Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бида, ильченко / TBAD / ТБАД / Курс лекцій Технологія буд.автодоріг.doc
Скачиваний:
367
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.03 Mб
Скачать

10.4. Контроль якості робіт при влаштуванні щебеневих шарів.

Контроль якості влаштування шарів з кам’яних матеріалів, які укріплені мінеральним в’яжучим, виконують на всіх етапах будівництва.

Якість щебеневих матеріалів та мінеральних в’яжучих, які використовуються для приготування будівельних сумішей, контролюється шляхом відбору проб для лабораторних досліджень не рідше одного разу на тиждень, але не менше ніж один раз на кожен кілометр дороги.

Точність роботи дозаторів змішувальної установки перевіряється не рідше одного разу в тиждень методом контрольного зважування.

Якість готової суміші контролюють шляхом відбору проб на заводі при відвантаженні в автосамоскиди та випробуванні зразків: для визначення міцності на стиск кожну зміну, але не менше ніж на250 м3 суміші;для випробування на розтріскувавння (згин) з кожної1000 м3 та на морозостійкістьна кожні5000 м3 готової суміші. Зразки випробовують у віці 7, 28 та 90 діб. У разі невідповідності результатів випробування проектній міцності проводять відбір та дослідження кернів з влаштованого шару.

Кількість води в суміші, що виготовлена в змішувальній установці, визначають шляхом висушування або методом стандартного ущільнення.

При влаштуванні щебеневого шару через кожні 100 м перевіряють його товщину при допомозі мірника, поперечні похили шаблоном, рівність поверхні3-метровою рейкою, кількість проходів котків по одному сліду та завершення процесу ущільнення..

Якість ущільнення перевіряють постійно шляхом контрольного проходу котка масою 10-13 т. по всій довжині укладеної смуги. Вважається, що щебеневий шар достатньо ущільнений, якщо перед ведучим вальцем не утворюються хвилі й від проходу котка візуально не простежується слід на поверхні шару.

На кожному кілометрі готового щебеневого шару відбирають по три вирубки для визначення в лабораторних умовах щільності та якості матеріалу.

На етапі догляду за щебеневим шаром, який укріплений мінеральним в’яжучим, перевіряють якість розподілу матеріалу, що утворює плівку.

При прийманні влаштованого шару перевіряють товщину шару в трьох поперечниках на один кілометр (по осі та на відстані 1 м від країв укладеного шару); рівність і поперечні ухили через кожні 100 м. Укладений шар має бути однорідним, зі щільною структурою, мати рівну й чисту поверхню.

Під час приймання робіт з улаштування основ і покриттів із щебеню, укріпленого неорганічним в'яжучим, допустимі відхилення від проектних мають бути не більше: по товщині  10%; поперечний похил  5о/оо; просвіт під 3-метровою рейкою 10 мм.

10.5. Охорона праці й навколишнього середовища при влаштуванні щебеневих шарів, укріплених неорганічним в’яжучим.

При роботі з кам’яними матеріалами, що укріпляються мінеральними в’яжучими, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки під час приготування сумішей на базах виробничих підприємств та при влаштуванні шарів дорожнього одягу на дорозі.

До роботи на змішувальних установках допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли курс навчання, мають право на керування змішувальною установкою та ознайомлені з правилами техніки безпеки. Обслуговуючий персонал має бути забезпечений спецодягом  комбінезонами, головними уборами, брезентовими рукавицями, захисними окулярами та шкіряним взяттям.

Територія навколо змішувальної установки та всі робочі місця, проходи та проїзди мають бути освітленими. На майданчику встановлюються вказівними проїздів та проходів.

На початку кожної зміни перевіряється справність всіх вузлів та агрегатів змішувальної установки, наявність пожежного інвентарю та освітлення. Результати огляду записуються до книги здачі та приймання чергувань.

Забороняється перебування сторонніх осіб на робочих місцях змішувальної установки під час її роботи.

При влаштуванні шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, укріплених мінеральним в’яжучим, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, які встановлені для роботи дорожніх машин, зокрема: самохідних розподільників і укладчиків,котків, автогудронаторів, а також при роботі у вечірній та нічний час.

Соседние файлы в папке ТБАД