Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні складові оборотного капіталу.

 2. Як розраховуються нормативи за статтями оборотних коштів?

 3. Як розраховується оборотний капітал методами „знизу” і „зверху”?

 4. Як визначаються поточні фінансові потреби підприємства?

 5. Які фактори впливають на величину поточних фінансових потреб?

 6. У чому полягають заходи прискорення оборотності оборотного капіталу і з якою метою їх проводять?

 7. У чому полягає сутність спонтанного фінансування?

 8. Що розуміють під факторингом?

 9. Назвіть типи політики управління обіговим капіталом?

 10. У чому полягає сутність поглибленого аналізу власних оборотних коштів і поточних фінансових потреб?

 11. Скласти словник термінів, понять:

 • оборотний капітал;

 • управління оборотним капіталом;

 • методи фінансування оборотних засобів;

 • нормування оборотних засобів;

 • управління активами;

 • управління запасами;

 • управління дебіторською заборгованістю;

 • кредитна політика підприємства.

Тести

 1. Основними складовими оборотного капіталу є наступні:

а) запаси, дебіторська і кредиторська заборгованість;

б) грошові кошти, дебіторська і кредиторська заборгованість;

в) запаси, дебіторська заборгованість і грошові кошти.

 1. Власні оборотні кошти (чистий оборотний капітал) розраховується наступним чином:

а) як різниця між сумою кредиторської заборгованості і дебіторської заборгованості;

б) як різниця між власним капіталом і необоротними активами;

в) як різниця між позиковим капіталом і оборотними активами.

 1. Поточні фінансові потреби підприємства розраховуються наступним чином:

а) запаси мінус дебіторська заборгованість плюс кредиторська заборгованість;

б) запаси плюс дебіторська заборгованість мінус кредиторська заборгованість;

в) запаси плюс грошові кошти мінус кредиторська заборгованість.

 1. Під спонтанним фінансуванням розуміють:

а) надання знижок покупцям за придбання продукції оптом;

б) надання відстрочок платежу при придбанні продукції оптом;

в) надання знижок покупцям при скороченні строків оплати.

 1. Під факторингом розуміють:

а) продаж цінних паперів на первинному ринку;

б) продаж дебіторської заборгованості банку;

в) продаж облігацій банку.

 1. Платою за облік векселів є:

а) комісія і проценти;

б) дисконт;

в) комісія.

 1. Агресивна політика управління поточними активами передбачає:

а) збільшення суми поточних активів;

б) зменшення суми поточних активів;

в) підтримання значного рівня запасів при зменшенні дебіторської заборгованості.

 1. Консервативна політика управління поточними активами передбачає:

а) збільшення суми поточних активів;

б) зменшення суми поточних активів;

в) підтримання значного рівня грошових коштів за рахунок зменшення дебіторської заборгованості.

 1. Агресивна політика управління поточними активами передбачає:

а) збільшення суми поточних зобов’язань;

б) зменшення суми поточних зобов’язань;

в) підтримання значного рівня запасів при зменшенні кредиторської заборгованості.

 1. Консервативна політика управління поточними активами передбачає:

а) збільшення суми поточних зобов’язань;

б) зменшення суми поточних зобов’язань;

в) підтримання значного рівня грошових коштів при зменшенні кредиторської заборгованості.

 1. Сутність моделі Уілсона полягає у:

а) визначенні тривалості обороту запасів і дебіторської заборгованості;

б) визначенні оптимального залишку коштів на поточному рахунку підприємства;

в) визначенні оптимального розміру партії постачання.