

14.3. Влаштування напівжорстких покриттів

Загальні відомості.

Напівжорсткі шари дорожнього одягу займають за механічними та деформаційними властивостями проміжне положення між нежорсткими та жорсткими конструкціями.

За технологією влаштування напівжорсткі шари дорожнього одягу поділяють на три групи конструкцій способами змішування, просочування та армування нежорстких дорожніх одягів жорсткими елементами. Остання група конструкцій відзначається неоднорідністю структури шару по ширині проїзної частини, що спричиняє нерівномірність деформацій дорожнього оядгу.

За способом змішуваннявлаштовують шари дорожнього одягу з двома різними в’яжучими, наприклад, чорний щебінь змішується на дорозі з цементнопіщаним розчином. Також в цю групу відносяться шари з нетрадиційними видами в’яжучими.

За способом просочуваннявлаштовують напівжорсткі шари дорожнього одягу, наприклад, шляхом введення цементної суспензії або цементнопіщаного розчину в щебеневі шари, які оброблені органічним в’яжучим.

Основи, влаштовані, з чорного щебеню і неорганічного в’яжучого, мають малу усадку та високу жорсткість від 500 до 1000 МПа. Оптимальна товщина таких шарів становить 8-12 см. При виборі складу суміші перевагу слід віддавати чорному щебеню фракцій 5-10 та 10-20 мм, проте фракція 20-40 мм краще піддається просоченню.

Влаштування шарів дорожнього одягу з чорного щебеню, який просочується неорганічним в’яжучим, проводять при температурі повітря вище 10оС.

Технологія влаштування шарів напівжорстких покриттів

Технологія влаштування шарівз чорного щебеню, просоченогоцементопіщаним розчином, передбачає виконання таких операцій:

– підготовчі роботи;

 приготування чорного щебеню в стаціонарних установках;

 транспортування чорного щебеню до місця виконання робіт;

 укладання чорного щебеню;

 попереднє ущільнення каркасу шару;

 приготування цементопіщаного розчину;

 транспортування цементопіщаного розчину до місця виконання робіт;

 розподіл цементопіщаного розчину;

 просочування чорного щебеню цементопіщаним розчином;

 ущільнення напівжорсткого шару;

 чистове профілювання шару;

– догляд за влаштованим шаром.

Чорний щебінь готують у стаціонарних змішувачах примусової дії при температурі 120-130оС. Суміш доставляється на дорогу автосамоскидами та вкладається при температурі більш ніж 110 оС самохідним розподільником або автогрейдером.

Попереднє ущільнення виконують легким віброкотком або котком на пневматичних шинах за 2-3 проходи по одному сліду. Необхідну щільність укочування чорного щебеню визначають з урахуванням подальшого просочення цементним розчином чи суспензією.

Приготування цементнопіщаного розчину краще проводити безпосередньо на дорозі пересувними змішувачами або під час його транспортування на місце вкладання автобетоновозами. Укладання розчину виконують розподільником дрібного щебеню або автогрейдером.

Просочування цементнопіщаного розчину в шар чорного щебеню відбувається під тиском вальців вібраційного котка. При цьому вібрація повинна здійснюватись за наростаючою амплітудою для збільшення глибини просочування, а останні проходи виконують з малою амплітудою коливання. Допускається застосування котків на пневматичних шинах лише для конструкцій з неглибоким (до 2-3 см) просочуванням або у випадку використання чорного щебеню з маломіцних гірських порід. Укочування проводять від країв до середини покриття з перекриттям попередніх проходів на 0,3-0,4 м.

Тривалість технологічного циклу „укладання - просочування - ущільнення” цементнопіщаного розчину узгоджується з часом тужавіння цементу.

Чистове профілювання поверхні шару виконують автогрейдером за 4-6 кругових проходів.

Для забезпечення сприятливих умов тужавлення монолітного шару його поверхню відразу ж після ущільнення на сім діб покривають за допомогою автогудронатора бітумною емульсією з розрахунку 0,46 кг/м2при температурі повітря нижче 25оС та 0,6 кг/м2при вище 25оС. Необхідність влаштування захисного шару відпадає, якщо на напівжорсткий шар відразу ж вкладається шар покриття.

Контроль якості робітвиконується аналогічно з улаштуванням шарів з чорного щебеню.

Напівжорсткі шари дорожнього одягу можуть бути влаштовані також з використанням уламків подрібненого старого асфальтобетону, але при цьому для приготування сумішей віддають перевагу способу змішування в установці.

Список літератури

1

ДБН А.3.1-5-96. Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва. К., Держбуд україни, 1996.50 с.

2

ДБН В 2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. К., Мінрегіонбуд України, 2007.82.

3

Автомобильные дороги. Контроль качества производства работ: Справочник / В.М. Ткаченко, А.В. Ткаченко.  К.: Будівельник, 1987.  175 с.

4

Білятинський О.А., Старовойда В.П. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 343.

5

Бойчук В.С. Довідник дорожника. – К.: Урожай, 2002. – 560 с.

6

Кубасов А.У., Чумаков Ю.Л., Широков С.Д. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.  М.: Транспорт, 1985.  336 с.

7

Операционный контролькачества земляного полотна и дорожных одежд / Под ред. А.Я. Тклаева.  М.: Транспорт, 1985.  224 с.

8

Основи технології будівництва доріг (для самостійної роботи з вивчення дисципліни): Навчально-методичний посібник / Савенко В.Я., Славінська О.С., Лисенко О.П. К.: НТУ, 2006.247 с.

9

Сиденко В.М., Батраков О.Т., Леушин А.И. Технология строительства автомобильных дорог: В 2-х ч.  К.: Вища школа, 1970.

10

Строительство автомобильных дорог. Справочник инженера дорожника / Под ред. В.А. Бочина.  М.: Транспорт, 1980.  512 с.

11

Строительство автомобильных дорог: В 2-х ч. / Под ред. В.К. Некрасова.  М.: Транспорт, 1980.

12

Строительство сельских дорог / Под ред. А.К. Славуцкого.  М.: Транспорт, 1982.  296 с.

13

Строительство улиц и городских дорог: В 2-х ч. / Под ред. А.Я. Тулаева.  М.: Стройиздат, 1988.

14

Технология и организация строительства автомобильных дорог. Под ред. Н.В. Горелышева.  М.: Транспорт, 1992.  551 с.

15

Титар В.С. Будівництво шарів полегшених і перехідних типів дорожнього одягу: Навчальний посібник. – Х.: Видавництво ХНАДУ, 2003. – 120 с.

16

Шкуренко А.Т. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.  М.: Транспорт, 1987.  320 с..

141

Соседние файлы в папке ТБАД