Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Література

[3, 12, 16, 20, 21, 22, 25]

Модуль1 Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Тема 8.

Управління інвестиціями

Мета заняття:

поглибити, систематизувати та закріпити знання про попередню стадію розробки і аналізу інвестиційного проекту та складаня графіків повернення довгострокових кредитів.

Питання для самостійного вивчення

  1. Попередня стадія розробки і аналізу інвестиційного проекту

  2. Сутність і складові елементи інституційного аналізу інвестиційного проекту

  3. Складання графіків повернення довгострокових кредитів

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, слід зазначити, що попередня стадія розробки і аналізу інвестиційного проекту включає в себе аналіз наступних прогнозів: динаміки валового внутрішнього продукту, національного доходу і обсягів виробництва промислової продукції; динаміки розподілу національного доходу (накопичення і споживання); розвитку приватизаційних процесів: державного законодавчого регулювання інвестиційної діяльності; розвитку окремих інвестиційних ринків, особливо грошового і фондового.

Наступний етап - вибір конкретних напрямів інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням стратегії її економічного та фінансового розвитку. На цьому етапі підприємство визначає галузеву спрямованість своєї інвестиційної діяльності а також основні форми інвестування на окремих етапах діяльності. Для нього вивчається інвестиційна привабливість окремих галузей економіки, їх кон'юнктура, динаміка і перспективи попиту на продукцію цих галузей.

Розглядаючи друге питання, слід дати визначення інституційного аналізу інвестиційного проекту. Інституційний аналіз оцінює можливість успішного виконання інвестиційного проекту з урахуванням організаційної, правової, політичної та адміністративної обстановки. Його головне призначення – оцінити сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів, які супроводжують інвестиційний проект.

При цьому оцінка внутрішніх факторів проводиться за такою схемою:

  1. аналіз можливостей виробничого менеджменту;

  2. аналіз трудових ресурсів;

  3. аналіз організаційної структури.

Основними пріоритетами в плані зовнішнього аналізу є:

  1. політика держави (умови експорту-імпорту, інвестиційний клімат для іноземних інвесторів, закони про працю, основні положення фінансового і банківського регулювання);

  2. дозвіл держави.

Розглядаючи третє питання, зазначаємо, що при реалізації інвестиційного проекту можуть залучатися кредитні ресурси, які звичайно повертаються під час реалізації інвестиційного проекту. Сума кредиту, як правило, повертається протягом його строку. Розрізняють два типи порядку погашення:

  • періодичними внесками („повітряна куля”);

  • „амортизаційне” (поступова виплата рівномірними внесками).

При погашенні періодичними внесками основну суму виплачують протягом строку кредиту. Однак, порядок погашення є таким, що при закінченні строку від суми кредиту залишається достатньо значна частина, яка підлягає погашенню.

„Амортизаційне” погашення кредиту суму кредиту виплачують регулярно рівними сумами протягом строку кредиту, а разом з останнім внеском суму кредиту погашають.