Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Класифікація активів та пасивів підприємства, тис. Грн.

Групи активів

Формула

На поч. року

На кін. року

Групи пасивів

Формула

На поч. року

На кін. року

1. Високоліквідні (А1)

Ф.1. р.220-240

1. Найбільш термінові (З1)

Ф. 1 р.520-610

2. Швидко ліквідні (А2)

Ф.1. р.130-210, 250

2. Коротко

строкові (З2)

Ф.1. р.400, 410, 500, 510

3. Повільно

ліквідні (А3)

Ф.1.

р. 100-120

3. Довго

строкові (З3)

Ф.1 р. 480

4. Важколіквідні

(А4)

Ф.1 р. 080

4. Постійні (З4)

Ф. 1 р.380, 420

Таблиця 4.23

Показники оцінки ліквідності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Норматив

На поч. року

На кін. року

Зміна за рік

1

2

3

4

5

6

1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності)

Ф.1 (р. 260-р.620) : (р. 620)

> 1

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф.1 (сума ряд. 150, 160, 170-250) : (ряд. 620)

> 0,5

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 (сума ряд. 220-240) : (ряд. 620)

> 0,2

4. Робочий капітал

Ф. 1 р. 260 – р.620

Середньо

галузеве

5. Частка оборотних активів в загальній сумі активів

Ф.1 (ряд. 260) :

(ряд. 280)

За планом

Загальний коефіцієнт покриття характеризує достатність активів для покриття своїх боргів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних фінансових надходжень.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість.

Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства проводиться на основі розрахунків таблиці 4.24.

За більшого значення коефіцієнта фінансової автономії ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування менша.

Таблиця 4.24.

Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Показник

Формула розрахунку

Норматив

На поч. року.

На кін. року

Зміна за рік

1

2

3

4

5

6

1. Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу)

Ф. 1 (р. 380 : р. 640)

>0,5

2. Коефіцієнт фінансової залежності

Ф. 1 (р. 640 : ряд. 380)

< 2,0

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф. 1 (р. 380 - ряд. 080) : (ряд. 380)

> 0,5

4. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Ф.1 (р. 260 – р. 620) :

Ф.1 (р. 380)

за планом

5. Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф.1 р. 380 :

Ф. 1(420+480+620+630)

>1

6. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (фінансування)

Ф.1 (р. 420+480+620+630) : Ф. 1 (ряд. 380)

Залеж. від хар. госп. діяльн.

Коефіцієнт фінансової залежності показує, яка сума загальної вартості майна припадає на 1 грн. власних коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує ступінь мобільності власних засобів підприємства.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством.

Тип фінансової стійкості визначається на основі розрахунків таблиці 4.25.

Таблиця 4.25.