Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Задача 2

Керівництво підприємства планує збільшити виручку від реалізації на 10%, (з 40 000 грн. до 44 000 грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змінні витрати складають для вихідного варіанту 31 000 грн. Постійні витрати складають 3 000 грн. Розрахуйте суму прибутку, яка відповідає новому рівню виручки від реалізації традиційним способом та за допомогою операційного важеля. Зробіть припущення про ступінь фондоозброєності даного підприємства.

Задача 3

Розрахувати показники операційного аналізу користуючись вихідними даними задачі 1 та нижченаведеною таблицею. Як і чому зміняться сила впливу операційного важеля і запас фінансової міцності по мірі віддалення від порогу рентабельності?

Таблиця 4.7.

Розрахунку основних показників операційного аналізу

Показник

Вихідний варіант

Варіант 10-відсоткового зростання виручки

Виручка від реалізації, грн.

Змінні витрати, грн.

1. Валова маржа, грн.

2. Коефіцієнт валової маржі

3. Постійні витрати, грн.

4. Поріг рентабельності, грн.

5.1. Запас фінансової міцності, грн.

5.2. Запас фінансової міцності, %

6. Прибуток, грн.

7. Сила впливу операційного важеля

Задача 4

Визначити структуру витрат підприємства малого бізнесу, якщо найбільша з сум витрат склала 18,0 тис. грн. у січні, а найменша – 15,0 тис. грн. у березні. Максимальна сума доходу відповідно дорівнювала 25,0 тис. грн., а мінімальна – 20,0 тис. грн.

Задача 5

За нижченаведеними даними (табл. 2.4) визначити:

  1. Скільки відсотків прибутку вдасться зберегти підприємству, якщо виручка від реалізації скоротиться на 25%.

  2. Процент скорочення виручки, за якого підприємство повністю втрачає прибуток і знов стає на поріг досягає порогу рентабельності.

  3. на скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при скороченні виручки на 25% і за попереднього значення сили впливу операційного важеля, підприємство зберегло 75% очікуваного прибутку.

  4. Рівень ефекту фінансового важеля. Умовна ставка оподаткування прибутку – 1/3.

Таблиця 4.8.

Вихідні дані

Показник

Сума, тис. грн.

1. Виручка від реалізації

1 500

2. Змінні витрати

1 050

3. Валова маржа

450

4. Постійні витрати

300

5. Прибуток

150

6. Власні кошти

600

7. Довгострокові кредити

150

8. Короткострокові кредити

60

9. Середня розрахункова ставка відсотку (середньозважена вартість позикових коштів)

40%

Література

[13, 14, 15, 17, 19, 20]

Модуль 1

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Практичне заняття № 4

Тема 6.

Управління оборотними активами

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та сформувати практичні навики з управління поточними фінансовими потребами підприємства та окремими елементами його оборотних активів