Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть склад фінансової служби підприємства.

 2. У чому полягають посадові обов’язки працівників фінансової служби?

 3. Назвіть основні задачі створення фінансової служби.

 4. У чому полягають функції фінансового менеджера на підприємстві?

 5. Які напрямки вдосконалення фінансової роботи на підприємстві Ви можете запропонувати?

 6. Назвіть основні форми фінансової звітності підприємства.

 7. Чи є фінансова звітність комерційною таємницею підприємства?

 8. Назвіть основні вимоги до фінансової звітності підприємства.

 9. Дайте характеристику балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів.

 10. Хто є користувачами фінансової звітності?

 11. Скласти словник термінів, понять:

 • цілі управління фінансами підприємства;

 • задачі управління фінансами підприємства;

 • фінансовий механізм підприємства;

 • фінансові важелі;

 • фінансовий механізм;

 • організаційний механізм господарювання;

 • структура фінансового управління;

 • функції фінансового менеджера;

 • інформаційне забезпечення процесу управління фінансами.

Тести

 1. Під фінансовим механізмом підприємства розуміють:

а) систему фінансових відносин підприємства, суб’єктів і об’єктів його управління;

б) систему управління фінансовими відносинами підприємства через фінансові важелі за допомогою фінансових методів;

в) набір фінансових показників, через які керуюча система може впливати на господарську діяльність підприємства.

 1. Відповідальність за організацію фінансової роботи на підприємстві несе:

а) бухгалтерія;

б) фінансова служба;

в) відділ постачання.

 1. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами – це:

а) фінансова звітність і дані управлінського обліку;

б) сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації;

в) результати фінансового аналізу діяльності підприємства.

 1. Під фінансовою звітністю підприємства розуміють:

а) сукупність форм звітності, складених на підставі даних фінансового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

б) сукупність форм звітності, складених на підставі даних управлінського обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

в) сукупність форм звітності, складених на підставі даних податкового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про стан розрахунків підприємства з державною податковою адміністрацією.

 1. В умовах ринкової економіки фінансова звітність має відповідати певним вимогам. До їх числа не належить:

а) значимість;

б) орієнтація на показники, які відображають виконання планових завдань;

в) нейтральність;

г) зрозумілість;

д) розрахунок бази оподаткування та інших відрахувань до бюджету;

е) правильні відповіді а) і в);

є) правильні відповіді б) і д).

 1. До внутрішніх користувачів фінансової звітності не відносяться:

а) головний бухгалтер;

б) фінансовий директор;

в) директор банку;

г) начальник відділу постачання.

 1. До зовнішніх користувачів фінансової звітності не відносяться:

а) головний бухгалтер;

б) директор банку;

в) працівник податкової адміністрації;

г) фінансовий директор страхової компанії.