Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Завдання Задача 1

На основі даних фінансової звітності підприємства (дод. А, Б, В) розрахувати показники його операційного і фінансового циклів. За результатами розрахунків, представлених в таблиці 1.2, зробити висновки про річні зміни ділової активності підприємства.

Таблиця 4.2

Розрахунок тривалості фінансового циклу

Показник

Формула розрахунку

Норматив

На поч. року

На кін. року

Зміна за рік

1

2

3

4

5

6

1. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

Ф. 2 р. 035 :Ф.1 р. 260 (гр. 3+4)*0,5

Збільш.

2. Тривалість обороту оборотних засобів

Кільк-ть календ. днів / Показник 1

Зменш.

3. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

Ф. 2 р. 035 : Ф. 1 р. 100-140 (гр. 3+4) * 0,5

Збільш.

4. Тривалість обороту виробничих запасів

Кільк-ть календ. днів / Показник 3

Зменш.

5. Коефіцієнт оборотності засобів в розрахунках

Ф.2 р. 035 : Ф. 1 р. 150, 160, 170-210 (гр. 3+4)*0,5

Збільш.

Продовження таблиці 4.2

1

2

3

4

5

6

6. Тривалість обороту засобів в розрахунках

Кільк-ть календ. днів / Показник 5

Зменш.

7. Тривалість операційного циклу

Показник 4 + Показник 6

Зменш.

8. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф. 2 р. 035 : Ф.1 (ряд. 620 гр. 3+4)*0,5

Збільш.

9. Тривалість обороту кредиторської заборгованості

Кільк-ть календ. днів / Показник 8

Зменш.

10. Тривалість фінансового циклу

Показник 7 - Показник 9

Зменш.

Задача 2

На основі даних „Звіту про рух грошових коштів”, систематизованих у таблиці 1.3, провести оцінку якості управління підприємством.

Таблиця 4.3

Оцінка якості управління підприємством

з/п

Вид діяльності

Попередній рік

Поточний рік

1

Операційна (ряд. 170, ф. 3)

2

Інвестиційна (ряд. 300, ф. 3)

3

Фінансова (ряд. 390, ф. 3)

4

Чистий рух грошових коштів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3)

Загальна оцінка якості управління підприємством

Література

[1, 7, 8. 13, 15, 17, 24, 25]

Практичне заняття № 2

Тема 4.

Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навики з визначення вартості грошей у часі

План заняття

1. Розрахунок суми кредиту до погашення.

2. Визначення ефективної відсоткової ставки.

3. Розрахунок майбутної вартості потоку платежів.

Обладнання:

  1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

  2. Мікрокалькулятори.

3.Контрольні завдання.