Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. ОПИС навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Мета:формування системи знань зуправління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансовго забезпеченнясуб’єктів господарювання.

В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент»студенти – магістри повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальнікомпетенції

 • застосування норм чинного законодавства з питань фінансової та податкової політики;

 • використання нових інформаційних технологій при виконанні функціональних обов’язків;

 • аналіз організаційної структури фінансової служби підприємства з точки зору їх ефективності;

 • застосування методів фінансового планування для прогнозування підприємств;

 • володіння методикою оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Міжособистісні компетенції

 • поважне ставлення до зауважень керівника;

 • вміння виправляти свої помилки;

 • вміння працювати в команді;

 • поважне ставлення до культурних цінностей оточуючих людей;

 • знання і поважне ставлення до культури людей з інших країн, з якими ведеться співпраця.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань фінансівтафінансового менеджментуу професійній діяльності;

 • мотивація, знання вимог до написання наукових робіт з фінансового менеджменту;

 • вміння виконувати наукові роботи (проекти) з фінансового менеджментупід науковим керівництвом викладача;

 • вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміти відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються фінансового менджменту;

 • здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни фінансовий менеджмент(організація ділової гри).

Спеціальні компетенції

 • здатність розуміти основні задачі, які вирішуються системою фінансового управління підприємством;

 • вміння розуміти технологію аналізу грошових потоків підприємства;

 • здатність володіти методологією розрахунку вартості грошей у часі;

 • вміння розуміти теоретичні засади операційного аналізу;

 • вміння теоретично обґрунтовувати заходи прискорення оборотності оборотних коштів;

 • здатність розуміти теорії структури капіталу;

 • вміння володіти методикою оцінки ефективності інвестиційних проектів;

 • здатність теоретично обґрунтовувати заходи антикризового управління підприємством.

 • вміння оцінювати якість управління підприємством на основі аналізу його грошових потоків;

 • вміння систематизувати витрати підприємства, проводити розрахунок точки беззбитковості та операційний аналіз;

 • вміння надавати пропозиції до управління основними елементами оборотних активів;

 • вміння визначати ціну капіталу та оцінювати його структуру;

 • вміння оцінювати ефективність реалізації інвестиційних проектів;

 • вміння здійснювати аналіз фінансового ризику;

 • здатність аналізувати фінансову звітність підприємства;

 • вміння розробляти бюджет підприємства;

 • вміння здійснювати діагностику ймовірності банкрутства підприємства.